Faiz Artışından Ders Almayan Dolar Kuru, OVP Kararına Uyacak mı?

Eylül ayı Para Politikası Toplantısında alınan kararla, Merkez Bankamızın bağımsızlığının da göstergesi olarak, dosta düşmana ilan ettiğimiz faiz artışı kararı sonrasında TL’nin değerinde yaşanan değişiklikler, artış kararının “beklenen” sonucu vermediğini ortaya koyuyor.

Karar öncesinde, faiz artırımının gerekçesi olarak, TL’nin değer kaybının enflasyona olan olumsuz etkisini gösteren ve faiz artışının TL’nin değer kayıplarını kısmen de olsa telafi edeceğini söyleyen piyasacı kanat, faiz artış kararı sonrası ağız değiştirdiler. Faiz artışı kararını doğru yönde atılmış bir adım olarak nitelemeye devam etseler de faiz artışının kura, yani TL’nin değer kaybına müdahale amacıyla yapılmadığını ifade etmek durumunda kaldılar. Olumlu bir trend için Orta Vadeli Programın (OVP) beklenmesi gerektiğini söylediler.

Beklenen OVP, “Yeni Ekonomi Programı” ismiyle ve Bakan Berat Albayrak’ın sunuşuyla, geçtiğimiz hafta içerisinde kamuyla paylaşıldı. 2019-2021 yıllarını kapsayan programın temel amacı, piyasa ekonomisinin temel prensiplerinden taviz verilmeksizin “dengelenme, disiplin ve değişim” olarak açıklandı. Programın rakamsal hedeflerini, programın eki olarak yayınlanan Temel Ekonomik Büyüklükler Tablosunda toplu olarak görmek mümkün. Söz konusu tablodan yararlanarak hazırlamış olduğum tabloyu aşağıda bilginize sunuyorum.

Piyasacı kesim tarafından gerçekçi hedefleri olan olumlu bir program olarak değerlendirilen OVP’nin kişisel olarak en çarpıcı bulduğum noktası, programın piyasacı kesim tarafından “gerçekçi bulunan” rakamsal hedeflerini olumlu olarak etkileyen, program dönemine ilişkin dolar kuru tahmininin, TL’nin ciddi oranda değerlenmesini öngörüyor olması.

Program ekinde yayınlanmış tabloda verilmiş olan TL ve Dolar cinsi büyüme (GSYH) rakamları esas alınarak tarafımca hesaplanan, program dönemine ilişkin yıllık ortalama dolar kuru rakamları, faiz artırma kararı sonrası TL’de beklenen değer artışının, açıklanan Orta Vadeli Program metni özelinde gerçekleştirilmiş olduğunu ortaya koyuyor. OVP’ye göre, bu yıl 4,90 TL olarak gerçekleşecek ortalama dolar kuru, 2019’da 5,59, 2020’de 6,00, 2021’de ise yine şu anki kurdan daha düşük olarak 6,20 olarak gerçekleşecek.

Programın rakamsal hedefleri ile programın dolar kuru öngörüsü arasındaki doğrudan ilişki dikkate alındığında, TL’nin ciddi oranda değer kazanması öngörüsündeki herhangi bir negatif sapmanın, başta büyüme ve istihdam olmak üzere, program hedeflerinin de tutturulamaması anlamına geleceği açıktır.

Bakalım, faiz artışından ders almayan dolar kuru, OVP’ kararına uyacak mı? Bekleyip, göreceğiz…

Bunları da sevebilirsiniz