Cumhuriyet Tarihinde Bu Ay – Şubat

1 Şubat 1997

“Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık” eylemi başladı.

3 Şubat 1987

Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çocuk işçi çalıştırmayı yasaklayan iki maddesini imzaladı.

5 Şubat 1937

Teşkilati Esasiye Kanunu’nun 2. maddesi değiştirilerek “ Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.” ifadesi eklendi. Böylelikle, 6 Ok anayasaya girdi.

11 Şubat 1961

Adalet Partisi kuruldu.

12 Şubat 1967

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruldu.

13 Şubat 1925

Şeyh Sait’e bağlı isyancı güçler Bingöl’ün Genç kasabasında isyan başlattı.

13 Şubat 1961

Türkiye İşçi Partisi kuruldu.

14 Şubat 1979

Türkiye İran’daki Humeyni rejimini resmen tanıdı.

16 Şubat 1973

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na Rauf Denktaş seçildi.

17 Şubat 1923

4 Mart 1923’e kadar kadar sürecek olan İzmir İktisat Kongresi açıldı.

17 Şubat 1926

Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

17 Şubat 1930

Türkiye Gazeteciler Birliği kuruldu.

17 Şubat 1987

İstanbul mahkemelerinin el koyduğu yaklaşık 39 ton kitap, gazete ve dergi kağıt hammaddesi olmak üzere imha edildi.

18 Şubat 1952

TBMM Türkiye’nin NATO üyeliğini onayladı.

19 Şubat 1932

14 il merkezinde Halkevleri açıldı.

19 Şubat 1959

İngiliz egemenliğinin bir sene içinde kurulacak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne devredilmesini öngören Londra Anlaşması imzalandı.

19 Şubat 2001

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Başbakan Bülent Ecevit ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasında geçen tartışmadan dolayı Ecevit toplantıyı terk etti .

20 Şubat 1951

Rus yazarların kitaplarının okul kütüphanelerinden çıkarılmasına karar verildi.

21 Şubat 1950

ABD, Marşal Planı kapsamında Türkiye’nin payına ayrılan paranın 44 milyon dolar olduğunu açıkladı.

22 Şubat 1985

Bulgaristan’daki Türk azınlığa yapılan baskılar nedeniyle Türkiye Bulgaristan’a nota verdi.

24 Şubat 1946

CHP’nin “Parti Sanat Mükâfatı” yarışmasında Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” şiiri ile birinciliğe layık görüldü.

28 Şubat 1980

Yurtdışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkânı tanıyan yasa TBMM’de kabul edildi.

28 Şubat 1997

9 saat süren MGK toplantısından muhtıra çıktı. Atatürk ilkelerinin ödünsüz uygulanması kararı verildi.

29 Şubat 1984

Kamu tesislerinin satılabilmesine olanak veren yasa kabul edildi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın