Kudüs Satrancı..

Uzun yıllar önce adım adım gezdiğim Kudüs’ten aldığım satranç takımına bugün bir daha baktım. Bu satranç, Mısır ile Filistin arasında Akdeniz kıyısında yaşayan Amalika halkının Kralı Callud ( Golyad) ile Yahudi Kralı Davud ’un savaşını anlatmakta. Benim oyundaki dev Şah, tam 3 metre uzunluğunda olduğu anlatılan dev insan Golyad’ ı sembolize etmektedir.

Kudüs’te Ağlama Duvarı’ nı, Harem’i Şerif’ in içindeki Mescid’i Aksa ’yı, Kubbet-ül Sahra ’yı, Hz.İsa’nın sırtında çarmıhını taşıdığı Via Dolorosa ’yı (Çile Yolu), yine altında İsa’nın kabrinin olduğuna inanılan Kıyamet Kilisesi’ ni adım adım gezmiştim.

Üç tek tanrılı dinin sembolü olan bu şehir ilahiliği ile tüylerimi ürpertti. Bir gün gezegenimize “Uzaylılar” inerse (!), ilk gezecekleri yer Mesih’i bekleyen (!) kent Kudüs’tür, hiç şüpheniz olmasın.

Kudüs satrancı halen tüm hızı ile devam etmekte. Bu satrancın, insanlığın son savaşı olan ve Kıyamet öncesi gerçekleşeceğini iddia edilen Armageddon Savaşı’ na kadar devam edeceği iddia ediliyor .. Son dünya savaşının gerekleşeceğine inanılan Armageddon alanı, Filistin’de bir ovadır, aynı zamanda uzaydaki komşu galaksimizin ismidir.

Armageddon Savaşı’na giden kanlı yoldan, Tanrı insanlığı korusun. Bu arada, benimle Kudüs satrancı oynamak isteyenleri eve beklerim.

Not:

  1. Yukarda anlattığım simge ve kavramların nereden kaynakladığını fark etmek için, tüm antik İbrani söylencelerini, dahası Eski Ahit (Tevrat), İncil ve Kuran’ı incelemek ve özellikle Callud ile Davud’un savaşı konusunda Kuran-Kerim’in Bakara Suresi 247 Ayet ile 252.Ayeti arasını derinlemesine irdelemek gerekir.  1. Dini söylenceler ve kutsal sayılan efsane ve kabuller, günümüzün politikalarına ve emperyal egemenlik hülyalarına tatbik edilir ve aynen uygulamaya konulursa, ne yazık ki hayali, izafi ve sanal gerçekliler bir anda reel hale gelir ve aynen dirilir.. Yani, tarihi ve dini senaryolar, bir anda gerçek hayat oluverir. Ne yazık ki gidişat budur. Bu bakımdan Callud ile Davud’un geçmişteki savaşı veya İblis ile Mesih’in gelecekte var olacağına inanılan kıyamet savaşı, insanlığın kaderi üzerinde bir ölümcül ipotektir. Üç tek tanrılı dinin merkezi Kudüs, savaş mürekkebi ile kaydedilen bu tarih yazımının önsözü, ana düğüm noktasıdır.  1. Son Söz: Güzelim Kudüs, sen hep yaşamalı, insanlığa barış, umut ve inanç dağıtmalısın! Savaş değil, barış kokmalısın!


Yaşar Aksoy’un Kudüs satrancı..

Bunları da sevebilirsiniz