Suriye Tarımında Yıkım Bizi İlgilendir mi?

Kimileri sorabilir, Türk tarımının birçok sorunu varken Suriye Tarımı ile neden ilgilenmeliyiz?

Bunun başlıca üç cevabı var.

Birincisi; Suriye’de açlık ve yoksulluğun artması, iç savaşın getirdiği ölümler, Akdeniz’de boğulan bebeler bizi insanlık adına doğrudan ilgilendirmeli.

İkincisi şu: Suriye’nin siyası, sosyal ve ekonomik yıkımı neredeyse, 3.5 milyon insanın Türkiye’ye sığınmasına neden oldu. Bunların getirmiş olduğu yük, bizi de etkiliyor.

Üçüncüsü de:Tek adamın bir ülkeyi getirdiği durum.

Gelelim Suriye Tarımına. Brüksel’de gerçekleşen “Suriye’nin Geleceği Üzerine Uluslararası Konferans ” çerçevesinde BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2 Mart 2017 tarihinde, bir araştırmaya bağlı olarak yayınladığı rapor, Suriye’deki savaşın tarım üretimde büyük yıkımlara yol açtığını bildiriyor.

Rapor, ayrıca bu büyük yıkıma karşın tarım sektöründe yeniden bir başlangıç yapılabileceğini ve bunun insani yardım ihtiyacı ve göçü, önemli ölçüde düşürebileceğine de işaret ediyor.

İç Savaş Tarımda Nasıl Yıkım Yapmış?

  • 2011’deki kırsal nüfus, günümüzde neredeyse yarıya düşmüş.

  • Çiftçilerin yüzde 60’ından fazlası buğday, arpa ve baklagil gibi bitkilerin üretiminin sınırlı hale gelmesinde gübre, yakıt eksikliği, böcek ve hastalık salgını ve sulama sistemlerinin yıkıma uğramasından kaynaklandığını bildirmiş.

  • 2011’den bu yana sığırlarda yüzde 57, koyunlarda yüzde 52, keçilerde yüzde 48 ve kümes hayvanlarında yüzde 47 oranında azalma olmuş.

  • Gelirler ve hane halklarının gıda üretimi düşmüş ve gıdaya harcanan gelir oranı ciddi şekilde artmış. Gıda fiyatları ise büyük artış göstermiş. Krizden önce yıllık gelirlerinin yarısından fazlasını gıdaya harcayan hane haklarının oranı Eylül 2016’da yüzde 90’a yükselmiş.

  • Tarımda 16 milyar Amerikan doları aşan hasar ortaya çıkmış. Hasarın yaklaşık 6.3 milyar dolarlık kısmı bitkisel üretimden, 5.5 milyar dolarlık kısmı hayvancılıktan ve 3 milyardan fazla kısmı ise traktörler, makinalar, ticari çiftlikler, veteriner klinikleri, seralar, sulama sistemleri, işleme araçları, hayvan bakım ünitelerindeki zararlardan oluşmuş. Bu sayı çatışma alanlarında zarar gören yerler değerlendirilmeye tabi tutulduğunda olasılıkla daha da yükselecekmiş.

Yıkıma Kimler Neden Oldu?

  • Ülkesini yıkıma getiren tek adamın sorumluluğu başta gelmiyor mu?

  • Ancak bu iç savaşın dış etmenlerini de görmezlikten gelmek, “deve kuşunun kendisini saklamak için başını kuma gömmesine” benziyor .Batının başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin payını görmemek olası mı? Daha açık deyişe emperyalizmin payı saklanabilir mi?

  • Batı emperyal güçlere eklenen Rusya’nın da Suriye’de işi ne? Rusya’nın Suriye’yi kullanarak sıcak denizlere girişi bu şekilde mümkün olmadı mı?

  • Ve de emperyalizmin güdümündeki ayrılıkçı etnik ve dinci unsurlar acaba kimin için savaşıyorlar?

Bütün bunlara bütünlükçü cevap verdiğimiz taktirde Suriye gerçeğine doğru bir tanı koyabiliriz diyorum.

Bunları da sevebilirsiniz