Kasım 2023 Ayında İki Etkinliği Gerçekleştirdik

Değerli Rodos, İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız

Sizlere daha öncede bildirdiğimiz gibi Kasım 2023 Ayında iki etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Birincisi; Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ev sahipliğinde Ankara’da 17 Kasım 2023 günü Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ile “Lozan Barış Antlaşması’nın 100.Yılında Yunanistan’da Yaşayan Türklerin Sorunları Çalıştayı”nı yaptık.

Açılış konuşmasını derneğimiz adına ,Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Ankara Temsilcisi Turgut Tokuş yaptı.

Açılış Konferansı’nda Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, ”Lozan Barış Antlaşması’na Günümüz Gerçeğinden Bakmak” adlı bir konferans verdi.

Öğleden sonraki “Rodos ve İstanköy Türklerinin Sorunları “ adlı birinci oturumda; Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı”Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları”, Prof. Dr. Ali Dayıoğlu ”Rodos ve İstanköy Türklerinin Lozan ve Uluslararası Antlaşmalardan Kaynaklanan Hakları” ve Doç. Dr. Nilüfer Erdem ”Rodos ve İstanköy Türklerinin Eğitim-Öğretim Sorunları” adlı bildirilerini sundular.

Öğleden sonraki “Batı Trakya Türklerinin Sorunları “ adlı ikinci oturumda; Özer Hatip ”Batı Trakya Türklerinin Güncel sorunları (1): Dernekleşme Özgürlüğü – Etnik Kimliğin İnkarı, 19. Madde Mağdurları, Siyasi Katılım”, Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ”Batı Trakya Türklerinin Güncel sorunları (2): Eğitim, Dini Özgürlükler, Sosyokültürel-Ekonomik Yaşam” adlı bildiri sundular.

Çalıştaya ayrıca Doç. Dr. Fatma Uygur, Dr. Hasan Dinçer ve Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, bildirileri ile katkıda bulundular.

İkinci etkinliğimiz olan Anıtkabir Resmi Ziyaretini 18 Kasım 2023 gününde yaptık .Ulu önderimiz Atatürk’ün Mozolesi’ ne çelenk koyduktan sonra derneğimiz Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Şeref Defteri’ne kısaca şunları yazdı:

Aziz Atatürk, Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri olarak bir kez daha saygı, sevgi ve özlem duygularımızla anıyoruz. Bu bağlamda kamuoyunda yeterince bilinmeyen bir konunun Sizlerin aracılığıyla kamuoyunun görüşüne sunmak isteriz. Türkiye’de örgütlenmiş adalar Türkleri olarak, Yunanistan Devleti’nden, adalarda kalan soydaşlarımızın Türk kültürel kimliğinin kabul etmesini, çocuklarımızın çift dillilik temellinde anadillerini öğrenmeleri için kapatılan okullarının yeniden açmasını ve Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserlerin korunmasını talep ediyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız. Biliyoruz ki kültürel kimlik insanların doğuştan gelen haklarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, ilkelerinize sahip çıkmayı ve aynı zamanda adalardaki soydaşlarımızın Türk ve Müslüman olarak varlıklarını koruma doğrultusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

RODOS, İSTANKÖY ve ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Bunları da sevebilirsiniz