Cumhuriyet Tarihinde Bu Ay – Şubat

1 Şubat 1997
“Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık” eylemi başladı. 3 Şubat 1987
Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çocuk işçi çalıştırmayı yasaklayan iki maddesini imzaladı. 5 Şubat 1937
Teşkilati Esasiye Kanunu’nun 2. maddesi değiştirilerek “ Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.” ifadesi eklendi. Böylelikle, 6 Ok anayasaya girdi. 11 Şubat 1961
Adalet Partisi kuruldu. 12 Şubat 1967
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu. 13 Şubat 1925
Şeyh Sait’e bağlı isyancı güçler Bingöl’ün Genç kasabasında isyan başlattı. 13 Şubat 1961
Türkiye İşçi Partisi kuruldu. 14 Şubat 1979
Türkiye İran’daki Humeyni rejimini resmen tanıdı. 16 Şubat 1973
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na Rauf Denktaş seçildi. 17 Şubat 1923
4 Mart’a kadar sürecek olan İzmir İktisat Kongresi açıldı. 17 Şubat 1926
Türk Medeni Kanunu kabul edildi. 17 Şubat 1930
Türkiye Gazeteciler Birliği kuruldu. 17 Şubat 1987
İstanbul mahkemelerinin el koyduğu yaklaşık 39 ton kitap, gazete ve dergi kağıt hammaddesi olmak üzere imha edildi. 18 Şubat 1952
TBMM Türkiye’nin NATO üyeliğini onayladı. 19 Şubat 1932
14 il merkezinde halkevleri açıldı. 19 Şubat 1959
İngiliz egemenliğinin bir sene içinde kurulacak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne devredilmesini öngören Londra Anlaşması imzalandı. 19 Şubat 2001
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Başbakan Bülent Ecevit ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasında geçen tartışmadan dolayı Ecevit toplantıyı terk etti. 20 Şubat 1951
Rus yazarların kitaplarının okul kütüphanelerinden çıkarılmasına karar verildi. 21 Şubat 1950
ABD, Marşal Planı kapsamında Türkiye’nin payına ayrılan paranın 44 milyon dolar olduğunu açıkladı. 22 Şubat 1985
Bulgaristan’daki Türk azınlığa yapılan baskılar nedeniyle Türkiye Bulgaristan’a nota verdi. 24 Şubat 1946
CHP’nin “Parti Sanat Mükafatı” yarışmasında Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” şiiri ile birinciliğe layık görüldü. 26 Şubat 1998
Nutuk Rumca’ya çevrildi. 28 Şubat 1980
Yurtdışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkanı tanıyan yasa TBMM’de kabul edildi. 28 Şubat 1997
9 saat süren MGK toplantısından muhtıra çıktı. Atatürk ilkelerinin ödünsüz uygulanması kararı verildi. 29 Şubat 1984
Kamu tesislerinin satılabilmesine olanak veren yasa kabul edildi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın