CINSEL ISTISMARDA 15 YAŞ EŞIĞI IPTAL: ‘SANIKLARA DAHA AZ CEZA VERILECEK’

14/07/2016 Diken.com.tr Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu’nda, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik her türlü cinsel davranışı istismar sayarak sekiz ile 15 yıl arası hapis öngören maddeyi iptal etti. AYM, cinsel istismar davalarında cezanın her vakanın kendi içinde ayrı ayrı ele alınarak tayin edilmesi gerektiğine hükmetti. Karar başkanın katılmadığı oylamada altıya karşı yedi oyla alındı. Neden iptal edildi? Bafra Ağır Ceza Mahkemesi çocuklara cinsel istismara ilişkin cezai yaptırımları düzenleyen TCK’nın 103’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurdu. Mahkeme, cezai kuralın farklı yaş gruplarında ayrım yapmadığını, tüm mağdurlara yönelik eylemlere aynı cezanın istendiğine dikkat çekti. Mahkemenin başvurusunda, dört yaşındaki bir mağdura yönelik cinsel istismar suçu ile 14 yaşındaki mağdura yönelik cinsel istismar suçuna karşılık kademeli bir ceza anlayışının olmadığı belirtilip mağdurun rızasıyla yaşadığı cinsel eylemler hakkında verilen cezanın çok yüksek olduğu savunuldu. Dahası, cinsel istismarda belirlenen üst sınır 15 yaşın suç ve cezada korunmak istenen hukuki yarar ile müeyyide arasındaki orantıyı bozduğu öne sürüldü. Yeni madde altı ay içinde düzenlenecek Başvuruyu inceleyen AYM, maddedeki, ’15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına’ ilişkin hükmü iptal etti. Oy çokluğuyla verilen kararda çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye sekiz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini, istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise cezanın üç yıldan sekiz yıla kadar olmasını öngören yasa maddesi hukuka aykırı bulundu. Madde iptal edilirken yeni bir yasal düzenleme yapılması için hükümete altı ay süre verildi. Yüksek mahkeme, her vakanın kendi içinde değerlendirilerek somut özelliklerinin dikkate alınması ve buna göre cezanın tayin edilmesini istedi. ‘Her olay kendi içinde değerlendirilsin’ Karar AYM üyeleri arasında altıya karşı yedi oyla verildi. Kararın gerekçesinde, AYM’nin daha önce de çocuğa tecavüz eden kişiye en az 16 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin hükmü iptal ettiği anımsatılarak, maddenin ‘fiilin farklı yaş kategorilerindeki mağdurlara karşı işlendiği veya failin küçük olduğu ya da fiilden sonra mağdurun yaşının ikmali ile fiili birlikteliğin resmi evliliğe dönüşmesi gibi her bir somut olayın özellikleri dikkate alınarak ceza tayin edilmesi’ni engellediği ileri sürüldü. Mahkemelerin olaya özgü durumlar karşısında takdir kullanma imkanının ortadan kaldırıldığını savunan AYM, “İtiraz konusu kural da aynı şekilde bazı durumlarda somut olayın özellikleriyle bağdaşmayacak ve suçla yaptırım arasında bulunması gereken adil dengeyi ortadan kaldıracak ölçüde ağır cezaların verilmesi sonucunu ortaya çıkarabilecek bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle kural ölçüsüz bir yaptırım öngördüğünden hukuk devleti ilkesine aykırıdır” dedi. Karşı oy kullanan Paksüt: Toplumda infial yaratır Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre Başkan Zühtü Arslan’ın katılmadığı oturumda çıkan karara üyeler Engin Yıldırım, Osman Paksüt, Alparslan Altan, Erdal Tezcan, Emin Kuz ve Rıdvan Güleç karşı oy kullandı. Üye Osman Paksüt, iptal kararının hakkaniyete uygun bir çözüm getirmeyeceğini belirterek şöyle dedi: “İptal kararı örneğin 12-13 yaşındaki çocuğa yönelik 40-50 yaşlarındaki failin işleyebileceği bir cinsel istismar suçuna da sekiz yıl hapsi çok görmek suretiyle toplumda infial yaratacak sonuçların önünü açmaktadır. Mahkemenin iptalden muradının bu olmadığına şüphe