Çiftçi, 2015’te de Devletten Alacaklı!

2015 bütçesi gene çiftçiye, köylüye üvey evlat muamelesi yapıyor.

2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu’na göre, çiftçiye yapılacak destek Milli Gelirin yüzde birinden az olamayacaktı. Yıllardır bu oran hiç tutturulmadı; ortalama yüzde yarım düzeyinde kalındı. Çiftçi hep AKP Hükümetinden alacaklı kaldı. Örneğin 2014’te çiftçi 8 milyar (eski parayla katrilyon) TL alacaklı kaldı.

Yüzde bir hesabına göre 2015’te de çiftçiye 19 milyar 446 milyon (19,5 katrilyon) lira destek verilmesi gerekirken, bütçeye 10 milyarlık ödenek konuldu. Buna göre çiftçi bu yıl da devletten 9,5 milyar (katrilyon) alacaklı kalıyor.

Eğer bütçeye 19,5 milyar TL ödenek eksiksiz konulsaydı ne olurdu? Çiftçiye mazot vergisiz tarifeden yani litresi 2 liradan verilebilirdi. Çiftçiye gübre-yem-ilaç-tohum desteği miktarı ikiye katlanırdı. Pamuk, zeytinyağı, ayçiçeği, buğday, süt primleri miktarı ikiye katlanırdı. Sonuçta hem üretici kazanır hem de üretim artacağı ve ithalat ve dış açık azalacağı için ülke kazanırdı.

2015 bütçesinde tasarruf yapılacağını söyleyen Başbakan bula bula anlamsız plaket giderlerini bulmuştu. Ama bu, asıl kısıntı yapılan kalemleri gizlemekten başka bir işe yaramıyor. Tarım desteklerinin kısılması yanında en çok kısılan diğer bir harcama kalemi kamu yatırımları oluyor. 2014’te 48,1 milyar lira olan toplam kamu yatırımları, bütçenin ortalama artışı kadar yani yüzde 6,6 artsa 51 milyar lira olacakken, 40,9 milyar lira olarak belirleniyor. Yani azaltılıyor. Yatırımların bütçedeki payı 2014’te yüzde 10,7 oranından 2015’te yüzde 8,7 oranına geri çekiliyor. Bunun ilk sonucu daha az istihdam veya daha çok işsizlik olacaktır. Ekonomik büyüme de geriye çekilecektir.

İç tasarrufları arttıramayan AKP Hükümeti, çareyi yatırımları aşağıya çekmekte, tarımsal üretime destekleri kısmakta görmektedir ve fena halde yanılmaktadır. Bu, ekonomik politikalarda bir tükenmişlik belirtisidir.

2015 bütçesinde de iç ve dış borçların faiz ödemeleri 54 milyar (katrilyon) lira olarak belirlenmiştir. (Bu sayıya, bütçede gösterilmeyen borç anapara geri ödemeleri dâhil değildir). Oysa kamu yatırımları ile tarımsal desteklemeye ayrılan toplam ödenek 51 milyar düzeyindedir. Başka deyişle, iki önemli ve üretim hedefli bütçe ödeneği alt alta toplansa bile borç faiz ödemelerini yenememektedir! İşte AKP bütçelerinin kısa özeti budur.

Bunları da sevebilirsiniz