Katılımcı Belediyecilik ve Metro

Bu yazı yayınlandığında, YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ sonuçlanmış, yeni seçilen Belediye Başkanları ve diğer seçilenler görevlerine başlamış olacaklar.

Yerel yönetimlerde öncelikli sorunların başında TRAFİK ve ULAŞIM gelmektedir.

11 Aralık 1977 yılında yapılan yerel yönetim seçimleri ile CHP’den Ali Dinçer Belediye başkanı seçilir.

Ali Dinçer’in, ODTÜ Mühendislik Fakültesi mezunu olması, ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası başkanlığı deneyiminin de verdiği öz güvenle ile öncelikli olarak; trafik ve ulaşım sorununa odaklanır.

Türkiye, daha çok yolcu taşımayı hedefleyen “körüklü otobüs” lerle de ilk kez Ali Dinçer döneminde tanışmıştır.

Kent içi ulaşımda yaşanan sorunları, çözüm yollarını ve yenilikleri tartışmak üzere yabancı ülkelerden ve üniversitelerden uzmanların da katılımı sağlanarak 1. ve 2. Toplu Taşım Kongreleri yapılmıştır. 1977 yılının ilk 20 gününü saymaz ve başlangıç olarak 1998 yılını çalışma başlangıcı olarak ele aldığımızda; aradan 41 yıl geçmiş olmasına karşın adı geçen kongre kitaplarında ve bildirilerinde yer alan görüşlerin hala tekrarlanıyor olması Dinçer dönemi belediye yönetiminin ne kadar ileri görüşlü olduğunun bir başka kanıtıdır.

Sayın Ali Dinçer’in başkanlığı döneminde birkaç kez ziyarette bulundum. Zira, Ali Dinçer çöp yığınlarından toplanan kağıt ürünlerini değerlendirerek on binlerce kitap bastırmış okullara ve kitaplıklara dağıtmıştı.

Özellikle CHP içinde gençlerin idolü olmuştu.

Biz yine kent içi ulaşım ve toplu taşıma dönelim.

İlk kez bir belediyede “Kent içi – Ulaşım Politikası ve Uygulama İlkeleri” metni hazırlanarak onaylatılmış ve uygulamaya konulmuştur. Böylece ulaşım alanındaki öncelikler gerekçeleri ile birlikte belirlenmiş ve ilan edilmiştir.

Bu konuda, toplu taşımın önemini ve önceliğini kamuoyuna duyurmak ve duyarlılık yaratmak için bir dizi broşür basılmış ve programlar yapılmıştır. Bugünkü çoğu belediye yöneticilerinin kamuoyundan kaçırdıkları gizli ulaşım projelerinin tam tersine, o dönemde projeler uygulamaya konulmadan önce “katılımcı belediyecilik” ilkesi gereği üniversiteler, meslek odaları, yargı organları, muhtarlar vb. kuruluşlara sunularak eleştiri ve önerileri alınmıştır.

METRO O’nun eseri

Türkiye’de bir ilk olarak kent içi ulaşım örgütlenmesi gerçekleştirilmiş, EGO bünyesi içinde “ulaşım planlama” ve “raylı sistem” daireleri kurulmuştur. Tümüyle Türk mimar, mühendis ve plancılar tarafından ilk ulusal METRO projesi hazırlanmış ve 9 Eylül 1980 tarihinde temeli atılmıştır.

Kızılay – Batıkent arasındaki 1. aşama olarak.

Bu proje 3 gün sonra gerçekleştirilen, 12 Eylül Faşist darbesinin hışmına uğramış ve 25 Eylül 1980’de inşaat durdurulmuştur.

1980’den 2019’a kadar hala Ankara’nın metro sorunu çözümlenmemiş, hala metro tamamlanamamıştır.

12 Eylül’ün faşist cunta üyeleri Türkiye’nin ilk metrosunu, kıt olanaklarla ve yerli mühendislik hizmetleriyle CHP’li bir belediye başkanının gerçekleştirmesini içine sindiremezler.

Zira, metro denildiğinde akıllarına yeraltı örgütü komünizm geldiğinden mi neden bilinmez, metro inşaatı mühürlendikten sonra Ali Dinçer tutuklanır ve İzmir Buca’da ceza evine konulur.

Aradan geçen zaman içerisinde faşist generaller toplu taşıma bir çözüm bulmaya çalışırlar nihayet bu işi en iyi bilen kişinin Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer olduğunu öğrenirler.

Hemen Ali Dinçer’in davet edilmesini emir buyururlar. Araştırırlar, Ali Dinçer’i bulmaya çalışırlar. Ve görürler ki: faşist cuntanın talimatıyla Ali Dinçer tutuklanmış Buca ceza evinde yatmaktadır.

Ali Dinçer ve arkadaşları mahkemelerde aklanır.

Ve 9 Eylül 1980 tarihinde Ali Dinçer tarafından temeli atılan metro güzergahı daha sonra devreye giren Kanada mühendislik firmasının da uygun görüş vermesi ile Altınsoy döneminde yeniden ihale edildi. Bugün Kızılay – Batıkent arasında çalışan Ankara’nın tek metro hattı Ali Dinçer döneminde planlanan güzergahtır.

Sonuç olarak bugüne geldiğimizde İzmir Metrosu hızla büyümeye devam ederken ve basının da yazdığı gibi kilometresi, vagon dahil 56 milyon TL ye mal olurken. İstanbul’da vagon dahil 141 Milyon TL, Ankara’da ise vagon hariç 90 milyon TL’ye mal olmaktadır.

Sevgi ve saygı ile hatırladığımız Ali Dinçer, 2007 Yılında CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkan vekili olarak sonsuzluğa uğurlanmıştır.

Bunları da sevebilirsiniz