Kulaklarınız Fena Çınlamasın..

Aziz Kocaoğlu’nun, İnciraltı’na EXPO için nihayet, «Bu bir rant projesidir” demesi, kuşkusuz önemli bir gelişme.

Fuar gerekçesiyle büyük ölçüde güçlü sermaye gruplarının çıkarları için EXPO’nun Truva Atı gibi kullanıldığı, İnciraltı’nın imar rantına dönüştürülme niyeti, açıktır…

Gezi Parkı’na sahip çıkıldığı gibi İzmir kamuoyu da kentin tek yeşil alanındaki imar oyununa karşı direnmelidir.

«Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Gezi Parkı eylemleri kent yönetimleri için de derslerle doludur” diyen yerel yönetimleri, sözlerinin arkasında durmaya çağırmalıdır…

İzmir Valisi Mustafa Toprak, Aziz Kocaoğlu ve 17 ilçe belediye başkanının kendisini ziyaretinde, tartışmaların EXPO’nun karar günü 27 Kasım’a değin durdurulmasını istedi. İnciraltı planının gözden geçirilebileceğini söyledi.

Tartışmaları durdurmanın İzmir’in yararına olduğunu düşünmüyorum.

Atı alan Üsküdar’ı geçebilir, İzmir bir kez daha oldubittiyle karşılaşabilir.

Oysa çözüm var.

Kentin ve kentlilerin çıkarları önemliyse, geçen yazımda önerdim:

İnciraltı bütünüyle kamulaştırılıp, kent ormanına dönüştürülebilir.

Hak sahiplerinin mağdur olmalarını önlemek için de bomboş Hazine arazileriyle takas yoluna gidilebilir.

Efemçukuru´nda altıncı şirketin çıkarları için, ancak «ülkenin güvenliği söz konusu olduğunda devreye sokulabilecek acil kamulaştırma” kararı alanları, köylünün elindeki toprakları gasp edenleri unutmadık.

Bir kez de halkın çıkarları, kentin ve kentlinin geleceği için uygulansın «acil kamulaştırma” kararı.

, , ,

Bu kenti betonlaştırmayın artık, rüzgârını kesmeyin, bırakın soluk alacak boş bir alan kalsın. Bugünü değil, yarını, gelecek kuşakları da düşünün.

Tersine bir tutum izlerseniz, tıpkı Körfez’i, Karşıyaka’yı, Kordon’u, Güzelyalı ve Göztepe’yi boydan boya Çin Seddi’ne dönüştüren eski yerel yöneticilere benzetileceksiniz. Kulaklarınız fena çınlatılacak. Gelecek kuşaklar sizin ne kadar öngörüden yoksun, kentin ve kentlinin çıkarlarını değil, bir avuç azınlığın beklentilerini karşıladığınızı söyleyecek.

İzmir’in merkezi ve yerel yöneticilerinin hiç dillendirmediği, değerlendirmediği bu çözüm, çare olamaz mı?

Sayın Toprak, Sayın Kocaoğlu ve ilgili belediye başkanları, bu öneriyi nasıl değerlendirir acaba?

EXPO’ya gelince… Zaten bu fuar organizasyonunu İzmir’in alması, birçok farklı gerekçelerden ötürü düşük bir olasılık görünüyor.

Kaldı ki asıl önemlisi, bu kentin çıkarları ve geleceğidir.

Ayrıca sonraki organizasyonlar için İnciraltı yerine başka bir bölge gündeme getirilip, adaylık sürdürülebilir…

En önemlisi halkın tepkisi ve yaklaşımı.

İnsan yaşadığı coğrafyanın sakini olarak seyirci kalmamalı, havasına, suyuna, toprağına, ormanına, yeşiline ve denizine sahip çıkmalı…

————————-

Cumhuriyet Ege eki 24.07.2013

Bunları da sevebilirsiniz