duymamaktayım. Ancak yasa koyucu (altı ay içinde) yeni bir düzenleme yapmadığı takdirde ortaya çıkacak sonuç budur. Çözüm için tüm toplum kesimlerinin desteğini sağlayacak, kapsamlı, dengeli ve ölçülü bir yasama faaliyeti gerekli.” ‘Mağdur yetişkinmiş gibi daha az ceza verilecek’ Madde iptalini değerlendiren ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de, aynı duruma dikkat çekti: “Bu karar uyarınca eğer Meclis altı ay içerisinde yeni bir düzenleme yapmazsa, o altı ayın sonunda çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarına ilişkin tüm davalarda sanıklara, mağdurlar sanki yetişkinlermiş gibi ceza uygulanacak. Yani sanıklara daha az ceza verilecek. Bu durumdaki sanıklara verilecek ceza 12 yıldan fazla olmayacak. Yasanın mevcut halinde 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı işlenen cinsel istismar davalarında sanıklara 16 yıldan daha az ceza verilemeyeceği hüküm altına alınıyordu.” ‘Sorun daha da derinleşecek’ AA’nın görüşünü sorduğu İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü avukat Nazan Moroğlu da şunları kaydetti: “Çocukların her türlü taciz ve tecavüze korunmasız bırakılmış hale getirilmesine, kız çocuklarının eğitimden yoksun kalarak küçük yaşta evlendirilmesine yol açacak. Zaten bu sayılar çok yüksek, 3,5 milyon civarında çocuk gelin var. Bu büyük bir toplumsal sorun olarak mevcutken daha da derinleşecek.” Top mecliste Karar, 13 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek. AYM, başka bir davada, çocuğa tecavüz suçunda en az 16 yıl hapis cezası verilmesini düzenleyen TCK’nın 103’üncü maddesinin 2. fıkrasını da aynı gerekçelerle iptal etmişti. Bu karar da 23 Aralık 2016’da yürürlüğe girecek. Yasama organının bu tarihlere kadar, her iki kararla ilgili yeni düzenleme yapması gerekiyor.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

CINSEL ISTISMARDA 15 YAŞ EŞIĞI IPTAL: ‘SANIKLARA DAHA AZ CEZA VERILECEK’

14/07/2016 Diken.com.tr Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu’nda, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik her türlü cinsel davranışı istismar sayarak sekiz ile 15 yıl arası hapis öngören maddeyi iptal etti. AYM, cinsel istismar davalarında cezanın her vakanın kendi içinde ayrı ayrı ele alınarak tayin edilmesi gerektiğine hükmetti. Karar başkanın katılmadığı oylamada altıya karşı yedi oyla alındı. Neden iptal edildi? Bafra Ağır Ceza Mahkemesi çocuklara cinsel istismara ilişkin cezai yaptırımları düzenleyen TCK’nın 103’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurdu. Mahkeme, cezai kuralın farklı yaş gruplarında ayrım yapmadığını, tüm mağdurlara yönelik eylemlere aynı cezanın istendiğine dikkat çekti. Mahkemenin başvurusunda, dört yaşındaki bir mağdura yönelik cinsel istismar suçu ile 14 yaşındaki mağdura yönelik cinsel istismar suçuna karşılık kademeli bir ceza anlayışının olmadığı belirtilip mağdurun rızasıyla yaşadığı cinsel eylemler hakkında verilen cezanın çok yüksek olduğu savunuldu. Dahası, cinsel istismarda belirlenen üst sınır 15 yaşın suç ve cezada korunmak istenen hukuki yarar ile müeyyide arasındaki orantıyı bozduğu öne sürüldü. Yeni madde altı ay içinde düzenlenecek Başvuruyu inceleyen AYM, maddedeki, ’15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına’ ilişkin hükmü iptal etti. Oy çokluğuyla verilen kararda çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye sekiz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini, istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise cezanın üç yıldan sekiz yıla kadar olmasını öngören yasa maddesi hukuka aykırı bulundu. Madde iptal edilirken yeni bir yasal düzenleme yapılması için hükümete altı ay süre verildi. Yüksek