Karaburun 21. Ütopyalar Toplantısı Üzerine

Ütopya bildiğiniz gibi,aslında olmayan, ancak ulaşılması için çaba gösterilmesi gereken tasarlanmış ideal toplum şekli anlamına geliyor.Sözcük,Yunanca lopos (yer) sözcüğüne olumsuzluk öneki eklenmesiyle türetilmiş.

Ütopyalar, bir kısmı özendirici, ancak diğer bir kısmı ise korkutucu ya da ürkütücü ütopyalar olmak üzere iki biçimde ortaya çıkmış.

Kullanımı,Thomas More´un 1516´da yazdığı kısaca Utopia adlı kitabıyla yaygınlaşmış bulunuyor.Kitap zamanın İngiltere´sinin bir eleştirisi niteliğinde.

More´un ütopyası birçok açıdan Platon´un Devleti’ni temel almış. Sefillik ve fakirlik ülkede yok. İnsanlar bencillikten, tutkulardan, günahlardan sıyrılmış .Bir tür bireysel ve kolektif mükemmellik düzeni oluşmuş.Toplum bütün dinlere hoşgörülü.Çok az yasa var, avukat yok. Savaş neredeyse söz konusu değil.

İnsanların ütopyalara gereksinmesi var. Bu bağlamda Karaburun’da da uzun yıllardan beri değişik temalar alınarak Ütopya Toplantıları sürdürülüyor. Geçtiğimiz yıl kayıp ettiğimiz, İzmir, Ege ve Türkiye genelinde birçok çevre hareketinin öncüsü Y. Savaş Emek’in Ütopyalar Toplantıları’na başat katkıları olmuştu.

Bu yıl,1-5 Temmuz 2015 günlerinde düzenlenecek 21.Ütopyalar Toplantısı’nın konusu «İnsanca”.

«İnsanca”üzerine, Yaşar Aksoy, Ataol Behramoğlu, Zeynep Oral, Ahmet Mümtaz İdil, Nihat Genç , Müyesser Yıldız, Prof. Dr. Rennan Pekünlü, Prof.Dr.Gülden Ayman,Alp Hamuroğlu,Cenk Özdağ,Hande Orhon Özdağ gibi yazar,şair ve bilimciler görüşlerini söyleyecekler.

Karaburun ve tarım üzerine de Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı, Karaburunlu çobanlar ve muhtarlar, Dr. Alpaslan Bilen, Doç.Dr. Güzel Yücel Gier, Serdar Yasa ve Prof.Dr. Semra Koçtürk konuşacaklar.

Ayrıca,seçim sonrası Türkiye üzerine, Prof.Dr. Suat Çağlayan, Ahmet Mümtaz İdil ve Serdar Kızık değerlendirme yapacaklar.

21.Ütopyalar Toplantısı’nda sanat etkinlikleri ağır basıyor. Kamil Masaracı’nın Karikatür Sergisi, Deniz Susan’ın Takı -Boyama Atölyesi, Hale Dere,Tarık Gök, Cengiz Tümer’in Fotoğraf Sergisi, Neval Çavlin’in Seramik Atölye Çalışması sayılabilir.

Kaybolan Lezzetler-Ürünlü Kültür Köyü yemekleri üzerine Dr. Begümşen Ergenekon konuşacak.

21.Ütopyalar Toplantısı, Enis Musluoğlu’nun editörlüğünü yaptığı «Dağarcık Türkiye”ekibi tarafından düzenleniyor. Dağarcık Türkiye, internet ortamında yayımlanan aylık siyaset ve kültür dergisi.

Dağarcık Türkiye’nın Ütopyası da , «…

Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal bütünlüğü ve üniter yapısının devamından yana…. üniformasız olan dahil, her tür darbeye karşı. .. Laikliğin demokrasinin varlık nedeni ve teminatı olduğunu biliyor. Bireylerin din, dil, köken ve mezheplerine son derece saygılı. .. Sosyal adaleti ve kamu yararını çok önemsiyor. «Özelleştirme” veya bir başka başlık altında, kamu iktisadi teşekkülleri ve hazineye ait taşınmazların kişi ve kuruluşlarla yabancılara peşkeş çekilmesine karşı. Devletçiliğin, bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi ve yurttaşlar arası gelir dağılımının düzeltilmesinde önemli bir araç olduğunu düşünüyor.. Kuvvetler ayrılığı ilkesinden yana…Yargı bağımsızlığı ve özerkliğini zedeleyen her tasarrufa karşı… İnanç dışında her şeyin, bilgi düzleminde tartışılmasından yana. Kendi siyasi duruşu dahil, paylaşılan düşüncelerin mutlak doğruları değil, mutlak doğruya en yakın olanları yansıttığını varsayıyor…” şeklinde kısaca özetlenebilir.

Dağarcık Türkiye sürekli bir yazar kadrosuna sahip. Bu kadroya zaman içinde başka adları katabiliyor, uygun göreceği kişilerden mülakat alabiliyor ya da konuk yazarlara sayfalarını açabiliyor.

Bunları da sevebilirsiniz