Unwomen

özgün kaynak: https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2023/07/press-release-less-than-1-percent-of-women-and-girls-live-in-a-country-with-high-womens-empowerment-and-high-gender-parity

18 Temmuz 2023 Basın açıklaması: Kadınların güçlenmesinin ve cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu bir ülkede yaşayan kadın sayısı kadınların yüzde 1’ini bulmuyor.

Yeni endeksler, küresel olarak kadınların tam potansiyellerinin yalnızca %60’ını gerçekleştirdiklerini ortaya koyuyor.

Kigali, 18 Temmuz- BM Kadın Birimi ve UNDP tarafından bugün Women Deliver Konferansında duyurulan yeni bir küresel rapora göre, hiçbir ülke toplumsal cinsiyet eşitliğine tam anlamıyla ulaşamadı ve kadınların güçlendirilmesinin yüksek olduğu ve toplumsal cinsiyetler arası ayrımın az olduğu bir ülkede yaşıyan kadınların oranı kadınların yüzde 1’ini bulmuyor. Rapor, kadınların ve kız çocuklarının insani gelişimindeki ilerlemeye dair ilk kez bu denli kapsamlı bir resim sunuyor.

Rapor, BM Kadın Birimi ve UNDP’nin güçlerini birleştirerek Kadınların Güçlenmesi Endeksi’ni (WEI) ve Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ni (GGPI) toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların kuvvetlendirilmesini ölçmek için ikiz endeksler olarak önerdiklerini tespit ediyor.

İkiz endeksler, kadınların insani gelişimi, gücü ve özgürlüklerindeki ilerlemeyi değerlendirmek için farklı ama tamamlayıcı mercekler sunuyor. Birlikte, dünya çapında kadınların karşılaştığı karmaşık zorluklara ışık tutuyorlar ve hedefe yönelik müdahalelerin ve politika reformlarının önünü açıyorlar.

114 ülkenin analizi, kadınların seçme ve fırsatları değerlendirme gücü ve özgürlüğünün büyük ölçüde sınırlı kaldığını ortaya çıkardı. Dünyanın dört bir yanında, kadınların güçlenmesi düşük olup toplumsal cinsiyetler arası farkların büyük olduğu görülüyor.

WEI, kadınların seçme ve yaşam fırsatlarını yakalama konusundaki gücünü ve özgürlüğünü beş boyutta ölçer: sağlık, eğitim, katılım, karar verme ve kadına yönelik şiddet. Benzer şekilde GGPI, sağlık, eğitim, katılım ve karar verme dahil olmak üzere insani gelişmenin temel boyutlarında kadınların erkeklere göre durumunu değerlendirir.

WEI tarafından ölçüldüğü üzere, küresel olarak kadınlar, tam potansiyellerinin ortalama yalnızca yüzde 60’ını elde etme yetkisine sahiptir. GPPI tarafından ölçüldüğü üzere, erkeklerin temel insani gelişme boyutlarında elde ettiklerinin ortalama olarak yüzde 72’sini elde ediyorlar ve bu da toplumsal cinsiyet farkının yüzde 28’ini yansıtmakta. Bu güçlendirme eşitsizlikler ve eksiklikleri, yalnızca kadınların refahı ve ilerlemesi bakımından değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesi bakımından da zararlıdır.

Raporun bulgularını yorumlayan UN Women İcra Direktörü Sima Bahous, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile küresel camia, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi yönünde ciddi bir taahhütte bulundu. Ancak, bu yeni endekslerle, ülkeler arasında kadınların tam potansiyellerinin gerçekleştirilemediğini ve büyük toplumsal cinsiyet farklarının yaygın olmaya devam ettiğini ve bu nedenle tüm hedeflerin gerçekleştirilmesindeki ilerlemeyi engellediğini ve yavaşlattığını açıkça görebiliyoruz. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet eşitliği vaadini yerine getirmek, kadınların ve kız çocuklarının insan haklarını güvence altına almak ve temel özgürlüklerinin tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için sürekli çaba gösterilmesi gerekiyor” dedi.

Rapor ayrıca, kadın ve kız çocuklarının yüzde 1’inden daha azının hem kadınların güçlenmesinin hem de cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu ülkelerde yaşadığını, dünyadaki kadın nüfusunun yüzde 90’ından fazlasının – 3,1 milyar kadın ve kız çocuğunun – toplumsal cinsiyet eşitliğinin düşük olduğu ülkelerde yaşadığını vurguluyor: büyük bir kadın güçlendirme açığı ve büyük bir toplumsal cinsiyet farkı.

Bu aydınlatıcı analiz, daha yüksek insani gelişmenin tek başına yeterli bir koşul olmadığını gösteriyor, çünkü kadınların güçlendirilmesi endeksinde ve küresel parite endeksinde düşük ve orta performansa sahip ülkelerin yarısından fazlası çok yüksek ve yüksek insani gelişme gruplarına giriyor. dedi UNDP Başkanı Achim Steiner. “Potansiyellerinin yalnızca bir kısmına ulaşmalarına izin veren ülkelerde çok fazla kadın ve kız yaşıyor ve bu yeni içgörüler, nihayetinde gerçek insanlar için gerçek değişimi gerçekleştirmeye yardımcı olmak için tasarlandı”.

WEI ve GGPI, politika yapıcılar için yararlı araçlardır ve kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için gereken ilerleme ve acil politika eylemleri hakkında hayati kanıtlar sağlar. Endeksler, aşağıdaki alanlarda kapsamlı politika eylemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır:

  1. Sağlık politikaları: Cinsel sağlık ve üreme sağlığına evrensel erişime odaklanarak herkes için uzun ve sağlıklı yaşamları destekleyin ve teşvik edin.

  1. Eğitimde eşitlik: Dijital çağda kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek için, özellikle STEM gibi alanlarda, beceri ve eğitim kalitesindeki boşlukları ele alın.

  1. İş-yaşam dengesi ve ailelere destek: Uygun fiyatlı kaliteli çocuk bakım hizmetleri, ebeveyn izni programları ve esnek çalışma düzenlemeleri dahil olmak üzere iş-yaşam dengesini ele alan politika ve hizmetlere yatırım yapın.

  1. Kadınların eşit katılımı: Kamusal hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik hedefler ve eylem planları belirleyin ve kadınları geride tutan ayrımcı yasa ve düzenlemeleri ortadan kaldırın.

  1. Kadına yönelik şiddet: Önlemeye, sosyal normları değiştirmeye ve ayrımcı yasa ve politikaları ortadan kaldırmaya odaklanan kapsamlı önlemler uygulayın.

Endeksler, değişim için bir katalizör görevi görerek, ülkeler arasındaki ilerleme ve boşlukların kapsamlı bir şekilde izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Küresel zorlukların insani gelişmeyi baltalamakla tehdit ettiği ve mevcut cinsiyet eşitsizliklerini şiddetlendirdiği kritik bir noktaya geliyorlar. Politika yapıcılar, topluluklar ve paydaşlar bu endekslerden yararlanarak bilinçli adımlar atabilir ve daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünyaya doğru yolculuğu hızlandırabilir.

Dünya kritik bir kavşakta ve bu rapor, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri değerlendirme anına önemli bir katkı ve Eylül’deki SDG Zirvesi’ne giden yolda 17 hedefin her birinin çabalarını ilerletmenin bir yolu. 

Raporun tamamına erişmek için şu adresleri ziyaret edebilirsiniz:

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/07/the-paths-to-equal-twin-indices-on-womens-empowerment-and-gender-equality

https://hdr.undp.org/content/paths-equal

Bunları da sevebilirsiniz