mahkeme, her vakanın kendi içinde değerlendirilerek somut özelliklerinin dikkate alınması ve buna göre cezanın tayin edilmesini istedi. ‘Her olay kendi içinde değerlendirilsin’ Karar AYM üyeleri arasında altıya karşı yedi oyla verildi. Kararın gerekçesinde, AYM’nin daha önce de çocuğa tecavüz eden kişiye en az 16 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin hükmü iptal ettiği anımsatılarak, maddenin ‘fiilin farklı yaş kategorilerindeki mağdurlara karşı işlendiği veya failin küçük olduğu ya da fiilden sonra mağdurun yaşının ikmali ile fiili birlikteliğin resmi evliliğe dönüşmesi gibi her bir somut olayın özellikleri dikkate alınarak ceza tayin edilmesi’ni engellediği ileri sürüldü. Mahkemelerin olaya özgü durumlar karşısında takdir kullanma imkanının ortadan kaldırıldığını savunan AYM, “İtiraz konusu kural da aynı şekilde bazı durumlarda somut olayın özellikleriyle bağdaşmayacak ve suçla yaptırım arasında bulunması gereken adil dengeyi ortadan kaldıracak ölçüde ağır cezaların verilmesi sonucunu ortaya çıkarabilecek bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle kural ölçüsüz bir yaptırım öngördüğünden hukuk devleti ilkesine aykırıdır” dedi. Karşı oy kullanan Paksüt: Toplumda infial yaratır Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre Başkan Zühtü Arslan’ın katılmadığı oturumda çıkan karara üyeler Engin Yıldırım, Osman Paksüt, Alparslan Altan, Erdal Tezcan, Emin Kuz ve Rıdvan Güleç karşı oy kullandı. Üye Osman Paksüt, iptal kararının hakkaniyete uygun bir çözüm getirmeyeceğini belirterek şöyle dedi: “İptal kararı örneğin 12-13 yaşındaki çocuğa yönelik 40-50 yaşlarındaki failin işleyebileceği bir cinsel istismar suçuna da sekiz yıl hapsi çok görmek suretiyle toplumda infial yaratacak sonuçların önünü açmaktadır. Mahkemenin iptalden muradının bu olmadığına şüphe duymamaktayım. Ancak yasa koyucu (altı ay içinde) yeni bir düzenleme yapmadığı takdirde ortaya çıkacak sonuç budur. Çözüm için tüm toplum kesimlerinin desteğini sağlayacak, kapsamlı, dengeli ve ölçülü bir yasama faaliyeti gerekli.” ‘Mağdur yetişkinmiş gibi daha az ceza verilecek’ Madde iptalini değerlendiren ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de, aynı duruma dikkat çekti: “Bu karar uyarınca eğer Meclis altı ay içerisinde yeni bir düzenleme yapmazsa, o altı ayın sonunda çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarına ilişkin tüm davalarda sanıklara, mağdurlar sanki yetişkinlermiş gibi ceza uygulanacak. Yani sanıklara daha az ceza verilecek. Bu durumdaki sanıklara verilecek ceza 12 yıldan fazla olmayacak. Yasanın mevcut halinde 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı işlenen cinsel istismar davalarında sanıklara 16 yıldan daha az ceza verilemeyeceği hüküm altına alınıyordu.” ‘Sorun daha da derinleşecek’ AA’nın görüşünü sorduğu İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü avukat Nazan Moroğlu da şunları kaydetti: “Çocukların her türlü taciz ve tecavüze korunmasız bırakılmış hale getirilmesine, kız çocuklarının eğitimden yoksun kalarak küçük yaşta evlendirilmesine yol açacak. Zaten bu sayılar çok yüksek, 3,5 milyon civarında çocuk gelin var. Bu büyük bir toplumsal sorun olarak mevcutken daha da derinleşecek.” Top mecliste Karar, 13 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek. AYM, başka bir davada, çocuğa tecavüz suçunda en az 16 yıl hapis cezası verilmesini düzenleyen TCK’nın 103’üncü maddesinin 2. fıkrasını da aynı gerekçelerle iptal etmişti. Bu karar da 23 Aralık 2016’da yürürlüğe girecek. Yasama organının bu tarihlere kadar, her iki kararla ilgili yeni düzenleme yapması gerekiyor.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın