Tarımsal Üretim İçin Belediyelerin Yol Haritası Ne Olmalı?

Türkiye tarımı,büyük sorunlarla karşı karşıya.Çözüm büyük ölçüde ulusal tarım politikalarından geçiyor.

Merkezi hükümetin ulusal tarım politikalarını gerçekleştirilmesi zamana ve izlenecek yönteme bağlı. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyelerinin tarımsal üretimin artırılması konusunda da yapacakları işler var.

İzmir’de uygulanmaya çalışılan model, tarımsal üretimin artırılması konusunda nelerin yapılabileceği gösterdi.

Modelde Büyükşehir, birim kooperatiflerinden ürünleri alıyor ve hedef kitlere dağıtım yapıyordu(örneğin gıda ürünleri), ya da kimi yoksul köylülere küçükbaş hayvan dağıtımı ve fidan gibi veriyordu.

Ancak bu model,yöneticilerin becerileri ve iyi niyetlerine kalmamalı ve kurumsallaşmalı.

Model Nasıl Olmalı?

Model,Büyükşehir Tarım Dairesi ve onun bileşeni olan İlçe Tarım Masaları ile kurumsallaşmalı.

Büyükşehir Tarım Dairesi; Tarım ve Orman Bakanlığı İl temsilcisi, illerde varolan Ziraat Mühendisleri Odası,Veteriner Hekimleri Odası,Gıda Mühendisleri Odası,Peyzaj Mühendisleri Odası temsilcileri ve ilçelerde kurulacak Tarım Birimlerinin(Bunlara İlçe Tarım Masaları adı da verilebilir) temsilcilerinden oluşturulmalı.

Büyükşehir Tarım Dairesi’nin görevi,Tarım Masaları arasındaki eşgüdümü sağlamak olmalı.

İlçe Tarım Masaları;İlçe Belediye Başkanı ya da temsilcisi, Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe temsilcisi, Yerel Çiftçi Örgütleri(İlçede var olan Kooperatif Temsilcileri,varsa Tüketim kooperatifleri temsilcileri, Ziraat Odaları,Yetiştirici birlikleri temsilcileri gibi) temsilcilerinden oluşturulmalı.

İLÇE TARIM MASALARI’NIN EN ÖNEMLİ BİLEŞENİ ,TARIMSAL ÜRETİMİ DEĞERLENDİREN VE KATMA DEĞER SAĞLAYAN BİRİM KOOPERATİFLERDİR.

Çünkü kooperatifler,genellikle küçük çiftçilerden ürünleri alır ve işlerler. Bu nedenle besin değerleri endüstriyel tarımla elde edilenlerden yüksektir.

Diğer yandan kooperatifler sağlıklı koşullarda ve sıkı denetim altında ürünlerini işlerler, merdiven altı üretim yapmazlar.

Kooperatifler,işledikleri ürünleri tüketicilere aracısız ve kısa yoldan ulaştırıldığı için daha ucuzdur.

İlçe Tarım Masaları neler yapmalı?

• İlçelerde tarımsal üretim planlamasını yapmak,

• Tarım ve çiftçi Örgütlerinin ortak sorunlarını belirleme ve çözüm yollarını aramak,

• Sorunları ve çözüm yollarını ilgililere aktarmak,

• İlçeler için tarımsal üretim ve tarımsal sanayi için projeler üretmek,

• Çiftçilerin ürünlerini pazarlayabilecekleri köylü pazarları açmak,

• Çiftçilerin ekolojik üretim yapmaları için yayım ve eğitim çalışmaları yapmak,

• İlçelerde atalık tohum üretim merkezleri kurmak,

• Kent bahçeciliği için, gerekli altyapı hizmetlerini sağlamak.

KOOPERATİF ÜRÜNLERİNİ TÜKETİCİLERE ULAŞTIRMAK İÇİN “SATIŞ YERLERİ AÇMAK”.Satış yerlerinde salt birim kooperatiflerinin ürünleri satılmalı.Satış yerleri,ilk aşamada ilçe belediyelerince sağlanmalı.

İlçe Tarım Masaları’nın en önde gelen işlevi, ilçede var olan kooperatif ürünlerini aracısız tüketiciler ulaştırmasıdır.

Bu aynı zamanda,günümüzde giderek önem kazanan “Yerel Üret, Yerel Tüket, Sağlıklı Kal” konusunu yaşama geçirmenin tek yoludur.

“Yerel üret, Yerel Tüket ve Sağlıklı Kal” neden önemlidir?

• İnsan sağlığına en uygun besin kendi ekosisteminde yetişen ürünlerdir.

• Besinler ve özellikle sebze, meyve, süt vb. tüketiciye varana kadar vitamin mineral ve antioksidan özelliğini kaybederler. Bu süre zaman ve ulaşım açısından ne kadar kısa ise besinler kalitelerini o ölçüde korurlar.

• Besinlerin taşınması için de enerji gereksinmesi vardır. Bir yılda tüketilen enerjinin % 2 -17 sinin besin taşımacılığında harcandığı bilinmektedir. Besinleri yerel üretilip, yerel tüketilmesi ile taşımacılığa ayrılan enerji en düşük düzeye inecektir.Bunun ekonomiye sağlayıcı yarar da büyük olacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz