Liberalizm Ulusalcılık ve Sol

Bu liberal, neoliberal tayfa tarihsel görevini sürdürüyor.
CHP’yle uğraşıyorlar. Komünist, sosyalist partileri, yapıları küçültme derdindeler.
Hedeflerinde ulusal sol, yurtseverlik…
Aralarında dönek, eski solcu ve Marksistlerin, sağcıların, neoliberallerin olduğu bu ekibin hesabı, Cumhuriyet kurumlarını dönüştürmek…

* **

Siyasal İslamcı anlayışı, «demokrasi getirecek” diye, cemaatleri «sivil toplum örgütleri” diye kakalamaya çalışmışlardı, anımsayın.
AKP’nin meşrulaştırılmasında, gericiliğin büyümesinde, ülkenin varlıklarının özelleştirme adıyla yabancılara peşkeş çekilmesinde katkıları çoktu bunların.
Ama ne oldu?
Bir peçete gibi kullanılıp kenara atıldılar.
Kimileri kaçtı gitti, kimileri pişkin, kimileri pişman şimdi…
Şimdi bu tayfanın merkez medyada kalan «kılıç artığı” unsurları, küreselleşmenin, gericiliğin değirmenine su taşımayı sürdürüyor.
Hedeflerinde CHP var. CHP’yi zayıflatmak, parçalamak, dönüştürmek…
Ancak bu tayfanın TKP’yi bile bayrak ve Kürt meselesi üstünden ulusalcılıkla suçladığını anımsatayım da, meselenin CHP’yle sınırlı kaldığı sanılmasın. (Sahi TKP’yi niye ikiye böldüler?..)
Hadi diyelim partide «CHP milletvekiliyim ama CHP’li değilim” diyenleri, cemaatler, tarikatlarla kucaklaşanları unutturuyorlar.
Ya CHP’deki ulusalcıları suçlayan bu takımın, komünistlere de «sol olmadıkları”gerekçesiyle aynı damgayı vurmalarına ne demeli?
Bu muhteremlere göre ulusalcıların solculukla ilişkisi yok. İki, Kürt sorunu bu unsurlarla çözülmez…
Bak sen!
Bu arada, «ulusalcı” diye nitelendirilenlerin, aynı siyasi perspektife sahip olmadıklarını vurgulayalım.

***

Bu takım, bir zamanlar Kürtçülük yapanları, destekleyenleri «solcu” diye pazarlamaya çalışıyordu.
Gazları azaldı, inandırıcılıkları ufaldı, ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ortaya çıktığı gibi, yılların etnik temelli siyasetçisini yeniden «solcu, Türkiye’yi kucaklıyor”diye kakalamaya, parlatmaya başladılar.
Bütün bunlar neden?
Cahil olmadıklarını biliyorum.
O zaman?
Çarpıtıyorlar… Küresel güçlerin bu coğrafyadaki planlamalarının gereğini yapıyorlar.
«CHP altı oku bıraksınmış”, «bazıları gereksizmiş”.
Antiemperyalist, ulusal bağımsızlıkçı bir anlayış terk edilerek nasıl solcu olunacak acaba?
Tabii doğrudan söylemiyorlar ama hedeflerinde emperyalizme ilk tokadı vurmuş, işgali kırmış, gerici bir düzenden Cumhuriyeti kurmuş Mustafa Kemal Atatürk var…

***

Hiç Güney Amerika’daki sol-sosyalist partileri örnek göstermezler nedense, ama Avrupa’daki sosyal demokrat partiler gibi olsunmuş CHP.
Bu partilerin durumu ortada!
Piyasa ekonomisini savunacağım diye kendilerine oy veren insanların, emekçilerin, halkın ücret ve sosyal kazanımlarını nasıl tırpanladıkları, küçüldükçe küçüldükleribiliniyor.
Nasıl sağcılaştıkları, nasıl liberalleştikleri görülüyor…

***

Bırakın bunları, CHP’ye «solculuğu” önerirmiş gibi görünüp sağcılığı tezgâhlayanlar, tersten çakanlar.
Kan gölüne dönüşen coğrafyamızda uluslaşamayan ülke ve toplumların acıları, parçalanmışlıkları, vahşi sömürüye, tecavüze uğramaları hiç mi bir şey anlatmıyor size?
Asıl küreselleşmenin dümeninde, sermayenin birliklerinin gölgesinde, vahşi kapitalist ilişkilerde solculuk yapılamaz.
Solculuk da yurtseverlik de emperyalizme karşı çıkmadan mümkün değil!

Bunları da sevebilirsiniz