Gıda Üreten Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Nasıl Desteklenmeli?

“Gıda Sektöründe Kooperatifler Neden Öne Çıkmalı?” alı yazımda   özetle kooperatif sektöründe elde edilen artı değerin üreticide kaldığını, ortaklık payı ne olursa olsun her kişinin bir oyu  olduğunu,koop’ların birey ya da toplulukları tekelleşme ve yabancılaşmaya  karşı koruduğunu, buna karşılık şirket yönetiminde bireylerin sahip oldukları sermaye payına göre egemenlik  kurduklarını belirtmiştim.

Gıda üreten tarımsal amaçlı kooperatifler nasıl desteklenmeli?

Türkiye’de gıda üreten kooperatiflerin büyük bir çoğunluğu “Köy-Koop’lar” olarak örgütlenmişlerdir. 7500’ü geçen kooperatif sayısı ile yaklaşık 800.000 bin civarında çiftçi, Köy-Koop’ların ortağıdırlar. Tabandan kurulmuştur. Bu yapılarıyla siyasal iktidarların güdümüne karşı en fazla direnç gösterme yeteneğine sahiptirler ve dahi demokratik denetime en açık örgütlerdir.

Köy-Koop’ların  güçlendirilmesi İçin;

         -Köy-Koop’ların çiftçilere sağladığı girdilerden (tohum, ilaç, gübre, mazot vb.) alınan KDV’ler özellikle sınırlanmalı,daha doğrusu aşağı çekilmeli.Bu destek için üye sayısı,bir başka deyişle örgütlenen çiftçi sayısı dikkate alınmalı. Salt bu desteği almak için az sayıda varlıklının kuracağı kooperatif örgütlenmeye destek verilmemeli.

        -Köy-Koop’ların tarımsal girdileri üreten ve de ortaklarının ürünleri değerlendirmelerini sağlayan tesisleri kurmaları için her türlü ekonomik-sosyal ve yasal önlemler alınmalı, kısa deyişle çiftçilerin aynı zamanda kooperatifler ile sanayici olmaları sağlanmalı.

        -Köy-Koop’ların pazarladığı ürünlerde KDV düşürülmeli (Örneğin süt ve ürünlerinde KDV yüzde 1’e düşürülmeli).

        -Köy-Koop’ların ürünlerinin pazarlamasını sağlamak üzere yerel yönetimler devreye sokulmalı, bu amaçla ilçe ve il genelinde satış yerleri verilmeli.

        -Tarım ürünlerinin pazarlanmasında kayıt dışı ekonomiyle etkin bir mücadele yapılmalı.

         -Özellikle kooperatiflere ve kooperatif üyelerine sağlanan kredilerin faizleri düşürülmeli ve geri ödeme süresi uzatılmalı.

         -Tarım ürünlerinin fiyat oluşumunda Avrupa Birliği’nde olduğu üzere Ortak Piyasa Düzenleri’ne benzeyen kurulların oluşturulmasında Köy-Koop’lara ağırlık verilmeli.

Sonuç olarak çiftçilerin dirliğinin artırılmasında Köy-Koop’ları öne çıkarmak zorunluluğu var.

Ancak Köy-Koop’lar da kendi örgütlenmelerini yeniden gözden geçirmeli. Zayıf noktalarını belirlemeli.

– Bunlardan birisi şu; Küçük köy kooperatifleri yerine, teknik alt yapı ve kadroya sahip ilçe düzeyinde merkezi kooperatifler kurulmalı. Bu amaca yönelik olarak İl ve Merkez Birliği’nin ivedilikle harekete geçmesinde yarar var.

– Küçük köy kooperatiflerinin devri artık geçmiş durumda. Üreticiler küçük olsun, benim olsun anlayışını terk etmeli. Aksi takdirde aracıların ve sanayicilerin elinde oyuncak olacaklardır. Daha kötüsü büyümedikleri ve birleşmedikleri için topraklarını da kaybedecekler ya da özellikle yabancı ortaklı büyük çiftliklerin tarım işçiliğini kabulleneceklerdir.

Bunları da sevebilirsiniz