Feminizm Herkes İçindir

Feminizm Herkes İçindir

11-13 Eylül tarihlerinde İzmir’de bir ilk yaşandı. 1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumuna ev sahipliği yaptık. Sempozyum konusu, “Kimlikler, Kültürler, Toplumlar”dı. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu amacı ve anlamı itibari ile büyük öneme sahip. Cinsiyet eşitsizliğini ele alırken son yıllarda zihinlerimiz eşitsizliğin olumsuz çıktılarının en baş rol deneyimleyicisi olan kadınlara gidiyor. Buradaki yazılarımda da pek çok kez erk düzenin çıktılarından, güç ilişkilerden, cinsiyetler arası hiyerarşi ve ayrımcılığın olumsuz çıktılarından ve bu çıktılardan kadınların ve kız çocukların sosyal, ekonomik, duygusal, toplumsal ve fiziksel olarak nasıl etkilendiklerinden bahsettim.

Erkliği ve erkekliği inşaa eden düzen erkeğe güç ve otororite sahibi olma hakkı verirken ve bunu kendi düzeni içerisinde olağan bir şekilde gerçekleştirirken erkliği ve erkekliği sorgulamak çoğu zaman yanıtsız sorulara sahip olmak anlamına da geliyor gibi gelebilir pek çoklarına.

Yıllar önce İstanbul’da sivil inisiyatif bir oluşum erkeklik üzerine toplantılar yapmaya başladı. Üyeleri erkeklerden oluşuyordu. Anlamaya çalıştıkları kendi erkeklikleri ve bu düzenin kendilerine ne sunup neyi ellerinden aldığıydı. Bir sohbet esnasında “feminizm herkes için, erkekler içinde başka türlü bir yaşam olabileceğini sunuyor aslında” demiştir inisiyatif üyelerinden biri.

Sempozyumda sosyolog Prof. Dr. Hearn “erkekler”in toplumsal, kültürel ve siyasi gündemde cinsiyetçi bir kategori olarak ele alındığını vurgulayarak, son 40 yıl boyunca dünyada bu kavramın nasıl değişip dönüştüğünü anlattı. Prof. Dr. Hearn’ın “Kuir politika çerçevesinde ‘erkekler’in ayrıcalıklı konumları, erkeklerin de muzdarip olduğu ‘erkeklik’ rolleri ile mücadele etmek gerek. Aynı zamanda feminist politika kapsamında da erkeklerin mücadele ettiğini söylemek mümkün. Özellikle patriyarkayı, toplumsal cinsiyet kategorilerini yok etmek için gösterilen mevcut bir çabadan söz etmek mümkün.” sözleri dönüşüm ve değişimin parıltısını görmek gibiydi.

Feminizmin amacı cinsiyete dayalı baskıyı sona erdirmektir. Bu amacı benimseyen herkes feminist olabilir (B, Hooks). Hooks’un da dediği gibi feminist olmakla feminizmi desteklemek arasında fark vardır. “Ben feministim” cümlesi bir kimlik ifadesidir ve feminizm ile kimlik arasında bir özdeşlik kurar. Fakat feminizm aslında bir kimlik değil, cinsiyetçi yaklaşımın her türlüsünü ortadan kaldırmaya yönelik politik bir tavırdır. O halde feminizmi politik bir fikir olarak savunan herkes kimliğine bakılmaksızın feminist olarak kabul edilebilir. Buna göre, feminizm herkes içindir.

Kaynak:

  1. Bell Hooks, ‘Feminizm herkes içindir’.

  2. Bianet internet sayfası.

Bunları da sevebilirsiniz