2023 Yılında Umudu Örgütlemek

2022 yılını tamamlarken insanlarımız, demokrasi ile birlikte iş ve aş sorununu çözebilecek uygulamaları gerçekleştirebilecek yaklaşımları dile getirmeye başladı. Türkiye 2023 yılına umutla giriyor.

Ancak ortaya çıkan bu umudu örgütlemek gerekiyor.

Nedir bunlar?

Kitlelere özgürlük ve adaletin ekmek kadar vazgeçilmez talepler olduğu gerçeğini kavratma örgütlenmesi,

Mavi ya da beyaz,her türlü emekçinin sendikal örgütlenme ile ekmeğine sahip çıkabilmesi için örgütlenmesi,

Dinsel ve etnik gericiliğe karşı emek eksenli çözümleri iletme örgütlenmesi,

Liberal ezberlerin çöküşünü gösterme ve planlı karma ekonomiyle sanayi,tarım ve hizmet sektöründe üretim seferberliğini başlatma örgütlenmesi,

Kırsalda,üreticilerin uluslararası ve ulusal tekellere karşı ve feodalitenin egemen olduğu bölgelerde toprak reformu için kooperatif modelin örgütlenmesi,

Laik, parasız ve bilimsel nitelikli bir eğitim modelini geliştirme örgütlenmesi,

Bilim ve teknolojide, katma değeri yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesini sağlayacak akademik ve ekonomik modelin örgütlenmesi,

Ulusal kültürümüzün, evrensel kültürle buluşturulmasını sağlayacak saygınlaşması ve varsıllaşmasının örgütlenmesi,

Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı ezilen uluslarla dayanışmanın örgütlenmesi.

Umudun Örgütlenmesi Nasıl Olacak?

Umudun örgütlenmesi için bütün millici toplumsal sınıf ve katmanların bir araya gelmesiyle şekillenecek bir programa gereksinim var.

Bu program:

Ulus Devlet,Devletçilik ve Halkçılık Temelinde Planlı Karma Ekonomi, Tarım-Sanayi Dengesinin Kurulduğu Sanayileşme, Tarımın Korunması ve Türkiye Çıkarlarına Yönelik Dış Politika“ ile özetlenebilecek Ekonomik ve Siyasal Tam Bağımsızlıkçı Olmalı.Bu program,aslında Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluş ideolojisi olan “Kemalist İdeoloji”değil mi?

Elbette bunu uygulayacak bir kadroda önemli. Program ile birlikte kadrolar da şekillenecektir.

2023 yılında Emeğin,Eşitliğin,Dayanışmanın ve Özgürlüğün gerçekleştirilmesi dileğiyle!

30 Aralık 2022

Bunları da sevebilirsiniz