Yerli Malı Haftası Neden Kutlanmalı?

Bırakınız ilkokul çağındaki çocuklarımızı, Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu Yerli Malı Haftası’nı kutlarken işin özünün farkındalığında değil.

Bunun farkına varan önder, yine yıllar öncesinde Atatürk olmuştu. Atatürk’ün , 1923 yılında düzenlediği İzmir İktisat Kongresi’nde yurdun bağımsızlığının korunması için yerli malların üretilmesi ve kullanılması kararlaştırılmıştı.

İsmet İnönü de ,12 Aralık 1929’da yaptığı konuşmayla yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın önemine değinmişti.Bu bağlamda 1946 yılından itibaren 12-18 Aralık tarihleri arasında “Yerli Malı Haftası” olarak kutlanmaktadır. 1983 yılında adı Tutum, “Yatırım ve Türk Malları Haftası”olarak değiştirilmiştir.

Neden Yerli Malı Kullanmalıyız?

Türkiye ekonomisi sürekli olarak dış ticaret açığı veriyor. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici verilere göre Türkiye’nin 2022 yılının 11 aylık dış ticaret açığı 99,8 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı; ithalatın ihracattan fazla olması,bir başka yaklaşımla yerli mal üretiminin nicelik ve niteliksel açıdan yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Bu durum bağımlılığı,işsizliği ve yoksulluğu yaratan önemli nedenlerden biri.

İthalatın İhracattan Fazla Olması İşsizliği ve Yoksulluğu Nasıl Körüklüyor?

Örnekleyelim:

  • Tüketim malı ithalatında her 6 bin 500 dolar, Türkiye’de bir kişiyi işsiz bırakıyor.

  • Aldığınız bir çift yabancı ayakkabı ile, dört yabancı işçiye bir günlüğü, bir takım elbise ile de 12 yabancı işçiye bir günlüğüne iş sağlıyorsunuz.

Bu nedenle yerli malları kullanmak;

Dış borç yükünden kurtulmak ve sermaye birikiminin sağlanması ,

İstihdamın artması ile işsizliğin ve yoksulluğun azalması,

Vergi ve harçların Türkiye ekonomisine katkı sağlaması,

Dünyadaki ekonomik ve siyasal çalkantılardan en alt düzeyde etkilenmek ,

Türk firmalarının yurtdışında var olabilmesi için kaynak ve bilgi birikimlerinin artması açısından zorunlu.

İhracatın Artırılmasında Yüksek Teknoloji Ürünleri Üretimi için ARGE Neden önemli?

Türkiye,dışarıya katma değeri düşük mallar pazarlıyor.Sözgelişi tekstil ve tarım ürünleri ihracatında durum böyle.Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatta payı en iyimser rakamla % 3 bile değil.Bu bağlamda yüksek teknoloji ürünlerinin ARGE ile elde edilebilmesi gerçeği göz önüne alınmalı.

Türkiye’de ARGE harcamaları, OECD ülkelerinin çok gerisinde. Sondan altıncı sırada. ARGE harcamaları için devletten akademisyen başına ayrılan kaynak da OECD’ye göre sondan üçüncü.Buna karşın devletin özel sektöre verdiği destek, Türkiye OECD ortalamasının üzerinde, en yüksek beşinci ülke.

Diğer yandan araştırmalar, değinildiği üzere yüksek teknoloji ürünü yaratmaya yönelmemiş.

Nasıl Bir Politika İzlemeli?

Bağımlılığı yaratan yeni-liberal politikalar yerine halkçılık temelinde planlı karma ekonominin yeniden devreye sokulması, devletin kitleri yeniden kurması,

Gümrük Birliği’nden çıkılması ,

Ve tüketicilere küçük yaşlardan itibaren yerli malların kullanmasını özendirecek önlemlerin alınması vb gerçekleştirilmeli,

Teknoloji konusunda dışa bağımlılığı kıracak ARGE etkinliklerine ayrılan kaynakların artırılması ve eşgüdümün sağlanması

  • ARGE açısından yapılan desteklemeler yeni işgücü yaratmada da önemli.Bu bağlamda desteklemelerde küçük ve orta ölçekli firmalara kooperatifleşme ile öncülük vermeli.Çünkü, Türkiye’de yapılan çalışmalarda en yüksek etkiyi KOBİ’ler,buna karşın en az etkiyi büyük firmalar ya da tekeller yaratmış

9 Aralık 2022

Bunları da sevebilirsiniz