Cultura Cura – Kültür İyileştirir

Kültür maliyetli bir şeydir ama kültürsüzlüğün maliyeti çok daha fazladır…’

Maria Fekter ( Avusturya Ekonomi Bakanı)

Tarih boyuncadır ki, her toplum hastalanır ve uzun yıllar boyunca bu hastalıklarla da mücadele ederler. Her toplum kendi şifasını kendi bulmuştur; çünkü kültür bir şifacıdır. Son zamanlarda en çok beğendiğim ve benimsemiş olduğum söylemlerden biridir, ’şifa, şifacılık’. Eğer kültür bir şifacı ise; toplumlar ve onun en önemli unsuru olarak tanımladığımız ailelerde nasıl şifa bulacaklarını öğrenirler, daha az kavgacı, daha onarıcı, kabul edici, ve çok daha az yaralayıcı, çok daha nazik ve sevecen kimlikler kazanırlar. Tarihler boyunca, coğrafik etkenlerle beraber, her toplumun aynı hastalıklara yakalandığını söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla, şifa buldukları kültürel farklılık ve hatta toplumlar arasındaki etkileşimle, karma şifacılık söylemiyle kültürel melezliğin bu şekilde ortaya çıktığını düşünüyorum. Yok edici bir salgının egemen olduğu bir ortamda ortaya çıkan bu şifa unsurlarının nesiller boyunca özünün korunarak aktarılması, tıpkı bir şifacının talebesine vermek istediği tüm öğretileri gibi bende mistik bir algı uyandırmaktadır. Şifa bulabileceğimiz çok sayıda unsuru barındıran karma bir coğrafyada yaşıyoruz, kah bazı değerlerimiz bilinçsiz yaklaşımlar ve göz ardı etmişliğimizle beraber elimizden gitmiş gibi görünebilirler ama kültürel zenginliğimizin pahası biçilemez bir çok unsuru halen daha bizlerin emanetinde…Kültürlerin birbiriyle etkileşiminden oluşan sentezle beslenen bir olgudur sanat ve bir toplumun değer yargılarının, kimliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Öyle ki sanat; aklın durduğu, gizli güçlerin işe karıştığı, sezgilerle birleşen, bilgi, çalışma ve şahsiyet gibi pek çok basamaklarla çıkılan zorlu bir eylemdir. Zorla çıkılan bu basamakların, insanlar tarafından değer bulması uzun zamanlar alabildiği gibi bazen kısa da sürebilir ama esas olan kalıcılıktır. Kültür, toplumlara şifasını sanat ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla dağıtır. Hiç kuşku yoktur ki; insan yaşamına hizmet konusunda sanatın varlığı reddedilemez ve eksikliği düşünülemez, çünkü sanat hayatın ta kendisidir. Şifacı kültür, insanlara mutluluğu ve erdemi ayrıntıda sunmaktadır her daim, bunun en güzel emsallerini sanatın her dalında ayrıntıdaki estetiği görebilen ve gösterebilen sanatçı ve sanatseverler şanslı insanlardır.

Farkındalık gözümüzün her daim açık olması dileği ile…

Bunları da sevebilirsiniz