Türkiye’deki Sığınmacıların Genel Görünümü

Mixed Migration Centre (MMC) Nisan 2024’te “Migration decision-making, routes, and assistance needs among Iranians, Pakistanis, Somalis, and Syrians in Türkiye” adında bir rapor yayımladı. Raporda ülkemizdeki sığınmacılar hakkında çeşitli malûmatlar aktarılıyor.

Profil

2023 yılı Ocak- Ekim arasında 1734 sığınmacıyla mülakatlar yapıldı. Görüşülen sığınmacıların %37’si İran, %8’i Pakistan, %25’i Somali, %30’u Suriye uyrukluydu. Sığınmacıların genelinde erkekler %68 oranla çoğunluğu oluşturuyor. Sığınmacıların %82’si 18-35 yaş arasında. Bu yaş dağılımı her uyruk için benzer seviyede. Sığınmacıların ancak %45’i orta öğrenimini tamamlamış. Sığınmacıların %33’ünün herhangi bir yasal belgesi bulunmazken %11’inin de yasal belgelerinin geçerlilik süresi dolmuş. Diğer milletlerden farklı olarak Pakistan uyruklu sığınmacıların %72’si üniversite mezunu ve Türkiye’ye geçici süreliğine geldiklerini belirtmişler. Bu durumun siyasi ve ekonomik nedenlerden beyin göçüne işaret ettiği tahmin ediliyor.

Sığınmacıların %73’ü yolculuklarını tamamlamadıklarını bildirdi. Somalilerin %76’sı ve Suriyelilerin %53’ü, İranlıların %45’i ve Pakistanlıların %45’i Avrupa’ya gitmek istiyor. Dolayısıyla Türkiye onların gözünde bir transit ülke.

Neden Ülkelerini Terk Ediyorlar?

Bu sorunun cevabı dört grupta da çeşitlilik gösteriyor. Bununla birlikte ülkelerindeki çatışmalardan kaynaklı güvensizlik ve zayıflayan ekonomi Suriye ve Somali uyruklu kişilerin sığınmasındaki ana sebepler. Pakistanlılarda ise ekonomik gerekçeler, ülkelerindeki yolsuzluklar ve hizmetlere erişimde kısıtlılık ana etkenler. İran’dan gelenler arasında %82 ile ana neden ülkelerinde hak ve özgürlüklere erişimin kısıtlı olması.

Bunlara ek olarak; sığınmacıların %46’sı göç etme kararlarında birinin ya da bir şeyin etkisi olduğunu belirtti. Bu kararı verenlerin uyruklarına göre dağılımı İranlılarda %55, Somalililerde %41, Pakistanlılarda %25 ve Suriyelilerde %41. Birinden ya da bir şeyden etkilenen bu kişilere neyden etkilendikleri sorulduğunda %36’sı göç ettikleri ülkedeki %34’ü diasporadaki arkadaşlar veya aile vb. sosyal ağlarından, %25i ebeveynlerinden, %24’ü eşlerinden etkilendiklerini belirtti. Sosyal medyadan etkilendiklerini belirtenler ise Pakistanlıların %29’unu, Somalililerin %32’sini oluşturuyor.

Görüşmeye katılanların %56’sı yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. İranlıların %82’si, Somalililerin %55’i, Pakistanlıların %34’ü ve Suriyelilerin %31’i yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. İranlıların %75’i hukuki yardım isterken Pakistanlıların %73’ü çalışabilmek için yardım istiyor. Somalililerin %46’sı bir yere yerleşmelerinin sağlanması için, %43’ü çalışma izni için yardım isterken Suriyelilerin %56’sı maddi yardım %45’i barınma konusunda yardım istedi.

Bunları da sevebilirsiniz