Biri Bizi Gözetliyor…

AKP hükümeti iktidara geldiğinden beri geçirdiğimiz her ay gibi, 2014 Şubat ayı da bir hayli karmaşık ve olaylı geçti. Ardı ardına gelen ses kayıtları, mecliste yaşanan kavgalar derken yaşanan rezillikleri kanıksadık gitti. Fakat şüphesiz ki bu ay yaşanan olaylar arasında hayatımızın hiçbir döneminde unutmayacağımız ve hatta unutamayacağımız bir gelişme yaşandı. Sansür! Geçtiğimiz 12 sene boyunca bize fark ettirilmeden, inceden inceye bütün yayın ve haberleşme organlarına sansürler uygulandı. Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden «YouTube” a bile uzunca bir süre erişimimiz engellendi. Belli başlı televizyon kanalları ve gazeteler dışında hiçbir yayın organında özgür habere ulaşamadık, hatta günlük yayın akışında bile insanların beynini yıkayacak nitelikte programlar mevcut. Özellikle Haziran Direnişinden itibaren halk sosyal medyayı, Türkiye’nin en büyük yayın organlarının yap(a)madığı bilinçlendirme işlemini yürütmek adına kullandı. Tahmin edildiğinden çok daha fazla işe yaradı. Halk dayanışması her zamankinden daha da kuvvetli oldu. Tabi ki, bu hükümetin geleceği ve güvenliği için büyük bir tehdit unsuru olduğundan, gerekli önlemler vakit geçirmeden alındı.

(1)

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Twitter sayfasında internet yasasını onayladığını belirtti. Sansür başladı. Sansürde en çok dikkat çeken unsurlardan biri web sitelerine erişimin mahkeme kararı olmaksızın engellenebileceğidir. 5651 sayılı kanunun 2. Maddesinin 1. fıkrasına yapılan ekleme şu şekilde: İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, makul sürede sonuç alınamaması hâlinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek ”.

Önem arz eden diğer eklemeler de şöyle: 5651 sayılı kanunun 3. Maddesine eklenen fıkra: «İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır.”

5651 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen fıkra: «İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır.” Ve 5651 sayılı kanunun 5. Maddesine eklenen fıkralar: «Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.”

«Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.” (2)

(3)

Yasada yapılan değişikliklerden açıkça görüldüğü gibi, sanal ortamdaki güvenliğimiz ve düşünce ifadesi özgürlüğümüz tehlike altında. Burada dikkat edilmesi gereken iki kavram var. Birincisi anonimite, diğeriyse güvenlik. Anonimite, internet üzerinden bir paketin kullanıcılar arasında değişimi sağlanırken, paketin hangi kullanıcılar tarafından paylaşıldığının otoriteler tarafından bilinmemesidir. Güvenlik ise paketin içeriğinin gizli tutulmasıdır. İnternet ortamında herhangi bir legal işlem yapıyorsanız anonimiteye ihtiyaç duymazsınız. Ancak yapılan bütün işlemler için güvenlik şarttır. Kişi biriyle paylaştığı herhangi bir bilgiyi hiçbir üçüncü şahısla paylaşmaya zorlanamaz, zorlanmamalıdır. Ancak, kolayca görüldüğü gibi yeni internet yasasında hükümet her internet kullanıcısının internet üzerindeki bütün faaliyetlerini istediği zaman görme yetkisine sahip olacak. Bu durumun başka bir olumsuz tarafı ise internet sağlayıcıları içindir. İnternet sağlayıcıları, hizmet verdikleri tüm kullanıcıların faaliyetlerini iki yıl boyunca tutmak ve gerektiğinde hükümetin kullanımına sunmak zorunda bırakılmıştır. Bu kadar veriyi saklamak için gerekli olan veri saklama üniteleri milyon dolarlar tutacaktır, ayrıca herhangi bir bilgi talep edildiğinde, o bilgiye ulaşmak için çalıştırılacak algoritmaları tasarlamak da bir hayli zor. Bu durum yine dönüp dolaşıp internet kullanıcılarını etkileyecek, çünkü ya internet fiyatları artacak ya da verilen paraya eskisine göre daha kötü hizmet elde edilecek. Her ne kadar bütün önlemlerin alındığı düşünülse de, bu yasalara rağmen internet üzerinde gizliliği sağlamak mümkün. Parayla satın alacağınız VPN hizmeti, sizin gönderdiğiniz paketleri şifreli bir şekilde yurt dışında bir sunucuya ileterek ülke içinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından görülmesini engelliyor. İlgililere duyurulur.

Bizim ülkemizde bunca ses kaydı, bunca kayıt dışı para ve yolsuzluk olduğu müddetçe yasaklamalar ve kısıtlamaların ardı arkası kesilmeyecektir. Ancak ben, aydınlık bir ülkenin insanlarının bütün bu olumsuz koşulların üstesinden kolaylıkla gelebileceğine inanıyorum. Bütün yasaklara rağmen, düşüncelerimizi özgürce ifade ettiğimiz sürece var olacağız.

Kaynaklar

(1) http://www.etohum.com/universite-ogrencileri-icin-internet-101

(2) http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/34190-internete-sansur-yasasi-resmen-yururlukte-iste-o-maddeler.html

(3) http://www.egepolitik.com/haber/internete-sansur-tartismasi-4495.html

Bunları da sevebilirsiniz