Hava Kalitesi Çalışması, Hindistan Kırsalındaki Nitrojen Dioksit Kirliliğini Vurguluyor

Özgün Kaynak: https://www.chemistryworld.com/news/air-quality-study-highlights-nitrogen-dioxide-pollution-in-rural-india/4016844.article

Uydu verilerinin analizi, ortalama olarak Hindistan’ın kırsal alanlarının nitrojen dioksit kirliliğinin %41’ini oluşturduğunu gösteriyor. Bazı durumlarda kırsal kirlilik seviyeleri, kentsel bölgelerde gözlemlenen seviyeler neredeyse eşittir. Hindistan Teknoloji Enstitüsü Kharagpur’dan Mansi Pathak, “Atmosferik kirliliğin yalnızca şehirlerden kaynaklandığını düşünürüz genellikle.” diye açıklıyor ve devam ediyor “Bununla birlikte, analizimiz odağımızı kırsal bölgelere kaydırmanın ve Hindistan’ın kırsal bölgelerinin kirlilik seviyelerini ve sağlığını incelemenin tam zamanı olduğunu gösteriyor. 2020 itibarıyla ülke nüfusunun %67’si kırsal bölgelerde yaşadığından, bu Hindistan gibi bir ülke için çok büyük önem taşıyor.”

NO 2 halk sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinen önemli bir atmosferik kirleticidir. NO 2 ‘ye düzenli olarak maruz kalma çocuklarda ve diğer hassas gruplarda artan akut solunum yolu hastalığı oluşmasına bağlantılıdır.

Pathak ve baş araştırmacı Jayanarayanan Kuttippurath , NO 2’nin dağılımını ve kaynaklarını anlamak için 1997-2021 arası uydu gözlemlerini ve Edgar’ın 1970-2018 arasından gelen envanter verilerini kullandı. Ekip, analizi gerçekleştirmek için NO 2 verilerini kırsal ve kentsel bölgelerle karşılaştırdı.

Kuttippurath, şöyle diyor: “Kentsel ve kırsal bölgelerin tasviri çalışmanın zor kısmıydı. Önceki araştırmalarda, bunun için [hem görünür hem de kızılötesi ışık spektrumundaki görüntüleri toplayan bir uydu cihazı kullanılarak elde edilen] gece ışığı verilerini kullandı. Ancak, kırsal ve kentsel bölgeleri ayırmak için iki ek parametre kullandık: arazi kullanımı, arazi örtüsü sınıfları [ekili alanlar, yerleşim alanları, su kütleleri ve ormanlar] ve nüfus verileri. Dolayısıyla, bu yaptığımız analiz kırsal ve kentsel alanları ayırt etmek için geçmiştekilere nazaran daha doğru bir yaklaşımdır.”

Sözünü ettiğimiz iki araştırmacı, Hindistan kırsalındaki hava kirliliğinin kentsel alanlardaki kadar endişe verici olduğu sonucuna vardı. Başlıca bulguları, kırsal NO 2 kirliliğinin ülke toplamının %41’ini oluşturmasıydı. Ayrıca kırsal ve kentsel NO 2 emisyonlarının kaynaklarında bir fark olduğunu belirtiyorlar. Hindistan kırsalında, karayolu taşımacılığı bunun birincil kaynağıdır. Bununla birlikte, kentsel alanlarda enerji sektörü NO 2 seviyelerinin yükselmesinin en büyük kaynağı olarak görüldü.

Kaynak: © Jayanarayanan Kuttippurath/IIT Kharagpur

Birleştirilmiş uydu verilerinin analizi, tepelik bölgenin bazı kısımları ve önemsiz bir negatif eğilim gösterdiği Kuzey Batı Hindistan hariç, kırsal alanlarda yılda cm2 başına 0,03 × 1015 NO 2 molekülü gibi önemli bir pozitif eğilim ortaya koymaktadır.

IIT Bombay’da bir hava kalitesi uzmanı olan Srinidhi Balasubramanian, çalışmanın kentsel kırsal bağlantılar için başarılı bir şekilde kanıt, mekansal dağılım açısından bir süreklilik sağladığını ancak kaynak katkıları açısından farklı olduğunu yorumluyor.

Araştırmacılar ayrıca, yüksek NO 2 seviyelerinin yüksek nüfusa sahip bölgelerde meydana geldiğinin altını çizdiler. Bu, nüfus ağırlıklı ortalamaların, NO 2 kirliliğine maruz kalmanın bir bölge genelinde uzlamsal NO 2 ortalamasından daha iyi bir göstergesi olacağını önermelerine yol açtı. Ekip, önceki çalışmalara uygun olarak, en düşük NO 2 seviyelerinin muson mevsiminde gözlendiğini, en yüksek seviyelerin ise kış mevsiminde kaydedildiğini belirlediler.

Balasubramanian, “Kırsal ve kentsel alanlarsa kirletici sektör katkılarının nasıl değiştiğine dair bilimsel kanıtlar sağlamak önemlidir.” diyor. Bu çalışma, bunun mükemmel bir örneğidir.

Bunları da sevebilirsiniz