Sit Alanlarına Saldırılar Giderek Artıyor

Birinci derecedeki doğal sit alanları konusunda kara haberlerin ardı ardına geleceği anlaşılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uzun süredir doğal sit alanları üzerinde yapmakta olduğu çalışma, bakan talimatı olarak il müdürlüklerine gönderilmeye başlanınca korkularımız artmıştı.

Ama artık, bu çalışma sonunda alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanmaya başlanınca korkularımız bir karabasana dönüşmeye başladı.

Çünkü atı alan Üsküdar’ı geçti, 9 Ocak tarihli Resmi Gazete ile birçok birinci derece doğal sit alanının idam fermanı imzalanmış oldu:

Antalya, Muğla, İzmir, Aydın illerindeki doğal sit alanlarında, birinci ve ikinci derecede birçok arazinin statüsü değiştiriliyor ve bu alanlar imara açılıyor.

İŞTAH KABARTAN SİT ALANLARI

Sit alanları, oldum olası AKP iktidarının göz diktiği yerlerdir.

Burada konumuz doğal sit alanları ama AKP iktidarı gözünü sadece doğal alanlara değil, dokunulması mümkün olmayan bütün sit alanlarına dikmiş bulunuyor.

Hürriyet Gazetesi’nden Ömer Erbil’i izleyenler çok iyi bileceklerdir; birçok arkeolojik sit alanı gibi, birinci derece arkeolojik sit kapsamında olan Topkapı Sarayı’nın Hasbahçe’sini bile, denetimli imara açmışlardır…

Ancak, birinci derece sit alanları içinde, hem rantı yüksek ve hem de genişliği nedeniyle, iştahlarını en fazla kabartan, doğal sit alanları…

Turizmciler, madenciler ile işadamlarıyla kucak kucağa olan siyasetçiler, bu alanların birinci dereceden çıkarılması için kim bilir ne kulisler yapmışlardır!

KIYIMA ADIM ADIM

Önce, doğal sit alanlarını Kültür Bakanlığı’nın korumasından kurtararak(!), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağladılar. Böylece Kültür Bakanlığı’nın koruyucu tepkisinin önüne geçmiş oldular.

Bu değişikliğin ardından birçok yerde koruma kurullarına kararlar aldırarak yıkımın ayak seslerini herkese duyurmaya başladılar.

Baktılar ki bu işi parça parça yapmak hem yorucu oluyor ve hem de tepki çekiyor, toptan çözüm(!) yoluna giderek bütün bölgelerin doğal sit alanlarını istedikleri gibi şekillendirmeye başladılar.

Yeni düzenlemeyle, daha önce; birinci, ikinci ve üçüncü derece olarak belirlenen doğal sit alanlarını bu kez farklı terminoloji ile yeniden şöyle düzenlediler;

a – Kesin Korunacak Alan (eskinin birinci derecesi)

b – Nitelikli Doğal Koruma Alanı

c – Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı.

Oynanan oyun şu;

Birçok yerde, birinci derecede olan doğal sit alanı, birinci derecenin karşılığı olan “Kesin Korunacak Alan” olmaktan çıkarılıyor ve imar ve madenciliğe açılma anlamına gelen, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” içine alınıyor.

Bunu ülkemize dayatan AKP politikalarının ne yapmak istediğini, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü’nün ağzından anlamak olası. Şöyle diyor;

“Turizm sektörünün dar alanda boğulmaması gerekir!”

Yani asıl korunması gereken, doğal sit alanı değil, turizmci!

Sayın genel müdürün söylediği, turizmcilerin boğulmasını(!) önleyecek alanlara bazı örnekler verelim;

Alanya Kalesi Doğal Sit Alanı’nın, yaklaşık üçte ikisi yapılaşmaya izin veren statüye geçiriliyor…

Kaş- Patara ile Fırnaz Koyu çevresinde ve Demre’de de aynı durum söz konusu…

BAKAN BİLE KAYGILI! EMİR YÜKSEK YERDEN Mİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında, sit alanları konusunda şunları söyledi;

“Bu alanları talan etmeye hazır bir sürü insan var… Rant böyle bir şey! Bunlar milyar dolarlık adamlar…”

Bunu söyleyen bir bakandan, koruyucu bir uygulama beklersiniz değil mi?

Ne gezer! Bırakınız korumayı, hazırlatmış olduğu rapora dayanarak (Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma) koruma alanlarını rantiyecilere açmaya başladı bile…

Ancak, bu sit değişikliğinin, sayın bakanı çok aşan bir yüksek irade tarafından gerçekleştirildiği anlamak için fazla akla gerek yok!

Kim bilir, ne büyük müdahaleler, ne iştahlı el sıkışmalar yaşandı, bu değişikliğin yapıldığı süreçte!

KÖYLÜLERİ DE TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Bakanlığın böyle bir çalışma yaptığı yıllardır biliniyordu. Yapılacak değişikliklerin kokusunu (ya da tüyosunu) alan rant çevrelerinin, bu bölgelerdeki köylülerin arazilerini, ‘burası zaten birinci derece sit alanı, bir işe yaramayacaktır’, kandırmacası ile topladıkları anlaşılıyor.

Bunların kimler olduğu, hangi siyasilerle birlikte çalıştıkları sanırım yakında, tarafsız kalabilen basın tarafından herkese duyurulacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIKLARI AYRILMALIDIR

Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı birleştirilirken en büyük korkumuz, içinde doğal sit alanlarının da bulunduğu doğal ve kültürel değerlerimizin, Turizm sektörünün iştahına kurban edilebileceğiydi.

Kaygılarımızın gerçek olduğunu kısa zamanda anladık çünkü AKP iktidara geldiği andan itibaren adım adım bu yolda yürüdü.

Önce doğal sit konusunu, Kültür Bakanlığı’ndan alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağladı. Hemen ardından da, gözlerine kestirdikleri birinci derece doğal sit alanlarının statüleriyle oynamaya ve imara açmaya başladılar.

Şimdi karşımıza, daha geniş ve köklü bir kıyıma yol açabilecek düzenleme ile çıkıyorlar.

KONUŞMAK YASAK VE TEHLİKELİ!

Böyle bir değişikliğin onda biri, AKP iktidarlarından önceki iktidarlar zamanında yapılsaydı, Türkiye; basınıyla, sivil toplum ve meslek örgütleriyle ve üniversiteleriyle ayağa kalkardı.

Bu kararı alan hükümet protesto edilir, karar sahibi gibi görünen bakan ise sokağa çıkamazdı.

Şimdi ise, birkaç gönüllü kuruluş ile bir iki mimarlar odası dışında kimsenin sesi çıkmıyor.

Birkaç utangaç haber, bir iki küçük tepki!

Zaten, bir korku imparatorluğunda yaşamanın aczi ve dehşeti içinde, yapılanlar hakkında kimse ağzını açmak istemiyor.

Ege’deki 18 adayı Yunan işgaline terk edenleri anlayışla karşılayan halkımızdan, korunması gereken doğamızın imara açılmasına tepki beklemek, bilmem ne kadar doğru?

İşin bir de bu yönü var elbette…

Bunları da sevebilirsiniz