Yorum: Dijital Haklar Kadın Haklarıdır

BM Kadın Yönetiminden Sima Bahous

Toplumsal cinsiyet eşitliği – uzun vadeli, sürdürülebilir ekonomik iyileşme öncelikle toplumsal cinsiyetler arasındaki dijital uçurum kapatılmadan sağlanamaz.

Ekonomik toparlanmanın önündeki engelleri nasıl aşabiliriz? Yanıtın önemli bir kısmı, kadınların ekonomideki eşit rolünde ve onların katılımını neyin mümkün kıldığı veya engellediğiyle ilgilidir. Bu yılın [2023] Mart ayında, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu, Uzlaşılmış Sonuçlarında, kadınların ekonomik, sosyal ve politik olarak güçlendirilmesi için yenilik ve teknolojinin yönetilmesi ve ortaya çıkan yeni ve benzersiz engellerin dijital alana katılım yoluyla üstesinden gelinmesi için toplum genelinde gerçekleştirilecek çok sayıda eylemi ortaya koydu. Toplumsal cinsiyetler arasındaki dijital uçurumu kapatmadan cinsiyet eşitliğini sağlayamayacağımız açıkça ortaya çıktı. Dijital haklar kadın haklarıdır ve her ikisi de dijitalleşmiş bir toplum ve yeni bir ekonomik düzene yönelik tüm planlarımızın merkezinde yer almalıdır.

Dijital katılım ve dijital okuryazarlık, kadınların ve kız çocuklarının refahı ve başarısı için kritik faktörlerdir; öğrenme, kazanma ve liderlik için yeni yollar açarken aynı zamanda kapsamlı yeni zorluklara ve katmerli toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yol açmaktadır. Yalnızca geçen yıl, erkekler kadınlardan 259 milyon daha fazla çevrimiçiydi. Dijital teknoloji, hem artan erişimin önemli bir bileşenidir ve hem daha fazla imkana kapı aralayan bir katalizördür. Ancak önemli bir erişim açığının kapatılması gerekiyor: Mobil teknolojiyle internete erişebilen kadın sayısı bu imkana sahip erkeklerden 230 milyon daha az ve kadınların akıllı telefon sahibi olma ihtimali erkeklere göre yüzde 18 daha az. G7’den uygun fiyatlı mobil cihazlara ve açık, uygun maliyetli, erişilebilir, güvenli ve emniyetli internete eşit erişimin sağlanması için somut önlemler almasını talep ediyorum.

Kadının Statüsü Komisyonu, finansal hizmetlere erişim ve bunların kalitesi, dijital kanalların kullanımının genişletilmesi ve daha hızlı, daha güvenli ve daha ucuz havalelerin ve somut eylemlerin teşvik edilmesi için dijital çözümlerin benimsenmesi de dahil olmak üzere, kadınların finansal katılımının iyileştirilmesi konusunda kararlılık ve işlem maliyetlerini 2030 yılına kadar yüzde 3’ün altına düşürmek için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Findex verileri, gelişmekte olan ekonomilerde hesap sahipliği bakımından toplumsal cinsiyetler arasındaki farkın, 2011’den bu yana durduğu yerde yüzde dokuzdan yüzde altıya düştüğünü gösteriyor. G7’den, bu alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltacak, araçları değerlendirmesini istiyorum. Bu araçlar arasında şunları saymak mümkün: Kadınların finansal katılımına açıkça odaklanan finansal katılım stratejisi; kadınlara fayda sağlayan hükümetten kişiye yapılan ödemelerin, sosyal transferlerin ve havale akışlarının dijitalleştirilmesi; kadınların hizmetleri kullanma konusunda güvenini artıran finansal ve dijital okuryazarlık programlarının geliştirilmesi; ve müşterilerin hizmete olan güvenini sürdürmek için tüketici koruma mekanizmalarının mevcut ve duyarlı olmasını sağlamak.

Toplumsal Cinsiyet merceğinden

Politika yapıcılardan ve merkez bankacılarından, ulusal finansal katılım politikalarında toplumsal cinsiyet bakış açısını uygulamalarını, tüketiciyi koruma ilkelerini desteklemelerini ve düzenlenmiş finansal hizmet sağlayıcılarından toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler talep etmelerini istiyorum.

Kadınların ve kız çocuklarının güvenliğine ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik gerekliliklerini geliştirmek için bilinçli düzenleyicibu yeniliklerin yaklaşımlara da ihtiyacımız var. Üretken yapay zeka ve diğer yenilikler bize sektörün, sonuçlarına ve uygulamalarına ayak uyduramayacağımız kadar hızlı geliştiğini gösterdi. Dijital araçlara ve fırsatlara erişimdeki uçurum, kadınların ve kızların genellikle en savunmasız olduğu yerlerde en geniş; okuryazarlığı düşük veya düşük gelirli kadınları ve kızları, kırsal veya uzak bölgelerde yaşayanları, göçmenleri, engelli kadınları ve yaşlı kadınları orantısız bir şekilde etkiliyor.

Uluslararası insan hakları hukuku, toplumlarımızın diğerlerinden daha az dayanıklı ve geride bırakılmaya ya da istismar edilmeye daha açık olan sektörler için her zamankinden daha fazla geçerli. Radikal grupların ve bazı hükümetlerin sosyal medyayı kadınları, özellikle de kadın hakları savunucularını, yeni dijital baskı ve baskı biçimleriyle hedef almak için kullandığını görmeye devam ediyoruz. G7’den, teknolojinin kolaylaştırdığı toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması, kadınların ve kız çocuklarının çevrimiçi haklarının korunması ve yeni ve gelişmekte olan dijital teknolojilerin şiddeti ve nefreti teşvik etmek amacıyla kullanılmasıyla ilgili zorlukların ele alınması, ayrımcılık ve düşmanlık için adımlar atılmasına öncülük etmesini talep ediyorum.

2023 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Ortak Gündemimiz kapsamında Küresel Dijital İlkeler Sözleşmesi’nin geliştirilmesiyle , Kadının Statüsü Komisyonu tarafından gündeme getirilen bu konular ve diğer konular üzerinde ivme ve eyleme geçmeyi geleceğin zirvesini hedefliyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Teknoloji ve İnovasyon Konusunda Nesil Eşitliği Eylem Koalisyonu gibi kolektifler aracılığıyla hep birlikte kadınların haklarını ve refahını gerçekten ve kapsamlı bir şekilde geliştiren bir geleceği şekillendirebiliriz. Kadınların ve kız çocuklarının teknolojiye güvenli ve anlamlı bir şekilde erişme, kullanma, liderlik etme ve tasarlama konusunda eşit fırsatlara sahip olduğu ve kapsayıcı dijital ekonomiler inşa etmenin COVID-19 iyileşme çabalarının merkezinde yer almaktadır. Teknolojinin toplumsal normları dönüştürmeye katkıda bulunduğu, kadınların sesini yükselttiği, çevrimiçi tacizi bastırdığı, algoritmik önyargıların devamını önlediği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için dijitalleşmenin faydalarını eşit şekilde dağıttığı yerdir.

Makale ve grafik, Küresel Yönetişim Projesi’nin izniyle yeniden basılmıştır, “G7 Japonya: Hiroşima Zirvesi” , s. 102–103.

Raporun tamamına erişmek için bkz: https://www.unwomen.org/en/news-stories/op-ed/2023/05/op-ed-digital-rights-are-womens-rights

Bunları da sevebilirsiniz