Umudu Örgütlemek

Yerel seçimleri tamamlandı. Ortaya çıkan sonuçlar geleceğe ait umutlarımızı artırdı. Seçmen demokrasi ile birlikte iş ve aş sorununu çözebilecek uygulamaları gerçekleştirebilecek yaklaşımları dile getiren siyasetlere yönelmeye başladı.

Ancak ortaya çıkan bu umudu örgütlemek gerekiyor.

Nedir bunlar?

• Kitlelere özgürlük, hak, hukuk ve adaletin ekmek kadar vazgeçilmez talepler olduğu gerçeğini kavratma örgütlenmesi,

• Mavi ya da beyaz,her türlü emekçinin sendikal örgütlenme ile ekmeğine sahip çıkabilmesi için örgütlenmesi,

• Dinsel ve etnik gericiliğe karşı emek eksenli çözümleri iletme örgütlenmesi,

• Liberal ezberlerin çöküşünü gösterme ve planlı karma ekonomiyle sanayi,tarım ve hizmet sektöründe üretim seferberliğini başlatma örgütlenmesi,

• Kırsalda,üreticilerin uluslararası ve ulusal tekellere karşı ve feodalitenin egemen olduğu bölgelerde toprak reformu için kooperatif modelin örgütlenmesi,

• Laik, parasız ve bilimsel nitelikli bir eğitim modelini geliştirme örgütlenmesi,

• Bilim ve teknolojide, katma değeri yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesini sağlayacak akademik modelin örgütlenmesi,

• Ulusal kültürümüzün, evrensel kültürle buluşturulmasını sağlayacak saygınlaşması ve varsıllaşmasının örgütlenmesi,

• Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı ezilen uluslarla dayanışmanın örgütlenmesi.

Umudun Örgütlenmesi Nasıl Olacak?

Umudun örgütlenmesi için bütün millici toplumsal sınıf ve katmanların bir araya gelmesiyle şekillenecek bir programa gereksinim var.

Bu program:

“ULUS DEVLET,DEVLETÇİLİK VE HALKÇILIK TEMELİNDE PLANLI KARMA EKONOMİ, TARIM-SANAYİ DENGESİNİN KURULDUĞU SANAYİLEŞME, TARIMIN KORUNMASI ve TÜRKİYE ÇIKARLARINA YÖNELİK DIŞ POLİTİKA “ İLE ÖZETLENEBİLECEK EKONOMİK VE SİYASAL TAM BAĞIMSIZLIKÇI, KEMALİST İDEOLOJİ’NİN HAYATA GEÇİRİLMESİ TEMELLİ OLMALIDIR.” diye düşünüyorum.

Elbette bunu uygulayacak bir kadroda önemli. Ancak program öncelikli. Program ile birlikte kadrolar da şekillenecektir.

1 Mayıs Emeğin,Eşitliğin,Dayanışmanın ve Özgürlüğün Bayramı Kutlu Olsun!

Bunları da sevebilirsiniz