Felsefe İzmir’e Çok Yakışıyor

22-23 Şubat 2019 günleri Felsefeciler Derneği, 6. Felsefe Öğretmenleri Kongresi’ni İzmir’de düzenledi. Kongre, Konak Belediyesi’nin katkılarıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Kongrenin ilk gününde, hocalarımız Adnan Gümüş, Hakan Çörekçioğlu, Özlem Duva ve Zeynep Direk konuşmalarını yaptılar.

İkinci gün ise Felsefeciler Derneği’nin İstanbul, Ankara ve İzmir şubelerinden değerli öğretmenlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın felsefe ders programı ve eğitim malzemelerini masaya yatırdılar, eleştirilerini sundular.

Kongrenin güzel yanı, felsefe ders kitabının yazarlarının da kongrede hazır bulunmalarıydı. Ders kitabına yapılan eleştirileri sabırla dinleyen yazarlara da söz verildi. Kitabın yazarları büyük bir olgunlukla tüm eleştirileri not edip kendilerini savundular. Felsefeye, felsefecilere yaraşır bu ortamı yaratan herkesi kutlamak lazım. Bilgelik sevgisine yaraşır bir şekilde doğrunun peşindeki taraflar birbirlerini kıyasıya eleştirdiler, özlediğimiz demokratik ortamı sağlayan dernek yöneticilerine, yazarlara ve sunumları izleyen İzmir’in aydın insanlarına tek tek kutlamak lazım. İzmir’in, ülkemizin, ülkemiz emekçilerinin bu tutumu karşısında duygulanmamak elde değil.

Beni ve arkadaşım, DT ailesinin sakin genç üyesi Oğuz Akçelik’i bu güzel etkinliğe davet eden Felsefeciler Derneği yöneticilerine, Selin Tuncer Öğretmenimize; başta bizim her şeyimizle ilgilenen, dahası kongrenin taşıyıcı kolonu Nilgün Şenel’e teşekkürü bir borç bilirim.

Biz, kongre kapsamında “Eleştirel Düşünme” başlıklı bir konuşma yaptık. Lise müfredatında kendisine geç de olsa yer bulan bu konuyu bir başka gözle anlatma şansını yakalamıştık. Konuyu genel olarak ele aldık, yaptıklarımızı, sürmekte olan çalışmalarımızı ve ürünlerimizi tanıttık.

Şans bu ya, İzmir’de İzmir’e yakışmayacak bir soğuk vardı. Buna karşın, İzmirliler, felsefe dostları salonu doldurdular. Salona hâkim olan aydınlık insanlar, zekice sorularıyla İzmir’e yakışan bir etkinliğin parçası oldular.

Türkiye’nin geleceğine dair karalar bağlayanlara tavsiyem bu tür etkinliklere katılmalarıdır. Yüzünü aydınlığa çevirenler karamsarlıklarını dağıtacak, etraflarında aydınlığı çoğaltacaklar. Sözün özü, İzmir’e felsefe, felsefeye İzmir çok yakışıyor.

Bir de güzel haber: 9-10 Mart 2019’da yine İzmir’deyiz. Ama bu sefer ODTÜ Mezunlar Derneği’nde, ilgililere Eleştirel Düşünme konusunda bir eğitim vereceğiz. Eğitimin tüm gelirleri ODTÜ öğrencileri için burs fonuna ayrılacaktır.

Tüm felsefe dostlarını bekleriz.

Bunları da sevebilirsiniz