Yunanistan Devleti’nin “Kemalist Sürüler” Nitelendirilmesini Şiddetle Kınıyorum

Yazılarımı izleyenler bilir. Hiçbir kültüre, soya ya da milleti aşağılamam, hiçbir kültürün ve milletin birbirinden farklı olmadığını da düşünürüm.

Bu girişi şunun için yazmak zorundayım.

Geçtiğimiz 19 Mayıs 2020 tarihinde Yunanistan, Cumhuriyetimizin kurtuluş ve kuruluş önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğinde “Kemalist ve neo-Türkçü sürüler” nitelendirilmesi ile Türklere, Türkiye’ye ve Atatürk’e yönelik, her yıl olduğu gibi yine inanılmaz suçlamalarda bulunuldu.

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis Meclis’te yaptığı konuşmada: “Pontus soykırımında hayatta kalanların tanıklıkları, o manzaranın korkunçluğunu aksettiriyor…Bu denli dondurucu bir tanıklık, 19 Mayıs 1919’dan 1922’ye kadar süren imha seferindeki 353 bin ölümün yasını tutan Pontus Yunanlarının yaşadıkları acının boyutunu gösteriyor… Kemalist ve neo-Türkçü sürüler elinden çektikleri saldırılar ve sistemli imha, şevklerini kırmadı.…” diyerek Türklere, Türkiye’ye ve Atatürk’e yönelik tarihi düşmanlığını sürdürmüştür. Yunanistan’da gösteriler yapılmış, bayrağımız yakılmıştır.

Bu konuşmayı sıradan bir Yunan yapsaydı, tepki göstermek gerekmez ve deymezdi. Ancak açıklama Yunanistan Meclisi ve makamları adına Hükümet tarafından yapılmıştır. Bu nedenle öncelikle bütün yurtseverlerin tepki göstermesini diliyorum.

Yunanistan’ın mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları, tarihi gerçekler ve 21. yüzyılın değerleriyle bağdaşmamaktadır.

Çünkü; 19 Mayıs 1919, yalnızca Türklerin Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımının atıldığı gün değil, aynı zamanda emperyalizme karşı bütün mazlum milletler için yol gösterici bir gündür. Bilindiği üzere,15 Mayıs 1919’da Yunan ordusunun İzmir ve Batı Anadolu’yu işgâl etmesi mezalime sahne olmuş, planlı ve yüz kızartıcı bir istilaya dönüşmüştü. Lozan Barış Antlaşması’nın 59. Maddesi, Anadolu’yu işgâl eden Yunan ordusunun işlediği fiillerin savaş hukukuna aykırı olduğunu saptamıştır.

Aslında günümüzdeki Yunanlılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Yunanistan Başbakanı Venizelos’un, 1934 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermesini de unutmuşlardır. Yunanlıların tarihten ders çıkarması bir zorunluluktur.

Diğer yandan tarihsel gerçekler, iddia edilen “Soykırım”ın asılsız olduğunu da göstermektedir.

Bu nedenle de bir gerçeği de belirtmek gerekiyor. Kimileri Türkiye’ye karşı yapılan bu suçlamamaları politikacılara bağlıyor. Bu bir yanılgıdır. Politikacılar kendi halklarında var olan duygu ve düşüncelere dikkate alırlar.

Üzülerek belirtmeliyim ki Yunan Algısındaki Türk İmgesi birçok açıdan sorunlu ve olumsuz bir görünümdedir. Bu algılar arasında: Uygarlığın Beşiğinin Antik Yunan’a bağlanması, Filhellenitik (Yunanseverlik) ve Oryantalizm, Osmanlı Egemenliğine Karşı Gerçekleştirilen Bağımsızlık Savaşı, Megali-İdea Hayali, Yunan Kilisesi, Anadolu Bozgunu ya da Küçük Asya Felaketi, Pontus Soy Kırımı İddiası ve Kıbrıs Barış Hareketi” gibi birbiriyle bağlantılı konular sıralanabilir. Bunlar arasında genelde Batılılarca körüklenen Filhellenitik (Yunanseverlik) ve Oryantalizm konusunun öne çıkarıldığı gözlemlenmektedir. Aslında Yunanseverlik, Batı’nın Doğu’yu etki altına alması ve denetlemesi için dahice meşrulaştırma ortamı yaratan Oryantalizm ideolojisinin bir sonucudur. Böylelikle bir yandan, emperyalizmin ve Doğu’nun boyun eğmesi için meşrulaştırıcı bir düşünce egemen kılınmış, bir yandan da Doğu’yu Batı’nın edilgen bir karşıtı olarak tanımlanması ya da düşünülmesi ve de ilerlemeci gelişmeyi yalnızca Batı’ya ait bir olgu olarak kabul ettirilmesine olanak sağlayan adımlar atılmıştır. Günümüzde ise Türkiye tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Hareketi’nin Yunanlarda ortaya çıkardığı travma, sorunlu ve olumsuz olan Türk İmgesi’ni tetiklemiştir.

Yunanistan’ın bu olumsuz yaklaşımı, salt Türkiye’ye değil, kendi ülkesinde yaşamakta olan Türkler için de söz konusudur.

Örneğin, Rodos doğumlu bir Türk olarak bu durumu da kamuoyuna aktarmak isterim. Yunan Hükümetleri, Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri de “Türk Kimlikleri” ile değil, “Müslüman” olarak kabul etmektedir. Resmi Yunan İdeolojisinin öne sürdüğü “Müslüman Yunan” tezi, bilim ve gerçek dışıdır. Üstelik çift dillilik temelinde Türkçe öğrenim veren okulları 1972 yılında kapatmıştır. Türkler üzerinde olağan üstü bir asimilasyon politikasını sürdürmektedir.

Özetle, Yunanistan Devleti’nin Türklere, Türkiye’ye ve Atatürk’e yönelik tarihi düşmanlığına karşı, başta T.C Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Olmak üzere bütün ilgililerin tepki göstermesini diliyorum.

Yunanistan Meclisi ve makamlarının “Kemalist ve neo-Türkçü sürüler” açıklamasını şiddetle kınıyorum.

Bunları da sevebilirsiniz