Gençliği Anlayabilme

Günümüz kuşağı ile belirli bir olgunluğa erişmiş geçmiş kuşaklar arasında çeşitli çatışmalar yaşanmaktadır.Bu çatışmalar kimi zaman hafif düzeyde kalabildiği gibi kimi zaman kuşaklar arasında şiddetli olabilmektedir.Bilimsel kavramlar olarak da ayrılan bu kuşaklar ; x öncesi(baby boomer), x,y ve z jenerasyonu olarak sınıflandırılmaktadır.X öncesi kuşak, 1964 ve öncesinde doğmuş olan kişileri içerisinde barındırırken,x kuşağı 1965-1980 doğumluları,y kuşağı 1981-2000 ve z kuşağı 2001-2014 doğumluları kapsamaktadır.Bizim odaklanacağımız nokta x öncesi(baby boomer)kuşağı ile bizim de içerisinde bulunduğumuz y kuşağı (milenyum kuşağı) arasında var olan çatışmalardır.Bu tür yaşanan çatışmalar kişiden kişiye farklılık gösterebilen durumlardır. Ancak her birey için konuyu ayrı ayrı ele almak mümkün olmadığından, genellemeler üzerinden hareket etmek, daha sağlıklı olacaktır.

Tüm bu doğum yılları arasında ki farklılıklar, yaşanılan teknolojik gelişmeler,sosyal ortam farklılaşmaları,beklentilerin farkı olması kapsamında kuşaklar arasında etkileşim sorunsalları büyük bir iletişim problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.Baby boomer kuşağı ; yüz yüze iletişimi tercih eden,karşılaştıkları sorunlarını geçmişte yaşadıkları deneyimler ile çözüme kavuşturmaya çalışan,eğitim hayatı sürecinde mutlaka bir otorite,yol gösterici figürü kendisine rol model edinmiş,çok fazla değişimden yana olmayan ancak gerekli durumlarda uyum sağlamak için çaba gösteren,genel bazda ana amaçları emekliliğinde rahat etmek isteyen kişilerden oluşmaktadır.Milenyum kuşağı ise ; yüz yüze iletişim tercihi yerine yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan sanal ortam iletişimini daha makul gören , yaş itibari ile çok fazla deneyim sahibi olmadıkları için problemler üzerinde karşılaştıkları sorunları internet ve çeşitli bloglar yardımıyla , arkadaşları ile fikir alışverişinde bulunarak çözüme kavuşturmayı tercih eden, eğitim hayatı sürecinde otorite olabilecek mevkide bulunan kişileri rol model almak yerine fikir alışverişinde bulunabileceği kişiler olarak görmek isteyen,değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğuna inanan,gelecek yönelik endişesi tatminsizlik ve neyin mutlu edeceği konusunda kararsızlıkları olan kişilerden oluşmaktadır.

Spesifik olarak bu baby boomer kuşağının milenyum kuşağı ile iletişimde yaptığı hataları maddeler halinde yazarsak eğer ;

1-Baby boomer kuşağının olayları ele alırken direk sonuçtan ziyade konuları deneyimleri ile birleştirdiği ve milenyum kuşağının kendisi gibi sabırlı olduğunu düşündüğünden verilecek net cevap yerine konuyu dolaylı olarak ele alıp uzatması ,

2-Değişime milenyum kuşağına göre daha kapalı olan baby boomer kuşağı bu değişimin içerisinde yaşayan milenyum kuşağını farklı değerlendirmesi ,

3-Baby boomer kuşağının gençlik sürecinde var olan bir rol modelleri olduğu için milenyum kuşağına kendilerinin rol model olmak istemesi ancak milenyum kuşağının bunu reddetmesi ,

4-Milenyum kuşağının ilişkilerinin çok yönlü ve kısa süreli olması sürecini, baby boomer kuşağının, kendi gençlik çağının bakış açısı ile okumaya çalışması ,

5-Baby boomer kuşağının özgürlüğüne kendisine göre çok daha düşkün olan milenyum kuşağına daha korumacı dolayısı ile kısıtlayıcı bir bakış açısı ile yaklaşması .

Sonuç olarak kuşaklar arası çatışma geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir,sürdürmeye de devam edecektir.Bunun en önemli sebebi içinde bulunduğumuz çağı kendi çağının düşünleri ile okumaktan ve değişime ayak uyduramamaktan kaynaklanmaktadır.Aslında tüm bu yaşanan sorunların çözümü herkes için basit ve nettir.EMPATİ KURMAK.Eğer kişi hangi kuşakta olursa olsun karşısındakinin ne düşündüğünü,ne hissettiğini kendisi karşısındakinin yerine koyarak anlamaya çalışırsa , bu durum sorunların çözümünü mümkün kılacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz