“Bedenimiz ve Biz; Bedenler İktidar ve Kimlik Haritalarıdır.” Donna Haraway.

TDK’da “bekaret” anlamı nedir diye soruduğumuzda; 1. isim, eskimiş Kızlık: 2. isim, eskimiş Saflık, temizlik, masumluk. Oysa bekaretin günlük yaşamımızda cinsel birliktelik yaşamamış kişi anlamına gelmektedir. TDK’nini tanımlardan devam ettiğimde bir bakalım ne anlamamız gerekiyor. İlk anlama baktığımızda kadınlara has olduğunu anlıyoruz, yani erkekler de olmaz. Kirlenmenin karşıtı olan temizliktir yani seks yapan kadın kirlidir.

Bekaret tarihsel olarak inşa edilmiş, kurgulanmış, çağlar boyunca yeniden üretilmiş ve genel olarak kadınla ilişkilendirilmiş bir kavramdır. Bekaret kelimesini sadece kadınla ilişkilendirildiği için değil, ama bu kavram ile birlikte cinsellik ile ilgili bir iyi-kötü karşıtlığı imasında bulunulduğu, cinsel ilişki yaşamamak bekaret kelimesi üzerinden kutsal kabul edilip, bu durum masumluk, saflık gibi bir takım değerlerle ilişkilendirildiği ve cinsellik sadece vajina penis uzuvlarına indirgendiği için de bu kavramın sorunlu olduğu düşünülebilir. (Boyraz, A.)

“Bedenimiz ve biz; bedenler iktidar ve kimlik haritalarıdır.” diyor Donna Haraway. Kadın bedeni üzerinden iktidarını inşaa etmenin somut göstergesi beden sınırlarını ihlal etmek. Masumluğu beden üzerinden tanımlamanın sonucu suçluluk, utanç, denetim, kontrol gibi duygulara ve davranışlara bizi götürüyor. Masumiyetin arandığı muayene odaları ise eylemlerin kontrol edilmesini barındırıyor ve kültür değerlerle, ahlak değerleriyle, kendini meşrulaştırmaya çalışıyor.

Bekaret söylemi ile kurulan penetrasyonla yırtılan, yok olan, kaybedilen zar fikri tartışmasız bir gerçek olarak kabul edilmekte, sorun ona verilen anlam da görülmektedir: Namus kavramı içinde yaşanılan döneme, yere, kültüre ve dine göre esneyip daralabilir. Kimi zaman kadın bedeni üzerinde namusa dair tek kanıt olarak görülen kızlık zarına indirgenirken, kimi zaman kılık kıyafetlere yayılıp, bedenlerin dışına süzülebilir. Kadın bedeni, çeşitli yöntemlerle ve çeşitli özneler tarafından denetlenebiliyor. Bunların en iyi bilineni ve üzerinde durulanı, özel alanda, ailenin, kadınların namusunu korumaya yönelik denetimleri. Bu denetimin önemli bir bileşeni ise, kadınların giyim kuşamlarının dikkatle seçilmesi ( Dinçer,2007).

Kültürel, ahlaki ve normatif tanımların hepsi beden üzerindeki iktidarın kim olduğunu ve gücünü belirleyen tanımlamaları bize sunmakta oysa en büyük güç insana ve mahremiyete gösterilen saygı.

  1. Boyraz, A. (2019). Türkiye’de Kadın Bekareti Söylemi ve Etkileri (Yüksek Lisans Tezi)

  2. Dinçer, Ö. (2007). Namus ve Bekaret: Kuşaklat Arasında Değişen Ne? İki Kuşaktan Kadınların Cinsellik Algıları. (Yüksek Lisans Tezi)

Bunları da sevebilirsiniz