Thule Örgütü

Thule Örgütü’nün Amblemi

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’da pek çok ırkçı örgütlenme ortaya çıktı.Bunların ortak noktası, üyelerinde “Germen soyundan gelme” özelliği aramaları idi. Özellikle 1912’de gizli bir örgüt olarak kurulan Germen Örgütü’nün ön koşulu, üyelerinin Germen soyundan gelmesiydi. Örgüte üyelikte başvuru sahibinin ve hatta eşinin soyağacı araştırılıyor, sarışın, mavi gözlü ve beyaz tenli olmak, sakat olmamak gibi koşullar aranıyordu. Bu Alman Tarikatı Âri ırkın varlığına ve üstünlüğüne inanıyordu.

Thule örgütü, Germen örgütünün bir tür devamı niteliğinde, 1918 yılında Rudolf von Sebottendorff tarafından kuruldu.(Almanca adı Thule Gesellschaft’tır).Thule, Kuzey Denizi’nde bulunan mitolojik bir adanın adıdır. Bu adanın İskandinavya yakınlarında olduğu ve Aryan ırkının çıkış noktası olduğu kabul edilir.

Rudolf von Sebottendorff

Örgüt, henüz pek bilinmeyen Adolf Hitler’i ortaya çıkartmış, Mussolini’yi de bünyesinde bulundurmuştu. Amacı Hıristiyanlıktan önce var olan Alman uygarlığını tekrar canlandırmaktı.Bu nedenle zamanda gezmeye zamanda hareket edebilen varlıklarla iletişime geçmeye çalışmışlardı. Yapılan çalışmaların Almancayı dünyaya egemen kılacağına,geleceğin üstün insanının ortaya çıkartacağına ve insan türünün değişimini sağlayacaklarına inanıyorlardı.

Örgüt içinde Paganizm ve Kabalacılık görüşleri de bulunmaktaydı.

Hitlerin dava arkadaşı Rudolf Hess örgüte ilk katılanlardan biriydi.Hess antisemitik fikirleriyle tanınıyordu,oyuk dünya teorisinin de kurucusuydu.

Kasım 1918 de Thule Örgütü’nün 250 civarı üyesi vardı.

Hitlerin örgütle tanışması zengin okültist bir kadın sayesinde oldu.Hitler’de Almanya’yı yeniden diriltecek potansiyeli görüyordu.O dönemlerde sıradan biri olan Hitler nüfuzlu kişilerle bu örgüt sayesinde tanışmıştı ve 1920 yılında örgüte üye oldu. Tuhule, aslında bir tür zaman yolculuğu derneğiydi. Hitler’i seçmelerinin nedenlerinden biri de, Hitler’in Okültizme duyduğu ilgiydi.

Hitler’i siyasete sokan, yükselten ve ona mali destek sağlayan ve Gamalı haçı Nazi bayrağı yapan da Thule idi.

Bu arada örgüt, işçileri sosyalist düşüncelerden uzaklaştırmak amacıyla kurulan alman İşçi Partisi’nin kurulmasına yardım etti.Daha sonra bu parti Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi adını aldı.

İlginçtir ki Üçüncü Reich’ ın en önemli örgütlerinden biri olan Thule’nin kurucusu bir Alman baron, müslümanları ve Türkleri övüyor doğu masonları diye adlandırdığı masonluğun kökeni bektaşilik olarak görüyordu.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra merkezi İstanbul’a taşınan örgütün başkanı baron Rudolf von Sebottenford Hitler tarafından İstanbul’a gönderilmiştir.Burada intihar süsü verilerek öldürülmüştür.

KAYNAKLAR:

dergipark.gov.tr/download/article-file/235827

Eski Türk Masonlarının Uygulamaları Bektaşi Gülhaç & Simya Sırları, Baron Seborrendorf, Hermes Yayınları

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın