Etrüsk Çekişmesi

Etrüskler, Trüskiler, Türkalar, Türksakalar, Türsenler Türkiye ve Ege’de eskiden beri yaşamış kavimlerdir. Onlara Akalar, Ekeler ve Etiler de denir (T.T.T. Cemiyeti 1932:263). Bodrumlu tarihçimiz Herodot’a göre Etrüskler Lidya halkından olup, Turova Savaşı sırasında kuzeyden (MÖ 1000) ve daha sonra Lidya’dan İtalya’ya göç ederler (1). Bu bilgi Türklerin, İtalyanların ve dahi AB ve ABD’yi huzursuz eder. 1932de yapılan İlk Türk Tarih Kongresinde bu konuda bir bildiri sunulur. Ondan sonra İtalya Büyükelçliğimizde görev yapan Türk diplomat Adile Ayda’nın görevi sırasında bu konuya eğilir. İtalyada Etrüsklerin dini ve dili üzerine kanıtlar toplar. Ondan sonra Türk Tarih Kurumu öncülüğünde “Tarihten bir Kesit: Etrüskler” başlığı altında ve 2-4 Haziran 2007 yılında Bodrumda 1932’de sunulan ilk bildiriden sonra uluslararası tek bilimsel konferans yapılır. Türkiye’de Etrüskler’in Türkiye kökenlerini araştırmak için tarih, dilbilim, antropoloji, arkeoloji, vb. bilim insanları bu konuda araştırma yapmaya teşvik edilmez, çok disiplinli Etrüskoloji Araştırma Enstitüsü de açılmaz (2). 2021 Temmuz’unda Haber Türk TV kanalında bir “Teke Tek” tarih programına katılan ünlü Profesörümüz, Fatih Altaylı’nın; İtalya’yı işaret ederek “Etrüskler bu haritanın neresinde?” sorusunu yanıtlamaz ve Sasanileri anlatmaya devam eder.

Interior of an etruscan tomb in the necropolis of Tarquinia, Italy

Etrüsk Mezar Odası

BİRLEŞİK CEPHE

İtalya, ABD ve İngiltere cephesinde de durum farklı değildir. Türk bilim insanlarının Etrüsklere gittikçe artan bilimsel merakına karşın Avrupalı Etrüskoloji ekiplerinde bir tek Türk bilim insanı bulunmaz. Sarıldıkları can simidi, Türsakaların doğusunda yaşayan Latin kavmiyle komşu olduğu söylenen ve Kuzeyden gelen göçmenlerin “Villa Nova kültürü’ne ait oldukları iddiasıdır. Bu amaçla eski Etruria (Etrüsk Uygarlığı) bölgesi ve Türkiye’nin Ege Bölgesi arasında yapılan kalıtsal/genetik akrabalık araştırması İtalyan Üniversiteler Bakanlığı Fonu tarafından maddi olarak desteklenmiştir (3). Amaç Heredot’un yazdığı gibi Etrüsklerin parayı bulan Lidya’dan (Ege Bölgesi) göç edip etmediklerini karşılaştırmalı bir incelemesini yapmaktır. Çıkan sonuca göre Türkiye ve Toska/İtalyada yaşayan insanlar aralarında 5000 yıllık kalıtsal bir bağlantı vardır. Ama İtalyan bilim insanları sosyal arkeolojik (4) bir araştırma yapmadıkları halde, göçün birden bire bir Etrüsk uygarlığı meydana getirebileceğinin mümkün olmayacağı iddiasını savunurlar. Bugün halen kendini soydan ve gelenek olarak Etrüsk kabul eden insanlar yaşar Toskana’da (Bkz. Biz Etrüskler). Avrupa Kaygılıdır. Ya kendileri Anadolulu, yani Türk asıllı çıkarlarsa halleri nice olur?.

B SEÇENEĞİ

İşte zaman B planı harekete geçer (5): Türk varlığını yok saymak, küçümsemek ve tarihten silerek ikinci anavatanlarındaki adı Türkistan iken, Rus İmparatorluğu sırasında “Orta Asya” olarak değiştirilen yerde çoğaldıkları iddia edilir.. Sonra “Türk Dil Ailesi” denmemesi için Avrupalılar tarafından “Ural-Altay Dil Ailesi” ortaya atılır. Dillerindeki Türk dilli Hatti, Eke, Aka etkisini (5) inkâr etmek için Avrupalı bilim insanları Hint Avrupa Dillerinin kökenini Anadolu olarak değiştirirler (Bkz Wikipedia). Ne yazık ki bazı Türk bilim insanları da bu görüşü benimser ve özellikle arkeoloji bölümleri bu görüşte kemikleşmiş öğrenciler yetiştirirler. Hatta AB ve .ABD’den proje desteği almak için Ural-Altay Kuramı üzerine Sibirya’da çalışmalar yaparlar. Ankara’nın Güdül Müzesindeki Türklerin Sibirya’dan dünyaya yayıldığını gösteren haritanın kaynakçası yoktur. Müzelerde sergilenen eserlerde bol Latince deyimler kullanıldığı ve sosyal-arkeolojik (Bkz. 4)) olarak o eser sahiplerinin torunları olduğumuz belirtilmediği için müzelerimiz, Türk gezginlerini kendilerine yabancılaştırıp, Hristiyan kökenli ve her şeyin tarih kitabı kabul ettikleri İncil’e ve Tevrat’a bağlayan bazı yabancıların da Türkler hakkındaki ön yargılarını pekiştirirler. Üniversitelerimizin Tarih Bölümlerinde Türklerin Türkiye’deki kökeni, dünyaya yayılmış Türk soylu ve Türk Dilli toplumlar ders programlarına alınmaz. Bu durum hala devam etse de 1992’den bu yana Türkiyede ve dünyada Etrüsklerin Türk soylu ve dilli olduklarına ait ilgi ve yayınlar çoğalmıştır (6). (Devamı Var).

  1. Ergenekon, B. 2020 https://www.ankarahavadis.com.tr/turk-etrusk-bagi-makale,12707.html

  2. Akile Gürsoy, Tarihten bir Kesit: Etrüskler – Türkiye’de Türk tarihini incelemede antropolojinin katkısı. 2-4 Haziran 2007 Bodrum,Türk Tarih Kurumu Sempozyum bildirileri 2008 s. 41-64.

  3. Ghirotto, S. Ve diğerleri, 6/2/2013, Origins and Evolution of the Etruscans’ mtDNA, Origins_and_Evolution_of_the_Etruscans_m 12.8.21.pdf

  4. Kazı yerleşimlerindeki yaşantı ile çevredeki köyler arasındaki kültürel bağların incelenmesi. (Bkz. 2000 ve sonrası Begümşen Ergenekon Kazı ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri).

  5. Gönül Pultar, 2019 Yayıma Hazırlayanın Önsözü (s.7-23); Adile Ayda: Etrüskler (Türksakalar) Türk İdiler, Boyut Yayıncılık, İstanbul.

  6. Adile Ayda, 2019 ”Etrüskler (Türksakalar) Türk idiler, Boyut Yayıncılık, İstanbul . (s.24-34).

Bunları da sevebilirsiniz