Cumhuriyet Devriminin Rotası

Türkiye Cumhuriyeti, devrimci bir fikir ve eylemle kuruldu. Saltanatın, halifeliğin yıkılması, yerine halk iradesine dayanan bir cumhuriyetin kurulması, özellikle o tarihsel koşullar içinde büyük bir başarıdır.

Dahası emperyalistlere, sömürgecilere verilen, tarihin en büyük derslerindendir.

Diğer ülkelerin de ulusal kurtuluş mücadelelerine öncülük eden devrimin önemini, Anadolu’da yenilen işgalci güçler dahi yadsıyamadı.

Hatta bunun mucize olduğunu söylediler!

Avrupa’da kanlı bir süreçle yüz yılı aşkın bir zamanda sağlanan düzen değişiklikleri, nasıl oluyordu da Anadolu topraklarında kısa bir zamanda sağlanıyordu?

Ümmetten millete, kuldan bireye geçişi sağlayan düzen değişikliği, olağanüstü bir başarıdır evet, ama mucize diye tanımlanabilir mi?

Kuşkusuz hayır…

Evet Anadolu’da cumhuriyetin kurulması insanlık tarihi deneyimlerinin üstüne oturmuştur ancak, mucize sayılarak önemi küçültülemez.

Büyük bir birikimin, emeğin, halkın, Mustafa Kemal Atatürk’ün “ya istiklal ya ölüm” fikrinin üstüne kurulan mücadelenin ürünüdür.

Cumhuriyet aydınlanma, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik, kadın hakları, bilim ve aklın egemenliğidir.

***

Bugünün cumhuriyetine gelince…

Yıllardır yürütülen karşıdevrim mücadelesiyle cumhuriyetin kazanımları büyük bir erozyona uğratıldı.

Cumhuriyet toplumu dönüştürüldü, varlıkları satıldı, elden çıkarıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü, cumhuriyet devrimini yadsıyan, hatta rövanş peşindeki bir anlayışın kıskacında ülke.

Daha ne olsun iktidar koltuklarında milletvekili koltuklarında yer almış zat, açık açık “ evet, AKP bir karşı devrim partisidir”bile diyebildi…

Ne var ki enseyi karartmamalı.

Ulusal bayram kutlamalarını bile engellemeye, Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerine çiçek konulmasını önlemeye, resmi kurumlardan T.C. ibarelerini kaldırmaya uğraşanlar epey yol aldılar ama yıkamadılar. Bir yanda kuşkusuz olumsuz bir tablo, ancak diğer yanda umut var. Son yıllarda büyüyen cumhuriyet fikri, sürekli gelişiyor. Bu çağda Türkiye karanlıkla yönetilemez. Nitekim yönetilemiyor da…

Yoksulluğu kabullenmek, sadakayla yaşamak, zorbalığa boyun eğmek insan onuruna aykırıdır.

Cumhuriyet felsefesi, aklı vicdanı hür kuşaklar yetiştirme amaçlıyordu, yeniden ümmet ve kul olmayı, biat etmeyi değil…

Devrim yeniden rotasına girecek, cumhuriyetin kazanımları geliştirilecektir kuşkusuz…

Bunları da sevebilirsiniz