180 Ülke Arasında 177’Nci Sıradayız

25.02.2016/Birgün Türkiye biyolojik zenginliğini korumada son 10 yılda gerileyerek 180 ülke arasında 177’nci sırada yer bulabildi. Cerattepe’de yargı kararı olmadan yapılması ve binlerce ağacın kesilmesi planlanan maden ocağı, Türkiye’nin doğal mirası konusundaki hassasiyetinin tekrar sorgulanmasına yol açtı. Doğruluk payı, Yale Üniversitesi’nin girişimiyle başlatılan Çevre Performansı Endeksi’ni kullanarak Türkiye’nin çevre konusundaki performansını değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeye göre Türkiye Genel Çevre Performansı’nda 180 ülke arasında 99’uncu sırada, puanı ise 100 üzerinden 67,7. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında durumunun pek iç açıcı olmadığının belirtildiği analizde, Türkiye’nin son 10 yılda düşüş yaşadığının altı çizildi. BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİMİZ TEHLİKE ALTINDA 2006-2016 yılları arasında en büyük ilerlemeyi hava kalitesi, atık su arıtım kapasitesi ve balık rezervleri alanlarında gösteren Türkiye, hem deniz hem de kara koruma alanlarını hem de sınırları içindeki endemik ve endemik olmayan canlı türlerini korumak konusunda kötü bir performans sergileyerek 180 ülke arasında ancak 177’inci sırada yer alabildi. ARTVİN’DEKİ TAHRİBAT TÜRKİYENİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PERFORMANSINI DİBE ÇEKECEKTİR “Eşsiz tabiatının ev sahipliği yaptığı canlı türleri düşünüldüğünde, Artvin’in madencilik nedeniyle maruz kalacağı çevresel tahribat Türkiye’nin hâlihazırda son derece kötü olan biyolojik çeşitlilik performansını daha da dibe çekecek” yorumunu yapan Doğruluk Payı, projeler uygulamaya konurken yerel sosyoekonomik koşulları dikkate alan bilimsel çalışmalar ve çevre haklarını gözeten hukuki kararların da yol gösterici olması gerektiğini belirtti.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın