Atatürk ve Din

1 Atatürk, göğüs cebinde küçük bir Kur’an-ı Kerim taşırdı. Ön tarafında bir mercek bulunan gümüş bir kutu içindeydi. Bu mercek sayesinde açık olan sayfa rahatça okunabiliyordu. Büyük Önder, bu küçük Kur’an Kerim’i manevi kızı Rukiye’ye hediye etmişti. “Kur’an’da çok büyük hikmetler ve düsturlar vardır. Hele Yasin Suresi ne şahane yazılmıştır. Ben Kur’an okumak istediğimde çok defa Yasin Suresi’ni okurum.” dediğini gazeteler yazıyordu.

Kız kardeşi Makbule Hanım, “Oruçlu olduğu zaman iftara başlarken dua ederdi. Atatürk, Kur’an dinlemeyi sever, makama aşina olanlar ve güzel seslilerin yüksek sesle okumasını tercih ederdi.” diye anlatıyordu.

Mustafa Kemal “Bizim dinimiz, akla en uygun, en tabii bir dindir.” derdi. Laikliğin bütün yurttaşların vicdan ve ibadet hürriyetini mükemmel hale getirdiğini ifade ederdi. “Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz.”

1923 yılında görüştüğü bir Fransız yazara, “ Türk milleti daha dindar olmalı. Yani bütün sadeliğiyle dindar olmalı demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum.” diyordu.

Dini, siyasetçilerin ve cahillerin elinde bir oyuncak olmaktan kurtarmak için pek çok girişimde bulundu. İlahiyat fakültesinin açılması, Diyanet işleri Başkanlığının kurulması, Kur’an-ı Kerim’in tercüme edilmesi ve tefsiri bu yolun köşe taşlarıydı. Bir gün kütüphanesinde Kur-an tefsirini okurken başını kaldırdı ve “Hey büyük Allah’ım Kur-an’a inanmayan kafirdir, bize nasıl yol gösteriyor. Bunları tüm dünyaya okutmalıyız.” dedi.

Başta Hafız Yaşar olmak üzere her Ramazanda hafızları davet edip tilavetlerini dinler, onlara iltifat ve ikramda bulunurdu. Çanakkale şehitleri için her ramazanda mevlit okuturdu. Annesi için mevlit okutulması işini kız kardeşi üstlenmişti. Makbule Hanım’a, “Benim için de okunsun.” demişti. Ölümünün ardından camilerde Kadir gecelerinde Atatürk için mevlitler okundu.

1955 yılı Kadir gecesinde Süleymaniye camiindekiler onun için edilen şu duaya “Amin.” dediler:

Vatanın kurtulması için cesaretle öne atılan ve kahraman Mehmetçiklerimize önder olarak vatanı kurtaran, hür bir vatan üzerinde imanlı, canlı ve inkılapçı bir nesil yetiştirmeyi kendine en büyük gaye edinen Mustafa Kemal Atatürk’e de ikram eyle ya Rabbi.”

Amin…

1 Atatürk’ten Yadigar; Cevdet Cantürk, Günce Yayınları, 2023, Ankara

Bunları da sevebilirsiniz