Cumhuriyete Bakmak!

Cumhuriyetin 98.kuruluş yıldönümü.

Cumhuriyet devrimlerinin bir bölümünün kazındığı,

silindiği, çoğunun erozyona uğratıldığı

bir dönem.

Önümde bir fotoğraf, Atatürk efe giysileriyle bakıyor.

Ne var o bakışta, sorguluyorum..

***

Özellikle küresel güçlerin desteği, cemaatler

ortaklığıyla kurulan AKP iktidarında toplumun

olmaz dediği, ummadığı, beklemediği gelişmeler

yaşandı…

Doğal olarak karşı devrim süreci, salt bugünkü iktidarla

açıklanamaz.

Antiemperyalist, ezilen halklara, uluslara örnek

olmuş bir kurtuluş savaşıyla kurulan cumhuriyete

yönelik karşıdevrim olgusu, Mustafa Kemal’in

ölümünün ardından başladı.

Ne zaman ki Sovyetler Birliği’ne karşı emperyalist

Batı’yla ikili anlaşmalar yapıldı, NATO gibi kurumsal ve

bağımlı ilişkilere girildi, cumhuriyet devrimi adım

adım geriledi.

Çanakkale’ye İngilizleri, Anzakları yolladıkları gibi,

Anadolu’nun çocuklarını da Kore’de bilmedikleri

topraklara gönderdiler. O çocuklar neden ve kimin

uğruna savaştıklarını anlamadan, sömürgecilerin

çıkarları için öldüler…

Mustafa Kemal’in asıl önem verdiği bağımsızlık

olgusu, adım adım böyle yok oldu.

Bu süreç, yıllar içinde, kimi zaman “demokrasi”,

kimi zaman “askeri vesayetin” kaldırılması adına

gerici sağ iktidarlar, sahte solcular, liberal ve

neoliberallerin işbirliğiyle gerçekleşti.

Paylarını, ödüllerini aldıktan sonra, işbirliği yaptıkları

gerici çevrelerce mendil gibi kenara atılmış sahte

solcular, liberaller, bugün kimileri sutre gerisinde,

kimileri mevcut iktidardan uzaklaşma sinyali veren

büyük patronun” işaretiyle, “güvenli kıyılara” doğru

yelken açmışsalar da, suçları büyüktür.

Oysa askeri vesayet dedikleri, Mustafa Kemal

Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen devrim ve düzen değildi.

Askeri vesayetin asıl sahibi, küresel dış güçler,

emperyalistlerdi. Bugün orduyu tasfiye eden güçlerdi.

Ordu da sahte Atatürkçü Evren cuntası örneğinde

olduğu gibi bu uğurda kullanıldı.

ABD güdümlü 12 Eylül’ler, 28 Şubat’lar bugünler

için gerçekleştirildi…

***

Cumhuriyet devrimi antiemperyalist, bağımsızlık

temelinde aydınlanmacı, toplumcu, kamucu,

kul değil birey, ümmet değil millet temelli bir yapılanmaydı.

Tarihsel kökeninde gericiliği ve emperyalizmi

alt etme pratiği yatar…

Şimdi neredeyiz, ne oldu?

Yıkılmış bir cumhuriyetin bayramı mı kutlanıyor?

Yeniden cumhuriyet mi, yeni bir cumhuriyet mi?

Tartışmalıdır…

***

Yanıtları ne olursa olsun geldiğimiz aşamada

iktidar sahipleri, “millet” dedikleri unsurun adını

koyamıyor artık.

CB Erdoğan , başbakanlığında 

Sen illa oraya onu ‘Türk milleti’ diye dayatırsan,

öbürü de diyor ki ‘Hayır, Kürt milleti’, öbürü

çıkar ‘Laz milleti’, öbürü ‘Boşnak milleti.’ Niye

bunu böyle diyorsun? Diyor ki ‘Türk milleti hepsini

kavrar.’ Hayır Türk milleti hepsini kavramaz, millet

hepsini kavrar…” demişti. 

Siyasal islamcıların bu değerlendirmesini  Amerikan güdümündeki etnik ayrımcılar, Neoliberaller, sahte solcular da paylaşıyor 

Bugün milletin adı yoktur artık onların dilinde.

Bu doğrultuda kapitalist, emperyalist düzen Türkiye

pazarında yol almıştır, daha kolay sömürü için.

Peki, kim bu ulus, kim bu millet?

Devrimle kurulan Cumhuriyette Türk milleti

tanımı, ırkçı değildi, Mustafa Kemal’in deyimiyle etnik bir kökeni

değil, ulus birliğini anlatıyordu oysa…

Ya muhalefet?

 Yıllardır cumhuriyet kazanımlarını adım adım yok eden iktidarlara karşı CUMHURİYETİ kollama, koruma görevi verilen muhalefet ne yaptı?

İktidarı, muhalefeti anayasa değişikliğinden söz ediyor bugün. 

Neyi değiştirecekler?

Adı dillendirilmese de söz konusu olan anayasadaki ilk dört madde midir?

Bu değişikliğin amacı özerklik diye, federasyon diye ulusal bütünlüğü yıkmak, ulusu ve vatan topraklarını bölmektir.

 Amacın asıl sahibi  Atatürk’ten, cumhuriyet devriminden yediği ağı darbenin rövanşını olmak isteyen batılı ,küresel sömürgen güçlerdir.

Cumhuriyet önemlidir, vazgeçilmemeli, sahip

çıkılmalı ve geliştirilmelidir.

Devrimin kazanımlarını yeniden sağlamak, cumhuriyetin yağmalanan varlıklarını yeniden elde etmek için bayramınızı kutluyorum…

Bunları da sevebilirsiniz