Sağlıklı Ekmek Üretimi İçin Neler Yapalım?

Ekmek üzerine kaleme aldığım son yazıma da birçok gazete yazarı, okurum ve kimi fırıncılardan olumlu tepki aldım. Bununla birlikte yazıma olumsuz tepkiler de söz konusu oldu.

Ancak dile getirdiğim konu, salt benim bilgilerimin ötesinde, bizzat ekmek üretiminin içindeki kuruluşlarca da dile getirilen gerçeklerdi.

Bu nedenle sağlıklı ekmek tüketimi için beyaz ekmek yerine tam buğday unundan yapılmış ekmeğe dönüşten başka çare yok.

Bu konudaki önermelerimden önce “Tam Buğday Unundan Yapılmış Ekmek Neden Önemli?” konusuna yeniden değinelim.

  • Türkiye’de insanlar, günlük enerjilerinin ortalama yüzde 44’ünü ekmekten alıyorlar.

  • Tahıl tanesinin öz ve kepek kısımlarında B grubu vitaminleri, çinko, magnezyum, selenyum, krom gibi mineraller, fenol, fitat, saponinler gibi maddeler daha çok bulunuyor. Bunlar öğrenme ve kavrama işlevlerinin gelişimi sağlıyor. Aneminin, yani kansızlığın ortaya çıkmasını engelliyor. Kimi doğum kusurlarının ve kalp hastalıkları ile kanseri önlüyor Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli katkılar sağlıyor.

  • Tam tahıl ekmeğinin posa içeriği de yüksek.Bu özelliği tokluk hissini artırıyor. Ayrıca posa, sindirim sistemi sağlığının korunmasında ve buna bağlı kolon kanser riskinin azaltılmasında da önemli.

  • Tam buğday unundan yapılmış ekmeklerin, glisemik indeks değeri(kan şekerini yükseltme katsayısı) ,beyaz ekmeğe oranla daha düşük. Bu ,şeker hastalığını ortaya çıkışını engelliyor.

Kısaca şu şöylenebilir;tam buğday unundan yapılmış ekmekler,insanı birçok hastalıklardan koruyor, ya beyaz ekmek…Beyaz ekmek, birçok hastalıkları tetikliyor. Bir bilimsel çalışmada, undan ayrıştırılan buğday kabuğunda, tüketenleri kanser ve kalp dolaşım hastalıklarından koruyan “prony lysin” adlı aminoasidin varlığı saptanmıştır .Prony-lysin adlı aminoasit, kabuğu/kepeği ayrıştırılmış beyaz unda bulunmuyor. Beyaz ekmek tüketimi, şeker hastalığının ortaya çıkmasında da birinci derecede etken.Şeker hastalığı yanısıra obeziteyi de ortaya çıkartıyor. Beyaz ekmeğe, beyazlatmak ve dayanıklılık süresini artırmak amacıyla üretim aşamasında çok yoğun biçimde katkı maddelerinin eklenmesi de sağlıkta önemli sorunları ortaya çıkartıyor.

Ne Yapmalı?

Bireysel Çözüm Ne?

Bireysel çözüm; “Kendi Ekmeğini Kendin Yap”önerisi şeklinde özetlenebilir. Güvenilir bir yerden tam buğday unu alır ve ister el ile yoğurarak,ister ekmek makinası ile ekmeğinizi kendiniz üretebilirsiniz. Hiç zorluğu yok. Bu doğrultuda başta tüketici örgütleri harekete geçmeli.

Kamusal çözüm ne?

Bununda birçok yolları var.

Birincisi:Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı,tam undan yapılmış ekmek üretimini yaygınlaştırmak için kampanyalar açmalı. İlk aşamada randıman yükseltilmeli. Bu konuda bir düzenleme yapılmıştı. Bu girişimler, kimilerinin çıkarlarıyla çatışacaktır.Ancak, bir süre sonra ekonomiye ve halk sağlığına getireceği yararlar açısından bu kampanyanın önemi büyük.

