Sorumsuz Bir Açıklama

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP milletvekillerine geniş bir bilgi notu göndermiş. Basından öğrendiğimize göre milletvekillerinin Ege Adaları konusunda önerge vermemelerini (konuşmamalarını) istemiş.

Ulusal duyarlığın çok yüksek olduğu böyle bir konuda söylediği sözlerin şaşırtıcılığı bir yana, milletvekillerinin ağzını bağlamaya çalışması, üstelik bunu ‘açıkça’ yapması da -en azından- şık olmamıştır.

Bakınız neler demiş;

“ … Ege’de sayıları tartışmalı ada-adacık-kaya parçaları üzerindeki aidiyet tartışmalarının Yunanistan ile değil de ülke içinde ve siyasi partiler arasında üstelik de basın aracılığı ile yürütülmekte olması hoş değildir! Uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye’nin durumuna zarar verebilir!”

“… Bu konuda soru önergesi vermemiz, iktidarı sıkıştırmaktan çok bizi zor durumda bırakabilecek bir durum oluşturmaktadır.”

“… ‘İşgal’ yerine ‘adaların silahsızlandırılması’ sözlerini kullanalım!

Yani sayın Çeviköz şunları söylemek istiyor;

1- Yunanlıların Ege’de yaptıkları zaten tartışmalı.

2- Yunanlıların oradaki adaları ele geçirerek silahlandırmalarını abartmayalım ve ‘İŞGAL’ sözcüğünü kullanmayalım. Onun yerine Yunanlıları fazla üzmeyecek olan ‘mahcup’ bir sözcük olan ‘ADALARIN SİLAHSIZLANDIRILMASI’ sözlerini kullanalım.

3- Verdiğiniz soru önergeleri (veya yaptığınız gelişigüzel konuşmalar!) CHP’yi zor durumda bırakıyor. Bu konuda siyasi tartışma yapmayın, iktidarı eleştirmeyin!

Sayın Çeviköz’ün, sınırları zorlayan bu açıklaması, sanıyorum sadece milletvekillerini değil, Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu’nu da kızdırmıştır!

Çünkü, başta sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, ulusal duyarlığı yüksek birçok CHP milletvekili Ege Adalarının Yunanlılar tarafından işgali karşısında hükümetin teslimiyetçi sessizliğine tepki göstermektedir.

Sayın Çeviköz’ün sözleri kafaları bulandırmakla kalmamış çeşitli yorumlara da yol açmıştır.

Sorulan sorular şunlar;

Sayın Çeviköz kendisini, Dışişleri Bakanı’nı mutlu etmesi gereken bir Dışişleri bürokratı mı sanıyor? Mental olarak, Dışişleri Bakanlığı Müşteşar Yardımcılığından CHP Genel Başkan Yardımcılığına geçemedi mi? Milletvekillerinin susması, AKP ve Yunanistan’ın işine yaramaz mı?

Milletvekillerine açıkça; “Bu işe siz karışmayın, Hükümet nasılsa bunları Yunanistan ile görüşüyor,” diyor ve uluslararası hukuktan söz ediyor.

Sanki bugüne kadar, Ege’deki adaların işgaline sesini çıkarmayan bu hükümet değil ve uluslararası hukuk gözü önündeki işgal karşısında kılını kıpırdatmış!

Susmalarını istediği milletvekilleri-Yunanistan ile doğrudan görüşemeyeceklerine göre- adalar işgal edilirken, TBMM dışında tepki gösterebilecekleri başka bir platforma sahip mi acaba?

Son yıllarda CHP’nin dış politikasını yönetenler hiç iyi bir sınav vermedi/vermiyorlar.

Sizlere, Şükrü Elekdağ’ı ve Onur Öymen’i hatırlatayım da içiniz ısınsın!

Bunları da sevebilirsiniz