Memur Performansı Üzerine Fikirler

Türkiye’ de memurların sendika hakları ve bu hakka bağlı grev hakları uzun soluklu bir tartışmadır. Ancak uzun zamandır performans düşüklüğü memurların performanslarının ölçülemediği epeydir gündemde hatta hükümet bu konuda düzenleme yapmak mecburiyetini hissettiğini beyan etmektedir. Gerçekten Ege Üniversitesinde çalışan disiplin amirleri üzerinde yaptığım bir araştırmayı paylaşmak istiyorum.


Olumsuz Davranışların Belgelendirilmesi Sorunu


Ege Üniversitesi’nde sicil amiri olarak görev yapan veya yapmış (rektör, dekan, yüksekokul müdürü, fakülte veya yüksekokul sekreteri) 20 personele «Olumsuz sicil verilmesi gerektiğini düşündüğünüz halde vermediğiniz personel oluyor mu?” sorusuna tam 17 personel «Evet.” demiştir. Bu durum sicil amirlerinin çok büyük çoğunluğunun olumsuz sicil verilmesi gerektiğini düşündükleri halde bazı personellere olumlu sicil verdiklerini göstermektedir. Bu 17 personelin 10 tanesi gibi oldukça fazla bir kısmı, olumsuz sicil vermesi gerekirken vermemesi nedenini «Olumsuz davranışları belgelendiremiyorum” olarak belirtmişlerdir.

sicil amirlerinin olumsuz davranışları belgelendiremedikleri için olumsuz sicil notu vermekten kaçındıkları görülmektedir. Bunun nedenlerinden biri mevcut düzenin personeli yeterince tanımaya izin vermiyor olmasıdır. 20 sicil amirinden 13 tanesi sicil notu verebilmek için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Bir diğeri de personel değerlendirmesinin sadece iki kişi üzerinde olmasıdır. Kaldı ki yukarıda belirttiğimiz gibi kimi zaman ikinci sicil amiri yüzünü dahi göremediği personel için sicil doldurmaktadır.
Çalışmaya katılan sicil amirlerinin tamamı sicil sisteminde olumsuz davranışları belgelendirebilecekleri yeni bir takım düzenlemeler yapılması gerektiği görüşündedir. Elbette bu sisteme yeni aktörlerin katılımını gerektirir. Aşağıda değinileceği üzere performans ölçümüne katkı sağlayacak halk, öğrenci, hasta gibi katılımcıların yer alacağı bir sistem kurulmalı ve veya personel performansı ölçme değerlemeye katkı sağlayacak denetçiler sisteme adapte edilmelidir.
Aksi halde işini yapmayan ve partizanlığın uç noktaya geldiği günler bizi bekliyor.

Bunları da sevebilirsiniz