Ne Üniversitede Ne Siyasette Unutulacak Gündüz Ökçün

Cumhuriyet’in yetiştirdiği değerli akademisyenlerden ve eski dışişleri bakanlarımızdan olan Ahmet Gündüz Ökçün 24 Haziran 1936’da Raşid ve Hatice Ökçün’ün oğlu olarak Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğretimini Eskişehir’de sürdürmüş, 1954’te Eskişehir Lisesi’nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı fakültede «Devletler Özel Hukuku” asistanlığına atanmasıyla, damgasını vuracak olduğu akademik hayata merhaba demiştir.
Gündüz Ökçün, 1962 yılında «Hukuk Doktoru” unvanını almış ayrıca Londra Üniversitesi’nde «Karşılaştırmalı Yasalar Anlaşmazlığı” üzerine ihtisas yapmıştır. 1974’te profesör olan Ökçün, Columbia Üniversitesi’nde de 1 sene konuk profesör olarak görev yapmıştır. Ayrıca Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dekanlık yaparak idari olarak da hizmet vermiştir. Gündüz Ökçün tarih, hukuk, ekonomi ve dış ilişkiler gibi çok çeşitli alanlarda eserler vererek Türkiye’yi aydınlatmıştır. Burada Ökçün’ün çalışmalarının hepsine yer vermek mümkün olmasa da kitaplarından bazılarının belirtilmesi yerinde olacaktır: «Türkiye İktisat Kongresi 1923 İzmir”, Osmanlı Sanayii 1913-1915 İstatistikleri”, «Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Andlaşmalar Rehberi (1920-1961)”, «Tarımda Çalışma ve Ekme Yükümlülüğü”, «1920- 1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim Şirketlerinde Yabancı Sermaye”…
Henüz milletvekili olmadan Türkiye’yi Cenevre Konferansı (8 Ağustos 1974) gibi önemli uluslararası toplantılarda temsil etmiş olan Ökçün’ün siyasette etkin olması CHP’den 16. Dönem Eskişehir Milletvekili seçilmesiyle olmuştur. Ökçün 5 Haziran 1977- 12 Eylül 1980 tarihleri arasında milletvekilliği görevini sürdürmüş ancak bununla yetinmemiştir. II. ve III. Bülent Ecevit hükümetleri döneminde önce Haziran 1977- Temmuz 1977 tarihleri arasında sonra da Ocak 1978- Kasım 1979 tarihleri arasında iki defa «Dışişleri Bakanlığı” yapmıştır. 12 Eylül’den kısa bir süre önce CHP Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Ökçün’ün siyaset hayatı 12 Eylül Darbesi ile son bulmuştur.
Bilim ve siyaset insanı olarak çok değerli görevlerde bulunan, çok önemli yapıtlara imzasını atan Gündüz Ökçün henüz elli yaşındayken 26 Kasım 1986’da evinde geçirdiği kalp krizine yenik düşmüştür. Vefatı bilim ve siyaset dünyası açısından çok büyük bir kayıp olmuştur. Bülent Ecevit, « Prof Dr. Gündüz Ökçün’ü çok verimli olabileceği bir çağda kaybetmekten derin acı duydum. Dışişleri Bakanlığı sırasında devletimiz kendisinden yalnız değerli bir devlet adamı değil, bir bilim adamı, uzman olarak da çok yararlanmıştır. Prof. Dr. Gündüz Ökçün’ün gerek bilim alanındaki çalışmaları gerek siyaset alanındaki üstün hizmetleri her zaman takdir ile anılacak değerdedir.” diyerek taziyelerini dile getirmiştir. (http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1986/11/27, 21.10.2010)
Cumhuriyet’in yetiştirdiği bu değerli ismi aramızdan ayrılışının 24. yılında saygıyla anıyoruz

Bunları da sevebilirsiniz