İmam Hatipler için 50 Bin Olan Nüfus Koşulu 5 Bine Düştü, Fen Lisesi Kontenjanı Yüzde 5 ile Sınırlandı

25 Haziran 2017 MEB, imam hatipler için 50 bin olan nüfus koşulunu 5 bine düşürdü. Fen liselerinde öğrenci kontenjan limiti, ildeki 8. sınıf öğrenci sayısının yüzde 5’i ile sınırlandı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), nitelikleri bakımından en çok tartışılan konumdaki imam hatip liselerinin açılmasını 10 kat daha kolaylaştırdı. Son 10 yılda binin üzerinde imam hatip lisesi açan MEB, Anadolu İmam Hatip Lisesi açılması için gereken 50 bin nüfus koşulunu, yerleşim birimi merkez nüfusu için 5 bine kadar düşürdü. Öğretim binasında ise en az 8 derslik, binada veya bahçesinde uygulama mescidi, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması, okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10 bin olması kararlaştırıldı. Eğitimdeki başarısına karşın sayılarının azlığı ile dikkat çeken fen liseleri için ise öğrenci kontenjan limiti, ildeki 8. sınıf öğrenci sayısının yüzde 5’i ile sınırlandı. MEB, “Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”nde değişikliğe giderek bakanlığa bağlı ilk ve ortaöğretim okullarının açılmasına ilişkin esasları yeniden düzenledi. Bakanlığın en dikkat çeken düzenlemesi ise imam hatip liselerinin açılmasına ilişkin koşullar için yapılan kolaylıklar oluşturdu. 2002 yılında 450 olan imam hatip lisesi sayısını 2017’ye gelindiğinde 1408’e, 71 bin olan öğrenci sayısını ise 517 bine yükselten MEB, yeni yönetmelik ile her mahallede bir imam hatip lisesi kurulabilmesinin önünü açtı. Her okula mescit Yeni açılacak okulların ortak standartlarını belirleyen MEB, her okula abdesthane ve kadın ile erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit bulundurma zorunluluğu getirdi. Bakanlık, her okulda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, revir, su deposu, sistem odası, sığınak, depo, yeterli sayıda tuvalet, öğretmenler odası, çok amaçlı salon, okulların ya da programların özelliklerine uygun laboratuvar, bilgisayar odası, atölye, beden eğitimi salonu, kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunacağını belirtti. En fazla 32 derslik Bakanlık, okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için; anaokulunda öğrenci sayısının en az 20 olması, oyun odası bulunması; ana sınıfında öğrenci sayısının ise en az 10 olması, dersliğin binanın giriş katında aydınlık, güneş alan bölümünde bulunması ve ayrı giriş-çıkışının olması şartlarını belirledi. Yeni yönetmelikte birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokulların kurulması için en az 1 derslik ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması, ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokulları için en fazla 32 derslik şartı getirdi. Okullarda ayrıca görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması koşuluna yönetmelikte yer verildi. Fen liselerine yüzde 5 Bakanlık verilerine göre ortaöğretimdeki öğrencilerin yüzde 6.5’inin eğitim gördüğü fen liseleri, sayılarının azlığı ile eleştiri konusu olsa da MEB yeni kurulacak liseler için kontenjan üst sınırı belirlendi. Yönetmelik ile fen lisesi ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi için ilde 8. sınıfta öğrenim gören toplam öğrenci sayısının yüzde 5’ini geçmeyecek şekilde öğrenci kontenjanı üst sınır olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Eski yönetmelikte kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere kurulacak pansiyonlar için 300 öğrenci kapasitesi de 200’e düşürüldü. Ayrıca illerde ve büyükşehirlerde nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerinde, büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde ise nüfusunun en az 20 bin ve il merkezi ile birlikte toplam nüfusu en az 200.000 olması şartı belirlendi. 100 kişilik öğretmen enstitüsü MEB, çok tartışılan Öğretmen Strateji belgesinde yer alan ‘öğretmen akademisi’nin de nasıl kurulacağı yeni yönetmelikte yer aldı. Öğretmenlere yönelik öngörülen 4 yılda bir sınav ve yıllık performans değerlendirmesine karşı eğitim için adres olarak gösterilen öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitülerinin en az 100 kişi kapasiteli olacak. İhtisaslaşmış olduğu alanlara ilişkin atölye, eğitim salonu, laboratuar, spor salonu, kütüphane, eğitim yöneticisi/eğitim görevlisi odasına sahip olacak. Ayrıca en az 100 kişiye hitap edebilecek nitelikte, banyo ve tuvaleti içinde bir ve iki kişilik odalardan oluşan yatakhane bölümü, engelli yatak odası, kapalı veya açık spor alanları, aletli spor salonu bulunacak.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın