Lütfen “ÇEDES”e Karşı Çıkın!

Bir fotoğraf bazen yüz sayfalık bilgiden daha derin iz bırakır.

İşte size böyle bir gazete fotoğrafı: Karaman /Ermenek, Hurşit Akpınar İlkokulu öğrencileri, ÇEDES Projesi kapsamında, başlarında bir din görevlisi ile Güneyyurt, Oda Mahallesi Camisine götürülerek orada namaz kılma eğitimi alıyorlar!

Okullarımızdaki ‘laik’ eğitimi sonlandırarak yerine ‘medrese’ eğitimini getirmek isteyenlerin son hamlesi, ÇEDES Projesi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet işleri Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında imzalanan bu protokoldeki ÇEDES sözcüğü, “çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum!” sloganının kısaltılmış hali!

ÇEDES’e göre, MEB okullarına; imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu hocaları gibi din adamları tayin edilecek. Bunlar öğrencilere “DEĞERLER EĞİTİMİ” başlığıyla ders verecekler!

Söylendiğine göre İzmir’deki 842 okulun üçte birine din adamları atanmış bile!

ÇOCUKLARIMIZI KORUYALIM!

Laik eğitimin kökünü kazımak için yapılan bu son hamleye karşı öğrenci velilerimizin yapabileceği bir şey var! Çocuklarını korumak için okul müdürlüklerine başvurarak, ÇEDES Projesine çocuklarının katılmasını istemediklerini bildirmek!

Bunun için çok güzel bir başvuru örneği hazırlanmış. Sosyal medyadan aldığım metin şöyle:

…………………………. Okulu Müdürlüğüne, ………………. Okulunuzun …………. Sınıfında öğrenim gören …………. numaralı …………………………………….. isimli öğrencinin velisiyim.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Milli Eğitim Müdürlüklerinin, mülki amirlerin resmi ya da gayri resmi herhangi bir kurum, kuruluş ve kişilerle imzaladığı, imzalayacağı ÇEDES ve benzeri protokol veya protokoller kapsamında, okulunuzda yapılacak etkinliklerde öğrencimin görevlendirilmesine ve bu etkinliklere katılmasına; izin vermiyorum.

-Müfredatta yazılı eğitim öğretim faaliyetleri dışında ve Milli Eğitim Mevzuatında yer almayan sosyal etkinliklere (sosyal kulüp faaliyetleri, belirli gün ve hafta vb faaliyetler dışındaki etkinliklere) katılmasına izin vermiyorum.

– Hangi unvan, makam, statü ve kimliğe sahip olursa olsun; denetleme yetkisi olmayan ve pedagojik yeterliliği bulunmayan kişilerin ders saatinde veya teneffüslerde sınıfa, okulun toplantı, konferans, spor, sosyal etkinlikler salonlarına alınmasına ve bu mekânlarda yapacakları etkinliklere iznim olmadan öğrencimin katılmasına izin vermiyorum.

– İznim olmadan, öğrencimin bu şahısların uhdesine verilerek, ne amaçla olursa olsun okul dışına çıkarılmasına; Ayrıca öğrencimin kimlik ve telefon bilgilerinin herhangi bir kişi, kurum ve kuruluşla paylaşılmasına onay vermiyorum.

Aksi takdirde her türlü yasal işlemin başlatılacağımı bilgilerinize arz ederim. ……../……./2023 İmza Adres: Ad ve Soyadı

Lütfen, çocuğu MEB okullarında okuyan bütün veliler böyle bir yazı ile okul müdürlüklerine başvursunlar. Laiklik ilkesiyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ü de çocuklarımızın belleğinden silmek isteyenlere karşı yitirecek zaman yok!

Bunları da sevebilirsiniz