Çiprazdan Akıl Alanlara…!

Yazının tam adı «Çipraz’dan akıl alanlara ya da almak isteyenlere tirajı komik bir tarihsel olay !” olacak. Anlatalım: 1717-1774 yılları arasında yaşamış III.Mustafa, müneccimlerin yorumlarıyla Osmanlı Devleti’ni kurtaracağına inanan Osmanlı Sultanlarından biriydi. O sıralarda Prusya iktisadi ve askeri başarısının doruğundaydı. III. Mustafa,bunun Prusya Sarayı’ndaki müneccimlerin yol göstericiliğinden kaynaklandığını sanarak bir elçisini Prusya Kralı II. Friedrich’e gönderir. Üç müneccim rica eder.

II. Friedrich, müneccimlerini sıralar: «Birincisi; kuvvetli bir orduya sahip olarak onu barış zamanında hemen savaşa girebilecek şekilde talim ettirmek; İkincisi; hazineyi dolu tutmak ve Üçüncüsü; tarih okumak”der.

Ancak bu yanıt,III. Mustafa’yı tatmin etmez.Aynı müneccim isteğini Fas’taki Alaouite hanedanından talep eder. III. Mustafa, müneccimlerine güvenip, 1768’de Rusya’ya savaş açar.Ancak sürekli olarak savaşlar kayıp edilir.

Gazeteci Soner Yalçın,anılan tarihsel olayı , Hammer Tarihi’nden yararlanarak 8 Şubat 2015 tarihli «Mustafa Kemal kaldırdı.Erdoğan Kuruyor:Meneccimbaşılık” yazısında yazmış.Aynı konu,Adnan Adıvar’ın 1991 basımlı «Osmanlı Tarihinde İlim”kitabında da işlenmiş durumdadır.

Şimdi bu konuyu bir kez daha neden anlatmaya çalıştım,sorabilrsiniz.Çipraz’ın Yunanistan’daki siyasi başarısına imrenen kimi muhalefet partileri,Atina’ya heyetler göndermeye başlamış durumda.İşin sırrını öğreneceklermiş.

İşin sırrı açık değil mi?Sriza ,Yunanistan koşullarında sağa yanaşmadan bir sol ekonomi-programla kitlelerden oy almadı mı?

İsteyen Çipraz’ın 2 Şubat 2015 tarihli manifestosundaki ekopolitikalarla ilgili maddelerine bir baksın.

1/ Ekonomi canlanana kadar kamu borcuna denetim getirilecek ve faizler konusunda yeniden anlaşma yapılacak. 2/ AB’den kamu yatırımı programını finanse edecek şekilde Merkez Bankası’nın rolünü değiştirmesi talep edilecek. 3/ 500 bin Euro üzeri geliri olan herkes için gelir vergisi yüzde 75’e çıkarılacak. 4/Avrupa ortalamasına göre büyük şirketlere konan vergiler arttılacak. 5/Lüks tüketime özel vergi konulacak. 6/ Kiliseye ve gemi inşa sanayisine sağlanan ayrıcalıklar kaldırılacak. 7/Bankaların gizli önemleri ve yurtdışındaki sermayeleriyle savaşılacak. 8/ Askeri harcamalar kesilecek. 9/ Asgari ücret 750 avro olacak. 10/ Hükümet, banka ve kiliseye ait binalar evsizler için kullanılacak. 11/Devlet okullarında çocuklara ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verilecek. 12/İşsizlere, evsizlere ve düşük ücretlilere bedava sağlık hizmeti verilecek. 13/Mortgage kredi ödemelerini karşılayamayan yoksul ailelere yüzde 30’u kadar destek verilecek. 14/İşsizler için ödenekler arttırılacak. 15/ Bankalar millileştirilecek. 16/Stratejik önemdeki eski kamu kuruluşları demiryolları, havaalanları, posta ve su hizmetleri) yeniden millileştirilecek. 17/ Yenilenebilir enerji tercih edilecek ve çevrenin korunması sağlanacak. 18/Güvencesiz işe alımlar ve belirsiz süreli sözleşmeler sınırlanacak. 19/Toplu iş sözleşmeleri yenilenecek. 20/ Kamu sağlık hizmeti için kaynaklar Avrupa düzeyine çıkarılacak (Avrupa düzeyi milli gelirin yüzde 6’sı kadar; Yunanistan’da ise yüzde 3) 21/ Milli sağlık hizmetleri için vatandaşların para ödemelerine son verilecek. 22/Özel hastaneler millileştirilecek. Ulusal sağlık sistemi için özel katkı payı kaldırılacak.

Çipraz,35 maddenin 22’sini ekopolitikaya ayırmış.

Arkadaşlar şaka etmeyin. Kitleler,sömürüsüz,insanca bir yaşam için umut veren ekonomi programı bekler. Alacaksanız Çipraz’ın manifestosundaki kimilerini alın ve seçim programına koyun.

Sahi,böyle bir seçim sonucu 40 yıl önce Türkiye’de yaşanmadı mı?

Aksi durumda,Osmanlı Padişahlarından farkınız olabilir mi?

Bunları da sevebilirsiniz