İkincisi:Tam buğday unundan yapılmış ekmek üretiminde yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.Bununla birlikte Belediyeler de ,”Halk Ekmek” adıyla beyaz ekmek üretiyor. Ancak Halk Ekmek’in üretmiş olduğu beyaz ekmeği içinde de sağlık açısından bir sürü madde ve kimyasal olduğu bildiriliyor. Şaşırdınız değil mi? Oysa bir kamu kurumunun amacı, kârlılık değil, yüksek kalitede ve toplum sağlığını önceleyen tam buğday ekmeği üretmek olmalı.

Üçüncüsü:Tohumlukta,hibrit buğday tohumu yerine,yerli buğday çeşitleri tercih edilmeli. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu “Karakılçık Yerli Buğday Üretimi” buna örnek olarak verilebilir.

Bilindiği üzere,Türkiye’de hibrit buğday tohumları,özellikle 1960 yılların başından itibaren yoğun olarak devreye girmişti(*).Dönemin Tarım Bakanı Bahri Dağdaş hibrit tohumların öncülüğünü yapmıştı.

Sağlıklı Ekmek Üretimi İçin Neler Yapalım?” sorusunun cevabını şöyle özetliyelim.Bu konunun farkında olanlar,ya ekmeklerini kendileri yapıyorlar, ya da yüksek ücret ödeyerek sağlıklı ekmeklerini alıyorlar.Bu şekilde sağlıklarını korumaya çalışıyorlar.

Ancak çözüm; “Büyük Çoğunluk İçin Ne Yapmalı?”sorusuna verilen cevaptan geçiyor.

Burada Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.

17 Şubat 2020

(*)Zorunlu bir açıklama:Yerel tohum,ıslah edilmiş tohum ya da hibrit tohum terimleri sürekli karıştırılmaktadır. Genetik biliminden yararlanılarak bitki ve hayvan ıslahında her kuşakta daha yüksek verim ve kalitede tohum ve hayvan elde edilir. Burada iki temel yol vardır.

Birincisi,yerel(Atalık) tohum ya da yerli hayvanların kendi aralarından en iyilerini seçerek ve çiftleştirerek verim ve kalitenin artırılmasıdır. Buna “ Saf yetiştirme ve Seçilim Yöntemi” diyoruz.Bu yöntem, Türkiye’de ihmal edilmiş bir konu olarak günümüzde farkına varılmıştır. Gerek bitki ya da hayvanlarda verim ve kalite artışı için yeniden gündeme getirilmektedir.

İkincisi ise “Melezleme Yöntemi”dir.Melezlemede, iki,üç ya da daha fazla çeşit ya da ırktan yararlanarak çiftleştirmeler yapılır.Elde edilen döllere “melez” ya da halk arasında “kırma” denir.Bu durumda elde edilen kuşakların saf çeşit ya da ırklara göre daha yüksek verime sahip olması beklenir. Melezleme,kısaca “Çevirme”, “Birleştirme” ve de “Kullanma “ olmak üzere üçe ayrılır.Çevirme ve Birleştirme Melezlemesi ile elde edilen tohum ya da damızlık hayvanlar, bir sonraki üretimde verim kaybına uğramaksızın üretimde kullanılabilir.

Kullanma melezlemesiyle elde edilen tohum ya da damızlık hayvanlar ise bir üretim yılı kullanılır.Örneğin bitkisel üretimde sebze tohumları,hayvansal üretimde yumurta elde ettiğimiz tavuklar,hibrittirler.Bir ertesi yıl bunlardan tohum ya da döl alındığı zaman verimleri geriler. Bu nedenden dolayı,hibrit tohum ya da hibrit hayvan üreten firmalara tek yanlı bağlılık vardır. Bir başka deyişle çiftçiler bunları kendi işletmelerinde üretemez, ya yerli ya da uluslararası firmalardan her yıl almak zorunda kalırlar.

Bir önemli nokta da şudur:Genetiği Dönüştürülmüş Organizmalar (GDO),hibritten farklı bir konudur. 

Bunları da sevebilirsiniz