Öğrenci Yurtları

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı Milli Eğitim İstatistikleri’ne göre 2021-2022 yılı itibariyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurt sayısı 776’dır. Bu yurtların öğrenci kapasitesi ise 759.838’dir. Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi’ne göre Türkiye’de 4.579.047 lisans öğrencisi, 358.271 yüksek lisans öğrencisi, 109.540 doktora öğrencisi bulunmaktadır. 18 Mayıs 2022 tarihinde YÖK’ün yayımladığı Yükseköğretime Geçişte Öğrence Hareketliliği Raporu’na göre 2021 yılında ikamet ettiği ilin dışındaki bir programa yerleşmiş lisans öğrencilerinin oranı %60’tır. Bu sayılardan devlet yurtlarının kapasitesinin mevcut öğrencilerin ikametinin sağlanmasında yetersiz olduğu açıktır. Dünyada öğrencilerin %45-50’sinin yurt ihtiyacı karşılanıyorken Türkiye’de %20’yi bulmamaktadır.

Konut kiralarındaki enflasyonun artışı ve özel öğrenci yurtlarının fiyatlarının pahalılığı göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin ikamet etmesi pek çok öğrenci için zorlaşmışken, maalesef bazı öğrenciler için imkânsız hale gelmiştir. 2022-2023 döneminde lisans programına yerleşme hakkı kazanan 105.772 öğrenci kazandığı programa kayıt yaptırmamıştır. Boş kontenjan oranı %2’den %12’ye çıkmıştır. ODTÜ’yü kazanan 23, Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanan 24 öğrenci kayıt yaptırmamıştır.

Bu durum öğrencilerin okumak için cemaat yurtlarına mecbur kalmasına neden olmaktadır. Bunun sonucuna ise Enes Kara’nın intiharıyla şahit olduk.

Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunların çözülmesi için iktidara defalarca kez çağrıda bulunmuş olsa da dikkate alınmamıştır. CHP bu sorunları gücünün yettiğince çözmeye çalışmaktadır. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun partinin tüm belediye başkanlıklarına resmi yazı göndermiştir. Belediyeleri devlet yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurt ücretlerini ya da ev kiralarını karşılayacak gelir düzeyine sahip olmayan öğrenciler için yeni bir seferberlik başlatmaya çağırmıştır.

Belediyeleri yeni eğitim-öğretim yılı için gelebilecek talepler karşılamak için yönelik araştırma yapmalarını; öğrenci yurdu bulunmayan ya da mevcut kapasitesi talepleri karşılamaya yeterli olmayan belediyelerin hizmet binalarını, lojmanlarını, misafirhanelerini ya da kiralama yolu ile bölgelerindeki özel tesisleri öğrencilerin kullanımına açmalarını; ek olarak dar gelirli olduğu tespit edilen öğrencilerin ev kiralarına ya da özel yurt ücretlerine imkânlar ölçüsünde nakdi yardım desteği sunmalarının gerektiğini ifade etmiştir.

Bu çağrı sonuç vermiş ve İBB tarihinde bir ilk olarak öğrenci yurtları açılmıştır. CHP yönetiminde 3 yurt açan İBB 2022-2023 yılı itibariyle yurt sayısını 10’a yükseltmiş ve 2800 öğrencinin ikamet edebilmesini sağlamıştır. 2023 yılının sonbaharına kadar 5 yurt daha açılması hedeflenmektedir. Bu öğrenciler kütüphaneden, yemekhaneden, spor salonundan ve çamaşırhaneden faydalanabilmektedir.

CHP’nin gücü dâhilinde çözmeye çalıştığı bu sorunu iktidar olduğu durumda kesin olarak çözmesi gerekmektedir. Bir neslin eğitim alabilmesi ve insanca yaşayabilmesi için öğrenci yurtları elzemdir. Bu vaat ve programın takipçisi, denetleyicisi olacağız.

Bunları da sevebilirsiniz