Cumhuriyet Tarihinde Bu Ay – Nisan

1 Nisan 1949 Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul etti.

3 Nisan 1930 Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni Belediye Kanunu TBMM’de kabul edildi.

4 Nisan 1974 Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege’nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını diplomatik kanallarla Yunanistan’a bildirdi.

4 Nisan 1991 YÖK yasasında yapılan değişikliklerle özel üniversitelere şartlı izin verildi.

5 Nisan 1928 Cumhuriyet Halk Fıkrası (CHF) grubunda laiklik ilkesi kabul edildi.

5 Nisan 1994 Tansu Çiller’in, ilan edilmesi üzerine “Son sosyalist devleti yıktık.” dediği ekonomik istikrar paketi açıklandı.

8 Nisan 1950 Nazım Hikmet (Ran) Bursa Hapishanesi’nde açlık grevine başladı; şair 1938’den beri hapis bulunuyordu. Aynı tarihte affı için kampanya açıldı.

10 Nisan 1928 CHF grubunda laikliğin ilke olarak benimsenmesinin ardından Anayasa’daki dinle ilgili madde ve deyimler çıkarıldı.

12 Nisan 1931 Mustafa Kemal Paşa’nın direktifi ile Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. (Daha sonra Türk Tarih Kurumu adını aldı.)

14 Nisan 1963 Nükleer başlıklı Polaris füzelerini taşıyan ABD denizaltısı Türkiye’ye geldi.

14 Nisan 1987 Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam üyelik için resmen başvurdu.

17 Nisan 1934 Birinci 5 Yıllık Sanayi Planı yürürlüğe girdi

17 Nisan 1940 Köy Enstitüleri Kanu’nu kabul edildi.

18-24 Nisan 1955 Türkiye Bandung Konferansı’na katıldı.

18 Nisan 1960 CHP’yi ve basını soruşturmak üzere TBMM’de Tahkikat Komisyonu kuruldu.

18 Nisan 2000 Doğalgazda devlet tekelini kaldıran yasa çıktı.

19 Nisan 1926 Türk karasularından hertürlü denizcilik işini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve yabancıların kabotaj hakkına son veren Kabotaj kanunu kabul edildi.

20 Nisan 1924 Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1924 Anayasası) TBMM’de kabul edildi.

22 Nisan 1933 Türkiye Cummhuriyeti ile Osmanlı Düyun-u Umumiyesi hamilleri arasında Paris’te borçların tespiti ve ödeme şekli ile ilgili anlaşma imzalandı.

22 Nisan 1947 Türkiye’ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi. Türkiye’ye yapılacak 100 milyon dolarlık yardım ABD’de onaylandı.

23 Nisan 1975 Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından kapatıldı.

26 Nisan 1961 Kabul edilen yeni seçim kanunu ile nispi temsil sistemine geçildi.

29 Nisan 2002 Bakanlar Kurulu Afganistan’daki ISAF Komutanlığı’nın 6 ay süre ile Türkiye tarafından üstlenilmesine karar verdi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın