Bir Meslek Örgütü Kendi Ülkesine Karşı Olabilir mi?

Sivil toplum örgütleri ile meslek kuruluşları, demokratik ülkelerde çok önemli görev yaparlar.

Seçim sonucu parlamentoda çoğunluğu sağlayarak ülkeyi yönetmekte olan iktidar, demokratik ülkelerde en çok bu örgütlerden çekinir. Çünkü bu örgütler, iktidarın başı üzerinde duran bir kılıç gibidir. Yanlış gördükleri konularda her an iktidardan hesap sorma özgürlüğüne ve inisiyatifine sahiptirler.

Sivil toplum ve meslek örgütleri elbette bu denetimi, temsil ettikleri topluluklar adına yapmak ve onların duyarlılıklarını yansıtmak zorundadırlar.Gelişmiş bir ülkede bir meslek örgütünü yönetenler, ülkesinin duyarlılıklarını görmezden gelmeye başlarsa ve onun yerine egemen güçlerin borazanını öttürmeye kalkarsa, onun artık sözü geçmez olur. Sadece o mesleğe sahip olanlar değil halk da o yöneticileri itibarsızlaştırır.

Hele de konu o ülkenin bütünlüğünü, rejimini ve temel değerlerini ilgilendiriyorsa…

****

Türkiye, sahip olduğu meslek örgütleri açısından, örgütlenme kültürüne ve olgunluğuna erişememiş olmanın sıkıntısını yaşıyor. Bundan daha önemlisi-ve elbette en sıkıntı verici olanı- ise bazı örgütlerin arkasında, Türkiye’nin esenliğini istemeyen kimi iç ve dış güçlerin bulunması…Ülkemizin bütünlüğü ile, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir strateji içinde olan ve bu özellikleri nedeniyle iç ve dış odaklardan beslenen bu örgütler, ne yazık ki bugünkü iktidar ile sarmaş dolaş haldedirler.

Bunlardan biri de Türk Tabipleri Birliği (TTB) dir.

Kurtuluş savaşının genç tıbbiyeli devrimcisi Dr. Hikmet Boran’ın meslektaşı olanların yönettiği bu örgüt, bugüne kadar gösterdikleri tavır ve eylem ile Hikmet Boran’ın kemiklerini sızlatmaktadırlar.

TTB’nin son yaptığı şey, PKK’nın taleplerini dile getirerek açlık grevi yapan tutuklulara destek vermek oldu.TTB böyle bir söylem ve eylem içinde bulununca en büyük tepkiyi İzmir Tabip Odası’ndan aldı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun, 15 Kasım’da TTB Merkez Konseyi’ne yazdığı açık mektup şöyle başlıyor: «Sizlerin, BDP ve PKK’nın kullandığı deyişle, ‘tutsak’ diye tanımladığınız ayrılıkçı örgüt üyeliği iddiasıyla mahkum veya tutuklu bulunanların (…) katıldığı açlık grevleri konusunda aldığınız tutumun, hekimleri odalarımızdan uzaklaştırdığı ve örgütümüze büyük zarar verdiği kanısındayız.” Bu girişten sonra İzmir Tabipler Odası, hekimlik meslek ilkelerini TTB’ye hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor; «Ancak, hekimlik meslek ilkeleri ve insanlık evrensel değerleri zemininde, açlık grevinde bulunan kişilerin sağlık sorunlarına eğilmek ile açlık grevinde bulunan kişilerin taleplerine sahip çıkmak farklı konulardır.”

İzmir Tabipler Odası Yönetim Kurulu’nun, TTB’ye yönelik suçlamalarında, sadece ayrılıkçı örgüt üyelerine destek vermesi değil, ulusal konularda gösterdiği duyarsızlık da var.

Mektupta; 19 Mayıs, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi, ulusal duyarlığımızın en yüksek olduğu günlere web sayfalarında ‘bir satırla bile’ yer vermemelerinin…

Oysa açlık grevlerine, eyleme varan aşırı bir duyarlık göstermelerinin altı çiziliyor.

Ve İzmir Tabip Odası, TTB’yi şöyle uyarıyor:

«Hekimleri tabip odalarımızdan uzaklaştıran olumsuz tutumlarınızı tekrar değerlendirmenizi, hekimlerin büyük çoğunluğunun duyarlıklarına ve görüşlerine de hürmet etmenizi diliyoruz.”

****

Ne yazık ki Türkiye’de bugün, TTB gibi, ülkenin temel duyarlıklarına ilgisiz olan sivil toplum ve meslek örgütü sayısı hiç de az değil. Bunların bir bölümü Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı iç güçlerden destek alırken, bazıları da hem iç ve hem de dışarıdaki bölücü güçlerden destek almaktadırlar. Bütün bunların yakından bilinmesi ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i korumak için sürekli uyanık bulunulması gerekmektedir. Bu tür örgütler, bir süre için temsil ettikleri kesimlere farklı görünebilseler bile, uzun dönemde foyaları meydana çıkmakta ve gözden düşebilmektedirler.

Her ne kadar Türkiye’nin temel sorunu, halkın eğitim ve kültür düzeyinin Cumhuriyet’in nimetlerini anlayabilecek düzeyde olmaması şeklinde açıklanmaya çalışılsa da, eğitimli kesimlerin bile yarattığı sıkıntılar az değildir.

Bunları da sevebilirsiniz