Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 11 Haziran 2024 günü yayımlanan “Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı (3RP (Regional Refugee and Resilience Plan))” adındaki yıllık raporunu yayımladı.

Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı Türkiye’nin, Mısır’ın, Irak’ın, Ürdün’ün ve Lübnan’ın oluşturduğu 5 ülkeyi stratejik koordinasyon, planlama, finansal destek vb. konularda desteklemek üzere kurulmuş bir platformdur.

Fonların Yeterliliği

Raporda 2023 yılında toplanan fonun ihtiyaç duyulan rakamlara ulaşamadığı anlaşılıyor. Türkiye’deki sığınmacılar için talep edilen rakamın ancak %39’u karşılanmış. Bu sayı Lübnan için %27, Ürdün için %45, Irak için %17 ve Mısır için %19. Bu sayılar yıllardan beri kademeli olarak düşme eğiliminde.

2024 yılında ise şimdiye kadar fonlar gereksinimleri karşılamaktan hayli uzak gözüküyor. Türkiye’de ihtiyaç duyulan rakamın ancak %11’i, Lübnan’da ve Ürdün’de %10’u, Irak’ta %15’i ve Mısır’da %17’i fonlanabildi. Toplamda ihtiyaç duyulan rakamın ancak %10,3’ü fonlandı.

Türkiye özelinde bakıldığında fonlama eğilimi 2018’den sonra kademeli olarak azalmakta.

Sektörel olarak incelendiğinde korumaya duyulan ihtiyaç fonlamadaki yetersizlik ön plana çıkıyor.

Bunları da sevebilirsiniz