Zeytinlikler

AKP, iktidara geldiğinden beri, tam on beş yıldır zeytinliklere saldırıyor.

Zeytin bahçelerini; sanayi ve turizm tesislerine, termik santrallere, maden aramalarına ve toplu konutlara açabilmek için zeytin alanlarını koruyan yasayı değiştirmeye çalışıyorlar.

2002 yılından beri tam 7 kez, zeytinlik alanlara “tecavüz” girişiminde bulundular.

Her defasında; zeytinciler, toplum örgütleri ve yargı karşı çıkınca amaçlarına ulaşamadılar.

Ama işin ucunda; turizmin tatmin edilemez iştahı, gözü dönmüş madenci, beton yığını yapmak isteyen inşaatçı ve zeytinliklerin köküne kibrit suyu ekecek sanayici olunca, AKP hükümetleri bıkmadan usanmadan zeytin yasasını değiştirmeye veya etrafından dolaşmaya çalıştılar.

İşte şimdi yine sekizinci kez atağa kalktılar.

Bu kez çok daha büyük bir darbe vurmaya hazırlanıyorlar…



ANIT ZEYTİNLERİ YOK EDECEKLER!

TBMM Bilim Sanayi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülen Üretim Reform Paketi adlı torba yasa tasarısı, zeytincilikle ilgili büyük bir tahribatın yolunu açacak yenilikler(!) getiriyor.

Daha önce başaramadıklarını bu kez, zeytincilik yasasında bir ‘tanım değişikliği’ yaparak elde etmek istiyorlar.

Zeytinlik alanlarına getirmekte oldukları yeni tanıma göre; Bir dönüm içinde on beşten az zeytin ağacı varsa, bu alan zeytinlik sayılmaz diyorlar. Bu tanımla, Türkiye’deki zeytinliklerin neredeyse yüzde yetmişini koruma alanı dışına çıkarıyorlar.

Burada herkesin bilmesi gereken önemli bir nokta var;

Eski zeytinlikler, yani içinde bin, iki bin yıllık zeytin ağacı bulunan zeytinlikler, o yıllarda çok seyrek olarak dikilmişlerdir. Yani hiçbir eski zeytinlikte, bir dönümde on beş ağaç bulamazsınız.

Ağaç sayısının ölçüt alınmasında şöyle bir sıkıntı daha var;

Diyelim, zeytinlikte gözü olan bir kişi, bu alanı kullanmak istiyor ama içinde 18 zeytin ağacı var. Başvurmadan önce bir gecede dört ağacı kesiverir, işte size on beşin altında zeytin ağacı!

 

Zeytin ağaçlarının rahatlıkla iki bin yıl yaşayabildiği bilinmektedir. Ege’de hangi zeytinlikten geçerseniz, bir bölümünde görkemli zeytin ağaçlarını görürsünüz. Böylesine yaşlı ve her biri bir tarih olan bu anıt ağaçların kesilmesine hangi mantık, hangi vicdan onay verebilir?

 

ASIL ŞEYTANLIK!

Yasa tasarısında, zeytinlikleri koruyan yasanın etrafından dolaşan bir şeytanlık daha düşünülmüş. Bakın nasıl!

Mevcut yasadaki koruyucu madde;

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez!” diyor

Bu maddeyi defalarca değiştirmeye çalışmalarına rağmen başaramadılar. Şimdi, bu maddenin sonuna şeytanca bir eklenti yapıyorlar;

Ancak,” diye başlayan bu eklenti, “alternatif alan bulunamaması ve ‘Kurulun’ uygun görmesi şartıyla” diye devam ediyor. Yani bu “ancak” sözcüğü ile katliamın önü açılıyor.



KURULA BAKIN KURULA!

Bir de, zeytinliklerin katliamı için fetva verecek “Kurul”dan söz edelim:

Oluşturulacak kurulun adı;  Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu!

Valinin başkanlığında kurulan bu kurulun dokuz üyenin yedisi valinin emrindeki bürokratlar.

Yani valiye ‘hayır’ diyemeyecek kişiler.

Vali siyasilerin emrinde, “Kurul” da valinin emrinde olunca zeytinliklerin idam fermanı imzalandı demektir!

Bu kurulun alacağı kararlarda da ilginç bir durum var;

Diyelim bir madenci, maden aramak için zeytinleri kesme başvurusunda bulundu.

Vali hemen kurulu topladı ve başvuruya izin veren kararı çıkardı.

Aynı vali, Kurul Başkanı sıfatıyla verdiği kararı bu kez Vali sıfatıyla –ve Tarım Bakanlığı adına- imzalayacak!

Yandı bizim zeytinlikler!



BİRİ BUNLARA DUR DESİN!

Bu kez zeytin alanlarını talan etmek için gözleri dönmüş gibi görünüyor.

Hazırlarsın bir torba yasa, bütün pislikleri doldurursun içine, sonra da kesersin binlerce yıllık zeytin ağaçlarını olur biter!

Bugüne kadar ne zaman torba yasayla karşımıza çıktılarsa, hepsi birer “Pandora Kutusu” gibiydi. Ama hepsinde zayıf da olsa, Pandora’nın Kutusu’ndaki ‘umut’ vardı.

Bu kez durum çok daha vahim!

Bu torba yasa çıkarsa, içindeki kötülükleri azaltacak hiçbir umut görünmüyor…

Zeytin ağaçları ağlıyor Ege’de…

İdam cezasını kaldıran TBMM, zeytin ağaçlarına aynı hoşgörüyü gösteremez mi!



Bunları da sevebilirsiniz