Savaşın Yeni Yüzü: Bilgi Savaşları-1

Yaşamın doğasında vardır savaşmak. Bir şeyleri elde etmek için başka şeyleri feda etmek. Dünyadaki en basitinden en gelişmişine kadar, bütün canlılar bir şeyleri elde etmek için savaşırlar. Nitekim tarihin her basamağında insanların sürekli savaş halinde olduğunu görmek mümkün. Savaşa ortam hazırlayan en büyük unsur kaynak yetersizliği olmuş bu döneme kadar. Su, toprak, besin, para, petrol derken şu an uğruna savaşılan en önemli unsur “bilgi” haline geldi. Aslında bir bakıma, uygarlığın gelişmesiyle beraber, insanlar yukarda saydığım unsurları elde etmek için toplu tüfekli savaşmanın yanı sıra çok daha etkili bir yöntem olan bilgi savaşlarını kullanıyorlar. Ve bu durumda bilgi hem uğruna savaşılan bir olgu hem de başka şeylerin uğruna savaşırken kullanılan bir yöntem haline geliyor.

Hoplite lar savaşırken. MÖ 560-550. Louvre Müzesi (1)

Son 20-30 yılda teknolojinin ciddi anlamda gelişmesi, birey ve kurumların, önceden kullandıkları yöntemleri değiştirmesine neden oldu. Örneğin, önceki zamanlarda bir şirketin mali işlerini yürüten birimler bütün kayıt ve hesaplarını fiziksel olarak kâğıtların üzerinde, dosyaların içinde muhafaza ederken, şimdilerde bütün kayıtlar dijital ortamda tutuluyor, işlemler bilgisayar yardımıyla yapılıyor. Benzer şekilde, haberleşme de günümüzde tamamen dijitalleştirilmiş vaziyette. Teknolojinin hayatımıza bu denli dahil olmasının en önemli avantajı, hayatımıza pratiklik ve hız kazandırmış olmasıdır. Oturan düzenin bu derece hızlı ve hataya kapalı şekilde olmasını sağlayan şey teknolojiden başka bir şey değildir.En basitinden, 1 sayfalık bir yazı yazacağınızı düşünün, bunu elle yazdığınızda geçen süreyle bilgisayar ortamında yazdığınız süre arasında büyük bir fark olduğunu göreceksiniz.Telgraf Makinesi 1915(2) Washington’da bir devlet ofisi 1912 (3)

El yazısında hatalı yazma olasılığınızın yüksekliği de cabası. Tabi ki bilgisayarda da hatalı yazma olasılığı var ancak yapılan hatanın düzeltilme süreleri arasındaki afakî olacaktır. Bu noktaya kadar her şey iyi gibi görünse de, dijital dünyada rahatça yaşamanın bir bedeli de var.

Bu bedel ise, bilginin güvenliği. Bilgi iletimi sırasında kullanılan kanal yani internet herkesin kullanımına açık, dolayısıyla kötü niyetli kimseler iki birim arasındaki iletişimi gerekli koşullar sağlandıktan sonra rahatlıkla dinleyebilir.

Bu tabi ki herhangi bir arkadaşla yapılan Facebook sohbetleri için çok büyük önem taşımıyor. Ancak bilgi iletimi kurumlar, devletlerarası olduğunda durum çok daha ciddi bir hal alıyor.

İnternet üzerinden iletilen verinin başkaları tarafından ele geçirilmesini temel olarak iki ayrı başlık altından inceleyebiliriz. İlki özel hayatın gizliliği, ikincisi de siyasi, ticari vb. içeriğe sahip verinin gizliliği.

Son 10 yılda sosyal medyanın hayatımızın en önemli bölümlerinden birine yerleşmesi, insanların bütün yaşadıklarını herkesin gözleri önüne sermesine neden oldu.

(4)

Yani herhangi birinin hangi tarihlerde nerede olduğundan, yediği yemeğe kadar takip etmek mümkün. Aslında ilk bakışta bu durumda bilgi sızdırma ile ilgili bir şey olmadığı düşünülebilir. Ancak kritik görevde çalışan bir insanın, bahsettiğim bilgilerine ulaşılması bile kötü niyetli kişilerin işine ciddi anlamda yaramaktadır. Ayrıca telefon ve bilgisayardan internete bağlanmak, gece uyurken evin kapısını açık bırakmaktan farksız bir durum. Hacker’lar kişisel ya da profesyonel sebeplerle hedef aldıkları kişilerin, herkese açmadıklarını düşündükleri bilgiyi ele geçirebilirler. Sıradan bir vatandaş olsanız ve hatta ele geçirilen bilginiz önemsiz olsa bile herhangi bir şekilde takip ediliyor olmak bir hayli rahatsız edici.

İkinci başlık diye nitelendirdiğim, siyasi, ticari vb. içeriğe sahip verinin bir şekilde başkaları tarafından ele geçirilmesi, aynı anda birçok kişi ve kurumun etkilenmesine neden olur.

(5)

20-30 yıl öncesinden beri gizli veriye saldıran Hacker’lar mevcut. Ancak yapılan işlerin boyutu artık çok daha büyük. Yani eskiden siber saldırıları tekil olarak nitelendirebilirken, şimdilerde siber savaş diyebileceğimiz gelişmişlikte saldırılar gerçekleşiyor. Gelecek ay yazının devamında ikinci başlık ve siber savaş konularını daha detaylı aktarmaya çalışacağım…


Kaynaklar

(1) http://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_%C3%A7a%C4%9Fda_sava%C5%9F

(2) http://channel.nationalgeographic.com/photos/wireless-telegraph-from-1915/

(3) http://www.shorpy.com/node/4725

(4) http://www.teknolojioku.com/haber/sosyal-medyada-siddeti-tesvik-edenlere-ceza-23314.html

(5) http://storiesbywilliams.com/2013/04/14/cyberwars-the-biggest-cyber-attack-in-history/

Bunları da sevebilirsiniz