Sunuş Yazısı

Değerli Dağarcık Türkiye okurları,

Emperyalizm çürüme aşamasına geldikçe 20. Yüzyılda uyguladığı refaha dayalı iç siyasetinden de gün geçtikçe uzaklaşıyor. Neoliberal dönüşüm ezilen dünyadaki kadar olmasa da ABD ve Batı Avrupa toplumlarında da derin kırılmalar yaratıyor.

Kuşkusuz bu kırılmalar batı uygarlığının geçmiş yüzyıllardan devraldığı ayrımcı-ırkçı politikaları farklı şekillerde yeniden üretiyor. Geçtiğimiz günlerde dünya kamuoyunu sarsan Michael Brown cinayeti ve ardından Ferguson kentinde patlak veren protestolar emperyalizmin merkezi ABD’nin «Amerikan Rüyası”ndan ne kadar uzakta olduğunun bir göstergesi.

Etnik ayrımlarla perçinlenen sınıfsal eşitsizlikler, Wall Street zenginlerini koruyan bir devlet ve onun askeri teçhizatla donatılmış polis kuvvetleri.

Dünyaya «demokrasi ve barış” getiren ABD en büyük militer baskı aygıtı olarak kendi toplumunu sindiriyor.

İşte bu ay Ferguson olaylarını daha iyi aktarmak adına sizler için hazırladığımız çevir metinlerle karşınızdayız.

Gelecek ay görüşmek üzere,

Boğaziçi Çeviri Merkezi adına,

Uğur Aytaç

Bunları da sevebilirsiniz