Atlantik Ötesinden Alınacak Dersler

Son dönemlere değin, dünyada iktidarı arayan siyasal partiler, Atlantik ötesine gider, gelir ve icazet almaya çalışırdı. Atlantik ötesi olarak kastedilen ülke de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) idi. Ancak yazımın başlığında değindiğim ülke, ABD değil. Atlantikötesi ülkelerinden biri olan Venezüella.

Venezüella’da Neler Oluyor

Venezualla’da 14 yıldır iktidar olan Chavez yönetimi ile:

-Yoksulların yaşam koşullarını iyileştirilmiş. Seçildiği anda yüzde 25 olan aşırı yoksulluk, günümüzde yüzde 8.6’ya kadar gerilemiş bulunuyor.

-Toplum konseyleri ve yerel planlama konseyleri gibi örgütlenmelerle halkın gücü harekete geçirilmiş.

-Halkın eğitim düzeyi artırılmış. Üniversiteye gidenlerin oranı yüzde 100’ün üstünde artış göstermiş.

-Milyonlarca insana bedava sağlık hizmetleri veriliyor.

-Devletten emekli maşı alanların sayısı dört kat artmış.

-Petrol ihracatı 14.4 milyar dolardan 60 milyar dolara yükseltilmiş.

-Kısaca büyük çoğunluğun dirliği artmış, insanca yaşamaya başlamışlar ve de ulusal kaynakları uluslararası tekellerin sömürmesine engel olunmuş.

Ve Chavez uyguladığı halkçı politikaların karşılığını aldı. Bütün engellemelere karşılık yüzde 80 düzeyinde katılımın olduğu genel seçimlerde yüzde 55 oy alarak, altı yıl için yeniden başkan seçildi.

Chavez Olayı Ne?

Chavez, bir yandan yerelliği öne çıkaran, bir yandan da kamuculuğun, bir başka deyişle planlı devletçiliğin ağır bastığı bir ekonomi politikası uyguluyor. Ekonomi politikalarında hedef kitle, yoksullar, beyaz renkli olmayanlar, gençler, engelliler, kısaca toplumun üretenleri ve horlananları. Chavez, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi «Cumhuriyeti, kimsesizlerin kimsesi” olarak görüyor. Dış politikada da mazlum ülkelerden yana tavır aldı ve ABD’yi karşısına almaktan kaçınmadı. Chavez’in karşıtları ise liberal politikaları uygulayacaklarını söylediler. Ülkenin kaynaklarını yeniden yabancı sermayeye açacaklarını vaat ettiler. ABD ve Avrupa’nın açık desteğini aldılar. Dünya Bankası Başkanı Zoelick, seçimlerden önce «Chavez’in sonu geldi.” diyecek kadar seçimlerin içindeydi.

İktidara yönelecek partiler için Atlantik ötesinden alınacak dersler, daha doğrusu Chavez’den alınacak dersler var.

1. Halkın büyük çoğunluğuna hitap edecek, bölüşümde olduğu kadar üretimde de yeni-liberal politikaların dışında halkçı ekonomi politikalarını yerelliği dikkate alarak üretmek.

2.İktidar olunduğunda bu politikaların yaşama geçirileceği konusunda umut ve güven vermek ve bunu kadrolarıyla kanıtlamak.

3. İktidar için icazeti halkın örgütlü gücünden almak.

Bunları da sevebilirsiniz